Uitgaven

Nr 16, winter 2014

Voorwoord van de voorzitter

Want hoewel wij Nederlanders wereldwijd bekend staan als waterdeskundigen, geldt dat niet voor de organisatie van het personenvervoer over water. Deskundigheid is in ons land ruim voorhanden maar wordt niet op de juiste plaats en wijze ingezet. Deze tekst heb ik uitgesproken tijdens de opening van de expositie bij Damen Shipyards in oktober jl. Om daar daadwerkelijk vorm aan te geven hebben we in november tijdens het CROW congres het Kennisplatform Personenvervoer over Water geopend. Daar is een lange voorbereidingstijd aan vooraf gegaan, maar weer is een stap gezet op weg naar professionalisering van de veren branche! Kennis over veren wordt nu voor iedereen ontsloten en daar kunnen alle partijen voordeel van hebben. Voor meer informatie verwijs ik u naar het artikel over het kennisplatform. Ik wens u een goed kerstfeest en een gezond 2015.

Uw LVP voorzitter

Johan Hania

Inhoudsopgave

 • Voorwoord van de voorzitter
 • Opening Expositie Openbaar vervoer over water
 • De CoCo Yachts Urban Sprinters 2000 voor Rio de Janeiro
 • Samenwerking LVP-VEEON
 • Week van de veren in 2015
 • Uit de oude doos: Koning Winter
 • Nieuws van de vereniging
 • Vrienden van de Voetveren
 • CROW Kennisplatform
 • Personenvervoer over water van start
 • Samenwerken in verbinden heeft nieuwe naam: RIVEER
 • Invoering AIS-verplichting
 • Resultaten Transfer project
 • Technische voorschriften passagiersschepen
 • Onze leden per december 2014

Download de uitgave: icon Nr 16, winter 2014


Ga naar boven