Nieuwsbrief 2019 - 38
24 oktober 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 38

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Stikstof en PFAS en vervoer over water van bouwstoffen
 2. De weg vrij voor membraantanks?!
 3. Informatie modus versus navigatiemodus Inland ECDIS
 4. Guideline Containerbinnenvaart
 5. Stand van zaken intentieverklaring riviercruisevaart
 6. Najaarsledenvergadering Personenvervoer
 7. CoVadem zoekt metende schepen!
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Stikstof en PFAS en vervoer over water van bouwstoffen

Al weken lang wordt het nieuws gedomineerd door de ‘stikstof- en PFAS-perikelen’. Sommige van u ondervinden grote hinder in de bedrijfsvoering.

Vandaag kopt VNO-NCW dat een ‘Recessie dreigt als stikstof- en PFAS-crisis niet snel wordt opgepakt’. Overal begint de stikstof- en PFAS-impasse op te spelen: van schilders tot aannemers, van de binnenvaart tot tegelzetters. Na stikstof kwam PFAS en nu ligt de bouw helemaal stil en leveranciers zien orders flink teruglopen door stikstofcrisis. Het wegvallen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) als (juridische) basis voor vergunningverlening leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid bij het plannen en uitvoeren van diverse projecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert binnenkort een stakeholdersbijeenkomst over de stikstof-perikelen. Uiteraard zal het CBRB aanwezig zijn. Bij deze complexe onderwerpen met een grote impact trekken we zoveel mogelijk op met andere organisaties, zoals de Vereniging van Waterbouwers en VNO-NCW, waarvan het CBRB lid is.

Onlangs is, mede namens het CBRB, een brief naar de minister-president Rutte en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd.
 
Korte flits enquête VNO-NCW
VNO-NCW heeft een korte flits enquête opgesteld. Deze wordt gehouden onder ondernemers om te proberen enigszins een beeld te krijgen van de schade. Miljarden aan investeringen die welvaart en werkgelegenheid opleveren, kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. De PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht. VNO-NCW probeert de economische schade per provincie en sector in kaart te krijgen.
Ondervindt u hinder van de PAS-uitspraak, vul dan deze korte enquête in. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 2 minuten. Dank voor uw medewerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De weg vrij voor membraantanks?!

Sinds 2015 wordt er binnen het ADN Safety Committee gesproken over membraantanks in de binnenvaart. Vanuit de zeevaart is al een lange periode ervaring met een ander type ladingtank; de "membraantank”, waarmee bijvoorbeeld LNG vervoerd wordt in grote hoeveelheden. De membraantank is een ander soort type tank en kan in combinatie met een koelinstallatie worden gezien als een alternatieve manier van het vervoeren van gassen.
 

Destijds was het project van Argos om een LNG-bunkerschip te bouwen met membraantanks binnen het ADN Safety Committee voorgesteld, maar dit project is uiteindelijk niet doorgegaan. Toch is de belangstelling voor membraantanks verder opgelaaid en wilde men het reeds uitgevoerde werk niet voor niets geweest laten zijn. In 2017 werd besloten om een werkgroep membraantanks te mandateren om het mogelijk te maken om membraantanks in de binnenvaart te implementeren. Dit, om vooruitlopend op ontwikkelingen in de markt, de weg vrij te maken binnen het ADN.
 
Sinds 2017 is er veel werk verzet. Tenzij er nog beren op de weg komen, zou het mogelijk kunnen zijn dat de nieuwe voorstellen en het membraantankschip als type “G-2-4” in het ADN 2021 zouden kunnen komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatiemodus versus navigatiemodus Inland ECDIS

Op 6 september 2019 organiseerde de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een Ronde tafel bijeenkomst over het thema ‘Automatische koersbepalingssystemen met Inland ECDIS en radar’.  Voor een verslag van deze bijeenkomst verwijzen we naar dit document.

