Fout
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 56 niet laden

Uitgaven

Nr 7, zomer 2010

nr 7 september 2010

Samenwerking binnen de branche

Een onderwerp dat de laatste drie jaar steeds belangrijker werd is de door het LVP-bestuur gehoopte samenwerking tussen CBRB, VEEON en LVP. Deze lijkt, voor wat betreft de VEEON, helaas verder weg dan ooit. De afgelopen maanden is over deze samenwerking meermalen overleg geweest tussen de besturen van het CBRB, de VEEON en het LVP onder voorzitterschap van de heer Struijs, Duidelijk is dat het VEEON-bestuur te kennen heeft gegeven nog niet aan een eventuele samenvoeging toe te zijn. Samengevat: zij vindt eigenlijk het voortbestaan van het LVP geen noodzaak om de verenbelangen te behartigen. 

Daarnaast is er overleg geweest met het CBRB-bestuur en de Ledengroep  Veren van het CBRB. Deze bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat de Ledengroep Veren van het CBRB unaniem het volledige vertrouwen in het bestuur van het LVP heeft uitgesproken. Daarbij is de opdracht
geformuleerd de huidige koers naar verdere professionalisering van de verenbranche vast te houden. Het liefst als totale branche met  de VEEON en als dat niet lukt als vertegenwoordiger voor de bij het CBRB aangesloten veren.

Het laatste overleg met het bestuur van de VEEON heeft ertoe geleid dat ondergetekende, op 3 juli 2007 door de VEEON voorgedragen als voorzitter van het LVP, deze functie per direct heeft beëindigd. Het LVP-bestuur heeft daarop Johan Hania benoemd tot voorzitter en ondergetekende als onafhankelijk bestuurslid.

Hoe nu verder? Het bestuur van het LVP gaat met zijn adviseurs op dezelfde voortvarende weg verder, zeker gezien de opdracht van de Ledengroep Veren van het CBRB. Zij wacht de toezegging van het VEEON-bestuur de samenvoeging tot één professionele branchevertegenwoordiging voor te leggen aan hun leden af. Mocht dit alsnog positief uitpakken dan zal op korte termijn een nieuw LVP-bestuur gekozen kunnen worden door de leden van VEEON en CBRB. Het alternatief is dat vanuit de Ledengroep Veren van het CBRB het LVP-bestuur verder worden aangevuld. We wachten af. Onderwijl gaat het bestuur voort op de ingeslagen weg en dat blijkt uit dit laatste nieuwsbulletin. Een extra dik exemplaar dit keer omdat er steeds meer inhoudelijk te melden valt over de verenbranche, Rest mij Johan Hania als nieuwe LVP-voorzitter veel succes toe te wensen in zijn functie en u veel leesplezier met dit septembernummer.

Ben Brouwer, bestuurslid

Inhoudsopgave

 • Samenwerking binnen de branche
 • Verdiensten van Veerdiensten
 • Antwoord Eurlings op Kamervragen over veerdiensten
 • Jaarverslag Landelijk Veren Platform 2009
 • GVB veren in Amsterdam
 • Overleg Nederlandse overheid en LVP
 • Inzet veren Kievits bij calaminteiten
 • Rechten voor reizigers: de stand van zaken
 • Nieuwe pont tussen Pannerden en Doornenburg
 • Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart
 • Viajes Maritimos
 • Scheepsafvalstoffenverdrag en veerponten, Deel A
 • Innovatie van niet-vrijvarende veren
 • AIS

Download de uitgave: icon Nr 07, zomer 2010
Ga naar boven