Veerdiensten


Nederland telt 313 veren, die tezamen jaarlijks ruim 54 miljoen personen overzetten. Daarmee worden bijna 500 miljoen omrijkilometers bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet.
 
Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Daarom is, in opdracht van het LVP en de VEEON, opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten in Nederland. Het onderzoek is bij het CBRB uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en op 2 juni 2017 gepresenteerd bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten opnieuw in kaart gebracht

Het onderzoek is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.

Bijzonder in dit onderzoek is, dat niet alleen de zogeheten ‘utilitaire’ veerdiensten onderzocht zijn, maar dat de scope van het onderzoek is uitgebreid naar de recreatieve veerdiensten en de zoute veerdiensten. Ook is een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland en België.
De directe economische betekenis van alle veerdiensten in Nederland bedraagt 99,1 miljoen euro. Gezamenlijk bieden de utilitaire veren, recreatieve veren en zoute veren werkgelegenheid aan 1.001 FTE en zijn er 842 vrijwilligers actief bij de recreatieve veren. Het maatschappelijk belang van de utilitaire veren bedraagt 427,7 miljoen euro. Dat van de recreatieve veren 45,1 miljoen euro. Het totale economisch en maatschappelijk belang van alle veerdiensten in Nederland komt daarmee uit op maar liefst 571,9 miljoen euro.

Wel-varend

Presentatie 2 juni 2017

icon Mark Hoekstra
Afstudeerder Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Nieuwe mobiliteit is een kans voor veerdiensten

Presentatie 2 juni 2017

icon Martijn Streng 
Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Themabijeenkomst: “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”

Op donderdag 2 april 2015 organiseerden CBRB / LVP en VEEON een themabijeenkomst met als titel “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”.


Verdiensten van veerdiensten 

LVP_rapport2010-1

Een onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland. 

Onderzoeksrapport - (2010):
icon Verdiensten van veerdiensten
Brochure:
icon Verdiensten van veerdiensten

Veilig langs een veerpont

Weloverwogen over water, Organisatie van personenvervoer over water: theorie en praktijk

Wat voor verschillende soorten veren zijn er eigenlijk? Wat zijn de kosten en baten van veren? En hoe zit het met de relatie tussen opdrachtgever en exploitant?
Het antwoord op deze vragen is niet alleen van belang voor professionals die nieuwe initiatieven verkennen, maar ook voor de opdrachtgevers en/of exploitanten van bestaande veren. Omdat de (maatschappelijke) baten van een veer slechts voor een deel direct ten goede komen aan de exploitant, is deze vaak afhankelijk van een financiële bijdrage van een (al dan niet opdrachtgevende) decentrale overheid. Een decentrale overheid die op haar beurt kritisch kijkt naar haar rol en uitgaven.

Relevante informatie in kaart gebracht

Het doel van deze publicatie is om relevante informatie over de organisatie van personenvervoer over water in Nederland in kaart te brengen op basis van theorie en praktijk. Waar mogelijk, worden er praktische tips & tricks gegeven. Deze informatie is bruikbaar voor bestaande en nieuwe initiatieven.
Bestel uw exemplaar gratis op www.crow.nl/publicaties/weloverwogen-over-water

 

Landelijk Verenplatform (LVP)

In 2011 hebben betrokken personen van het CBRB in samenwerking met de VEEON het Landelijk Verenplatform (LVP) opgericht. Het LVP heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van de veerdiensten op alle relevante terreinen. Zij wil gaan fungeren als gesprekspartner voor overheden, waarbij zij haar kennis zal inzetten op die terreinen waar deze ontbreekt.

www.landelijkverenplatform.nl

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

Een groep van ongeveer 20 ondernemers in de verenbranche vormen een eigen overleggroep binnen het CBRB. De overleggroep is binnen het CBRB onderdeel van de ledengroep Personenvervoer.

www.cbrb.nl

Kennisplatform Personenvervoer over water

Het Kennisplatform Personenvervoer over water helpt om bij elkaars aanpak en successen mee te kijken, van elkaar te leren en makkelijker samen te werken. Samen weten en kunnen we meer dan alleen!

www.personenvervoeroverwater.nl

Nieuwsbulletin LVP, nummer 17, zomer 2015

De zomer van 2015 kende een goede aanloop in het vroege voorjaar om na een getemperde tussenperiode vervolgens vanaf eind juni sterk terug te komen met een aantal tropische dagen. Eind juli twijfelde ik even aan de zomer van dit jaar, maar het schijnt dat we statistisch gezien een heel goede zomer hebben die nog niet voorbij is. Laten we daar maar eens goed van genieten want er is veel werk verzet. Lees meer...

Lotte Janssen - Verschoor


Lotte Janssen - Verschoor
Secretaris

Contact:

Leden-/Overleggroepen:


Ga naar boven