Veerdiensten


Nederland telt bijna 300 (zoete) veren, die tezamen jaarlijks ruim 32 miljoen personen overzetten. Daarmee worden 333 miljoen omrijkilometers – en daarmee zo’n € 5,6 miljoen aan milieukosten – bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet.
 
Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Themabijeenkomst: “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”

Op donderdag 2 april 2015 organiseerden CBRB / LVP en VEEON een themabijeenkomst met als titel “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”.


Verdiensten van veerdiensten 

LVP_rapport2010-1

Een onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland. 

Onderzoeksrapport - (2010):
icon Verdiensten van veerdiensten
Brochure:
icon Verdiensten van veerdiensten

Veilig langs een veerpont

Weloverwogen over water, Organisatie van personenvervoer over water: theorie en praktijk

Wat voor verschillende soorten veren zijn er eigenlijk? Wat zijn de kosten en baten van veren? En hoe zit het met de relatie tussen opdrachtgever en exploitant?
Het antwoord op deze vragen is niet alleen van belang voor professionals die nieuwe initiatieven verkennen, maar ook voor de opdrachtgevers en/of exploitanten van bestaande veren. Omdat de (maatschappelijke) baten van een veer slechts voor een deel direct ten goede komen aan de exploitant, is deze vaak afhankelijk van een financiële bijdrage van een (al dan niet opdrachtgevende) decentrale overheid. Een decentrale overheid die op haar beurt kritisch kijkt naar haar rol en uitgaven.

Relevante informatie in kaart gebracht

Het doel van deze publicatie is om relevante informatie over de organisatie van personenvervoer over water in Nederland in kaart te brengen op basis van theorie en praktijk. Waar mogelijk, worden er praktische tips & tricks gegeven. Deze informatie is bruikbaar voor bestaande en nieuwe initiatieven.
Bestel uw exemplaar gratis op www.crow.nl/publicaties/weloverwogen-over-water

 

Landelijk Verenplatform (LVP)

In 2011 hebben betrokken personen van het CBRB in samenwerking met de VEEON het Landelijk Verenplatform (LVP) opgericht. Het LVP heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van de veerdiensten op alle relevante terreinen. Zij wil gaan fungeren als gesprekspartner voor overheden, waarbij zij haar kennis zal inzetten op die terreinen waar deze ontbreekt.

www.landelijkverenplatform.nl

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

Een groep van ongeveer 20 ondernemers in de verenbranche vormen een eigen overleggroep binnen het CBRB. De overleggroep is binnen het CBRB onderdeel van de ledengroep Personenvervoer.

www.cbrb.nl

Kennisplatform Personenvervoer over water

Het Kennisplatform Personenvervoer over water helpt om bij elkaars aanpak en successen mee te kijken, van elkaar te leren en makkelijker samen te werken. Samen weten en kunnen we meer dan alleen!

www.personenvervoeroverwater.nl

Nieuwsbulletin LVP, nummer 17, zomer 2015

De zomer van 2015 kende een goede aanloop in het vroege voorjaar om na een getemperde tussenperiode vervolgens vanaf eind juni sterk terug te komen met een aantal tropische dagen. Eind juli twijfelde ik even aan de zomer van dit jaar, maar het schijnt dat we statistisch gezien een heel goede zomer hebben die nog niet voorbij is. Laten we daar maar eens goed van genieten want er is veel werk verzet. Lees meer...

Ga naar boven