Presentaties workshop NRMM verordening (EU) 2016/1628

Op 1 december 2016 heeft het CBRB in samenwerking met IVR en EBU de workshop NRMM Regulation (EU) 2016/1628 georganiseerd. De 80 deelnemers hebben uitleg gekregen over de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor de sector. De workshop nodigde zowel de participanten als de sprekers uit om inzichten en standpunten uit te wisselen.

De presentaties kunt u hieronder inzien:

icon Uitnodiging

icon NRMM Verordening

icon Presentatie Jan Vogelaar - CBRB

icon Presentatie Khalid Tachi - EICB

icon Presentatie Theresia Hacksteiner - IVR EBU

icon Presentatie Michel Voorwinde - VIV

Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (Voor de EER relevante tekst).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj


Ga naar boven