CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart

Na een intensief traject is de vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart gereed en klaar om te gebruiken. Eerder waren het drie onderdelen, nu is het één geheel geworden.

Al sinds jaar en dag bestaan de Algemene Voorwaarden voor het Personenvervoer.
Binnen deze Algemene Voorwaarden vallen twee sets van voorwaarden, namelijk:
  • De Personenvervoerscondities voor de binnenvaart van het CBRB en de VNPR; en
  • De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De Algemene Voorwaarden en Personenvervoerscondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ‘90 en waren daarom toe aan een herziening.
 
In een aantal stappen heeft het CBRB dit vormgegeven. Allereerst is de ledengroep Personenvervoer om input gevraagd. Daarna heeft een jurist de beide documenten doorgenomen en getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.


icon 2018 CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart (712.06 kB)


Zowel boven de Duitse vertaling als de Engelse vertaling is een zin opgenomen waaruit blijkt dat in het geval van geschillen over de interpretatie van de algemene voorwaarden en condities, de Nederlandse tekst voorrang heeft.


icon 2018 CBRB General Terms and Conditions Passenger Shipping and CBRB Conditions for the Carriage of Persons for Inland Shipping (325.84 kB)


icon 2018 CBRB Allgemeine Geschäftsbedingungen Passagierschifffahrt und CBRB Personenbeförderungsbedingungen für die Binnenschifffahrt (334.68 kB)
Ga naar boven