Naar aanleiding van signalen, dat sommige lidstaten overwegen om Inland ECDIS in de navigatiemodus meer in te zetten of zelfs verplicht te stellen wanneer met een automatisch koersbepalingssysteem gevaren wordt, is door EBU en ESO dit document opgesteld. Aanbevolen wordt om Inland ECDIS in de navigatiemodus niet verplicht te stellen omdat:
 • het ontwikkelende bedrijfsleven de ruimte moet krijgen om zelf te kunnen kiezen voor een veilige techniek;
 • de nautische veiligheid in de bepaalde gevallen verslechtert;
 • Inland ECDIS een navigatiemiddel wordt en de techniek hiervoor onvoldoende betrouwbaar is;
 • het leidt tot hoge kosten voor het binnenvaartbedrijfsleven;
 • het radarbeeld gevuld wordt met te veel afleidende informatie;
 • het regelmatig voor komt dat het GPS gevoede Inland ECDIS kaartbeeld ongelijk loopt met het door radiosignaal gevoede radarbeeld.
Het Europese binnenvaartbedrijfsleven beveelt de lidstaten aan Inland ECDIS in de navigatiemodus niet verplicht te stellen.
Het document met de standpuntbepaling is ingediend bij de CCR en CESNI met het doel onnodige regelgeving te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Guideline Containerbinnenvaart

Recentelijk is onder de vlag van het congestieberaad de guideline containerbinnenvaart gepubliceerd. Het afgelopen jaar heeft een projectgroep, bestaande uit alle relevante ketenpartijen actief in de containerbinnenvaartlogistiek (binnenvaart- en inlandterminaloperators, zeehaventerminals, rederijen, expediteurs, verladers en Havenbedrijf Rotterdam), gewerkt aan een adviesdocument dat de aandachtspunten voor verladers en expediteurs beschrijft waar het gaat om het op voorhand zo goed mogelijk inrichten van het totale proces rondom het vervoer van de container via de binnenvaart.

De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest, waaronder schaalvergroting van de zeeschepen, alliantievorming en consolidatie bij de rederijen en de opening van nieuwe containerterminals op de Maasvlakte, die hebben bijgedragen aan grotere volumes die via Rotterdam worden afgehandeld maar tegelijk een toename van het aantal piekmomenten en een complexere planning om de containers binnen de gestelde normen aan- en af te voeren. Ontwikkelingen die op hun beurt ook bijdragen aan de congestieproblematiek die de afgelopen jaren de Rotterdamse haven in zijn greep houdt.

Een aanvullende en belemmerende factor is het gegeven dat commerciële afspraken niet altijd meer in lijn zijn met de gewijzigde omgeving en daarmee een sterke invloed uitoefenen op het operationele proces in de haven. De guideline voorziet onder het kopje ‘contractuele afspraken’ in een aantal adviezen die op voorhand al kunnen zorgen voor meer lucht. De belangrijkste elementen hierbij zijn het bespreken van wederzijdse verwachtingen en waar nodig aanpassen naar realistische normen, zorgen dat er op basis van de gekozen Incoterm door de juiste partij passende contractuele afspraken worden gemaakt waarbij onder andere rekening wordt gehouden met voldoende freetime en uiteindelijk ook het organiseren van de beste locatie voor het uithalen/leeg retour leveren van de container. 

Een ander element is het tijdig distribueren van bekende informatie en documentatie. Nog belangrijker is het direct informeren over wijzigingen in bijv. de aankomst of het vertrek van zeeschepen, cargo-opening en closings op de zeehaventerminals en wijzigingen in aan- en afleverschema’s in het achterland zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden door de betrokken partijen.

In totaal drie producten (flyer, infographic en een webpagina, die de komende periode verder ingevuld gaat worden) zijn ontwikkeld als handvat voor de verlader en expediteur om inzicht te geven in de momenten waar zij in het proces (in)direct invloed op hebben. Ook voor de bargeoperators kan deze guideline een handige tool zijn in de gesprekken met hun opdrachtgevers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stand van zaken intentieverklaring riviercruisevaart

Op 7 november vindt het eerste overleg tussen EBU/IG RiverCruise en ETF over een aantal issues op het gebied van arbeidsomstandigheden in de riviercruisevaart plaats. Dit overleg volgt op de ondertekening van de intentieverklaring op 25 juli, waarover we u via dit nieuwsbriefartikel informeerden.
 
