Druk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepenDruk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepen

Op 21 september  heeft een divers gezelschap in een goed gevulde zaal heeft tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen een grote hoeveelheid informatie gekregen. Bij deze 16e themamiddag die het CBRB samen met SDU organiseerde was er, naast de gebruikelijke update en het laatste nieuws uit Genève over de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart, deze keer ook aandacht voor algemene technische voorschriften. Deze regels zijn belangrijk, het is immers verboden een schip te gebruiken zonder geldig certificaat van onderzoek. De regelgeving waaraan binnenschepen moeten voldoen is gedetailleerd en complex. Brussel, Straatsburg, Genève en Den Haag, wie bepaalt wat en waarom?

Met deze presentatie heeft Rens Vermeulen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) uitgelegd hoe de internationale technische regelgeving voor de binnenvaart tot stand komt. Er is vooral ingezoomd op de verhouding tussen regels uit Straatsburg en uit Brussel. Vanaf oktober 2018 zullen deze twee internationale juridische kaders inhoudelijk geheel geharmoniseerd zijn door verwijzingen naar ES-TRIN. In deze eerdere CBRB-Nieuwsbrief is ook uitgelegd wat CESNI en ES-TRIN zijn.

De rolverdeling tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport, Klassebureaus en bevoegde keuringsinstanties werd verduidelijkt in een interview met Aren Jumelet (Inspectie Leefomgeving en Transport), Wilco van Hemert  (Lloyds register)  en Henk Arntz (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Met name interpretatie van regelgeving, de afgifte van voorlopige certificaten, maar ook een goede afstemming met ILT waren punten van aandacht en voor verbetering vatbaar.

Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen

Michael Zevenbergen, CBRB en Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
Tijdens de gevaarlijke stoffensessie werden op luchtige wijze de grote thema’s uit Genève toegelicht. Hierbij werd per onderwerp een stukje inhoudelijk gepresenteerd en over de besluitvorming in Genève, waarna Benjamin en Michael een kritisch vraag-en-antwoordspel speelden. Hiernaast was er per deelonderwerp ruimte voor vragen uit de zaal.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn : tankinspecties tijdens het vervoer van Propyleenoxide, vlamkerende roosters, stoffen met >10% benzeen, ontgassen en oliezaadkoeken. Voor het onderwerp ‘ontgassen’ is een animatiefilmpje getoond waaraan het CBRB heeft meegewerkt.

Een verslag van de Themamiddag (met nadruk op gevaarlijke stoffen) leest u in Gevaarlijke Lading 5-2017, half oktober te verschijnen, www.gevaarlijkelading.nl.
 

Sessie certificering passagiersvaart

Maira van Helvoirt, CBRB en Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB  
In deze sessie werd dieper ingegaan op de nieuwe regelgeving (ES-TRIN) en de specifieke aspecten daarvan voor ondernemers die actief zijn in de passagiersvaart, variërend van riviercruiseschepen en  dagpassagiersschepen, tot zoete en zoute veerdiensten. De passagiersvaart heeft immers een wat afwijkende positie: enerzijds omdat deze sector pas sinds 2006 (Richtlijn 2006/87/EG) onder internationale regelgeving is komen te vallen, en anderzijds omdat voor een aantal categorieën passagiersschepen (onder meer rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, open rondvaartboten, veerponten en veerboten) speciale bijlagen met technische voorschriften in de Binnenvaartregeling zijn opgenomen.
Vervolgens werd een concreet (fictief) certificaat stapsgewijs doorgenomen: wat staat waar en waarom, welke (tekstuele) wijzigingen in de certificaten zijn de afgelopen jaren doorgevoerd, op welke punten moeten ondernemers bedacht zijn?

College technische regelgeving binnenschepen

Johan Schot en Theo Molkenboer (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart) hebben deze deelsessie verzorgd. Met name de vergelijking tussen de huidige Europese richtlijn en die vanaf eind 2018 zal gelden, was te omvangrijk om in het tijdsbestek van anderhalf uur goed te behandelen. Daarom zullen deelnemers de documentatie van zowel behandelde als onbehandelde stof ontvangen. Johan Schot adviseerde deelnemers een scheepsdossier aan te leggen en verlopen certificaten ook te bewaren. Michael Zevenbergen

Michael Zevenbergen
Secretaris

Contact:
Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Ga naar boven