Ledengroep Personenvervoer

Wie zijn we?

De ledengroep Personenvervoer bestaat uit ongeveer 50 ondernemers die actief zijn in alle segmenten van de passagiersvaart: de hotelcruisevaart, de dagpassagiersvaart (party- en rondvaartbedrijven) en veerdiensten. Bij elkaar exploiteren deze rederijen ruim 200 schepen, waarbij werk geboden wordt aan ongeveer 1700 FTE, en waarbij een jaarlijkse omzet van ruim € 110 miljoen gegenereerd wordt.


Wat doen we?

De ledengroep Personenvervoer houdt zich bezig met alle onderwerpen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor het personenvervoer over de binnenwateren. Het CBRB voert hiertoe overleg met internationale, nationale en lokale overheden en met overige betrokken instanties. 

Zo is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de herziening van de technische voorschriften voor passagiersschepen. Het CBRB werd en wordt, zowel op nationaal als op internationaal niveau, uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe voorschriften.

Ook houdt het CBRB zich actief bezig met het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI-verdrag) waarbij het voor de passagiersvaart met name gaat om de afgifte van vuilwater van passagiersschepen en de eisen voor boordzuiveringsinstallaties. In 2012 heeft het CBRB een onderzoek laten uitvoeren naar het (aanzienlijke) economische belang van de passagiersvaart, waarbij veel waardevolle gegevens verzameld zijn.

Daarnaast is het CBRB actief betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuw diploma voor schippers op de kleine dagpassagiersvaart, waarmee voor bepaalde categorieën schepen een vrijstelling voor het groot vaarbewijs verkregen kan worden. Op deze manier wordt de instroom van adequaat opgeleid personeel in de passagiersvaart verbeterd.

Aansprakelijkheid bij het vervoer van passagiers, gemeentelijke aanvullende eisen aan passagiersschepen, walstroom, de totstandkoming van nieuwe arbeidstijdenregelgeving, fiscale wetgeving, en het optreden tegen zogenoemde beunhazen zijn nog wat voorbeelden van onderwerpen waarmee de groep zich de afgelopen tijd heeft beziggehouden.

De ledengroep Personenvervoer organiseert twee keer per jaar een ledenvergadering om leden te informeren en om het beleid met de leden af te stemmen. Deze vergaderingen vinden traditiegetrouw plaats aan boord bij één van de leden en bieden - naast het informatieve aspect - een uitstekende gelegenheid voor een informeel contact met collega-bedrijven.

Het CBRB is aangesloten bij de Europese Binnenvaart Unie (EBU), een overkoepelende Europese brancheorganisatie. Binnen de EBU Commissie Passagiersvaart wordt met de collega’s uit Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland het internationale beleid besproken en gezamenlijk afgestemd.

Aangesloten leden:Lotte Janssen - Verschoor


Lotte Janssen - Verschoor
Secretaris

Contact:

Leden-/Overleggroepen:


Ga naar boven