Bij de ondertekening van de intentieverklaring werd afgesproken om allereerst de volgende punten op te pakken:
 • Een inventarisatie van de huidige businessmodellen in de riviercruisevaart.
 • Een overzicht van de Europese en internationale regelgeving die van toepassing is op de riviercruisevaart.
EBU/IG RiverCruise en ETF zijn met deze punten aan de slag gegaan. De bevindingen tot dusver zullen op 7 november gezamenlijk besproken worden. Ter voorbereiding daarop, hebben EBU en IG RiverCruise op 23 oktober een uitgebreid vooroverleg gehad.
 
Zodra de context van alle regelgeving en de positie van de riviercruisevaart daarin goed in kaart is gebracht, zullen EBU/IG RiverCruise en ETF gezamenlijk maatregelen uitwerken die uiterlijk in het najaar van 2020 in werking moeten treden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Najaarsledenvergadering Personenvervoer

Op donderdag 14 november staat de Najaarsledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer op de agenda, dit keer aan boord van de MPS River Empress van Holland River Line.

Na de reguliere agendapunten willen we graag aandacht besteden aan het onderwerp 'Onverwacht bezoek van de Inspectie SZW: wat zijn uw rechten en plichten?'. Daartoe hebben we Edith Franssen van Loyens & Loeff uitgenodigd.

Aanmelden
Leden van de groep Personenvervoer kunnen zich hier aanmelden. Het volledige programma, aanvangstijd en de locatie zijn ook op de website te vinden. Wij zien u graag op 14 november a.s. tijdens de ledenvergadering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CoVadem zoekt metende schepen!

Varen met voorkennis: dat willen we allemaal. Meer lading, minder brandstof en een beter rendement. Het CoVadem platform geeft de schipper of vlootmanager inzicht in de actuele en voorspelde beschikbare diepte op de vaarroutes en geeft daarnaast inzicht in de prestaties van het schip.

Bovendien werkt CoVadem aan de introductie van een dieptekaart die compatibel wordt met alle gangbare navigatiesoftware voor de binnenvaart (Tresco, Periskal, Innovative Navigation, Stentec).

Voor goede informatie heeft CoVadem veel metingen nodig, om dit snel te realiseren gaat CoVadem versneld opschalen. Als u zich nu aanmeldt, brengt CoVadem voor het aansluiten van een schip geen kosten meer in rekening en ontvangt u tijdelijk gratis toegang tot de diensten. Opschaling is cruciaal voor een optimaal werkend CoVadem, en dat willen zij zo snel mogelijk realiseren. Zo kunt u zo snel als mogelijk de voordelen ervaren van varen met voorkennis!
 
Even alle voordelen op een rij:
 • Nu gratis starten als metend schip.
 • Tijdelijk gratis toegang tot CoVadem diensten.
 • Indien u overgaat tot een abonnement ontvangt u een lifetime korting van 10% op alle abonnementen. U bepaalt of en wanneer u daar gebruik van maakt.
Heeft u interesse of nog vragen? Schrijf u nu in via deze pagina. U kunt natuurlijk ook bellen 088-2682300 of mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

AGENDA

 • 1 november 2019 - Bestuursvergadering CBRB, Rotterdam
 • 14 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 15 november 2019 - CTGG Adviesgroep binnenvaart, Rotterdam
 • 19 en 20 november 2019 - Werkgroep Technische Voorschriften (CESNI/PT), Straatsburg
 • 20 en 21 november 2019 - ADN Informele Werkgroep Ontgassen, Den Haag
 • 26 november 2019 - CCR-workshop 'laagwater en gevolgen voor Rijnvaart', Bonn
 • 28 november 2019 - “Secretaries Day”- IWT Platform, Luik
 • 29 november 2019 - CTGG-dag, Maarssen
 • 4 december 2019 - Vergadering Sociale Commissie, Rotterdam
 • 13 december 2019 - Algemene Ledenvergadering CBRB, Rotterdam

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven