Verdiensten van veerdiensten - onderzoeksrapport (2010)

LVP_rapport2010-1Op 19 april 2010 zijn de onderzoeksresultaten naar het maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland overhandigd aan Tweede Kamerlid mr. C.G. Van der Staaij (SGP). In een zonnig Gorinchem werden de rapporten met de pakkende titel ‘Verdiensten van veerdiensten’ publiek bekend gemaakt.

 

Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is, in opdracht van het Landelijk Veren Platform (LVP), een onderzoek verricht naar het maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland. Hierbij is het onderzoeksrapport van 2004 ‘Hoe ver is de overkant?‘ geactualiseerd. Destijds bleek dat de veerdiensten in Nederland zowel maatschappelijk als economisch een onmisbare rol vervullen, maar dat diezelfde veerdiensten vanuit financieel oogpunt bezien te vaak in de gevarenzone verkeerden. De uitkomsten van dit onderzoek, tezamen met een amendement van Tweede Kamerlid mr. C.G. Van der Staaij (SGP) leidden ertoe dat in 2006 tien miljoen euro aan subsidie door het Rijk beschikbaar werd gesteld. In het huidige onderzoek is geëvalueerd hoe de door het Rijk verstrekte subsidiegelden door de verschillende provincies zijn aangewend.

 

Bij  de actualisatie, die een goed beeld geeft van het actuele maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland, valt het milieu aspect op. De milieukosten als gevolg van omrijden zijn gewaardeerd aan de hand van de vervuilingkosten en preventiekosten die de extra luchtverontreiniging met zich mee brengt. De milieukosten van de 333 miljoen omrij -kilometers bedragen 5,6 miljoen euro.

 

De evaluatie van de subsidiegelden toont aan dat het bij het merendeel van de provincies ten aanzien van veerdiensten aan duurzaam, structureel beleid ontbreekt. Gegeven het maatschappelijk en economisch belang van de veerdienstsector is dit echter wél noodzakelijk. Een eerste stap die de overheid kan zetten is het scheppen van een nationaal kader.

Onderzoeksrapport: icon Verdiensten van veerdiensten - (2010) (3.14 MB)

Brochure: icon Verdiensten van veerdiensten - (2010) (1.05 MB)

Ga naar boven