Nieuwsbrief 2019 - 32
5 september 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 32

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Overgangsbepaling tweede voortstuwing passagiersschepen: geschikte brandblusmiddelen?
  2. Verhouding CDNI en CMNI
  3. CBRB viert 'granieten' jubileum met groots feest
  4. Paul Goris spreker bij congres ‘Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen'
  5. Agenda
  6. Heeft u zich al aangemeld voor het CBRB jubileumfeest op 11 oktober?
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Overgangsbepaling tweede voortstuwing passagiersschepen: geschikte brandblusmiddelen?

Bij de toepassing van de nieuwe overgangsbepaling voor de tweede voortstuwing voor passagiersschepen (zie dit eerdere nieuwsbriefartikel) zijn door de Duitse CESNI-delegatie praktijkproblemen gerapporteerd.
 
Volgens deze overgangsbepaling mogen bestaande passagiersschepen afzien van een tweede onafhankelijke voortstuwing op voorwaarde dat ze aan een aantal andere eisen voldoen. Eén van die eisen schrijft voor, dat er een vast ingebouwde brandblusinstallatie in de machinekamer is, die direct in werking kan treden zonder risico’s voor personen die zich eventueel in de machinekamer bevinden.

Geschikte brandblusmiddelen?
De Duitse CESNI-delegatie loopt nu tegen het vermeende probleem aan, dat er geen geschikte blusmiddelen zouden bestaan die “meteen in werking kunnen treden zonder risico’s voor de personen die zich in de ruimte bevinden”. Het document dat de Duitse CESNI-delegatie over dit onderwerp heeft opgesteld vindt u hier. De redenering die hier gevolgd wordt komt er, kort samengevat, op neer dat élk mogelijk blusmiddel (uiteindelijk) risico’s oplevert voor personen die zich in die ruimte bevinden.
 
Tijdens de discussies over de overgangsbepaling, in de loop van 2017, zijn de verschillende blusmiddelen en de vraag of ze meteen en ongeacht of zich personen in de ruimte bevinden, in werking kunnen treden, meerdere malen aan de orde geweest. Mede naar aanleiding van die discussies is de tekst van de overgangsbepaling uiteindelijk geworden zoals die geworden is. Juist om te waarborgen dat blusinstallaties direct geactiveerd kunnen worden – en een beginnende brand kunnen blussen – ongeacht of zich personen in de ruimte bevinden.
 
Als er in machinekamers brandblusmiddelen worden toegepast die niet aan deze eis voldoen – dat wil zeggen: die niet direct geactiveerd kunnen worden omdat ze mogelijk gevaarlijk zijn voor personen – dan is er een aanvullende brandblusinstallatie “ter bescherming van objecten” voorgeschreven.
 
Naar onze mening is op deze manier adequaat gewaarborgd, dat A. de brandblusinstallatie(s) meteen in werking kan (kunnen) treden, B. zonder risico voor de aanwezige personen die dan nog de tijd hebben om de ruimte te verlaten.

Om die reden is vanuit de EBU-Fahrgastschifffahrtskommission deze reactie naar CESNI gestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verhouding CDNI en CMNI

Wie draait er op voor ladingschade veroorzaakt door restanten van voorgaande ladingen in ruimen of ladingtanks? Of preciezer, wat is de verhouding tussen het CDNI- en CMNI-verdrag als er schade aan de lading is ontstaan door voorgaande lading(en)?

Dit soort vragen duikt regelmatig op. Bijna altijd nadat gesteld of gebleken is dat er verschil is in hoe de lading is ontvangen en hoe de lading is afgeleverd. Als bij of na de aflevering de goederen niet in dezelfde staat worden afgeleverd en er is schade of verlies dan is het gevolg daarvan bijna altijd een rekening die iemand moet betalen.

Geschikt ja of nee?
Wat betekent het nu als de lading niet in dezelfde staat wordt afgeleverd en wie draait daarvoor op? Belangrijk is het antwoord op de vraag of het schip ‘geschikt’ was om de lading te vervoeren. Met een geschikt schip in deze zin wordt bedoeld een schip dat de lading in dezelfde staat aflevert als de lading is ontvangen. Wanneer is een schip geschikt om de overeengekomen lading te vervoeren? In ieder geval is het schip niet ‘geschikt’ als de laadruimen of laadtanks niet schoon zijn. Als de schade is ontstaan doordat het schip niet geschikt was is de vervoerder daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

CDNI-verdrag
De discussie of het schip schoon, schoon genoeg of ‘geschikt’ was komt vaak nadat de schade is geconstateerd. Als dan een beroep wordt gedaan op een losverklaring volgens het CDNI-verdrag om aan te tonen dat de laadruimen of -tanks van het schip schoon waren en het schip dus geschikt was dan is dat over het algemeen onvoldoende. In het CDNI verdrag is bepaald hoe schepen na lossing moeten worden schoongemaakt. Daarbij is voorgeschreven dat na lossing de ladingresten worden verwijderd. Het CDNI-verdrag bepaalt ook hoe de ladingrestanten moeten worden verwijderd en hoe laadruimen of laadtanks moeten worden schoongemaakt. Het CDNI-verdrag gaat niet over de overeenkomst om goederen te vervoeren en ook niet of een voor die lading geschikt schip is aangeboden. De reiniging die blijkt uit de losverklaring op grond van het CDNI-verdrag is dus niet voldoende om het schip geschikt voor het vervoer te maken.

CMNI-verdrag
In het CMNI-verdrag artikel 3 lid 3 en ook volgens Nederlands recht moet het schip geschikt zijn om de lading te vervoeren. Op de vervoerder rust dus de plicht om zorg te dragen voor een voor het betreffende vervoer geschikt schip. De vervoerder dient daarbij rekening te houden met de te vervoeren lading. De geschiktheid van het schip hangt dus ook af van de soort lading.
 
Als bij lossing blijkt dat de lading verontreinigd is door de vorige lading en er is schade ontstaan dan is de vervoerder volgens artikel 16 CMNI in principe aansprakelijk. De vervoerder kan bewijzen dat de schade voortvloeit uit omstandigheden die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Dat betekent dus dat een verwijzing naar de losverklaring op grond van het CDNI-verdrag daarvoor niet voldoende is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB viert 'granieten' jubileum met groots feest

Binnenvaart brancheorganisatie bestaat in oktober 90 jaar!
Klik op de onderstaande afbeelding om het gehele artikel te lezen
 
 

Paul Goris spreker bij congres 'Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen'

Volgende week donderdag van 13:00 - 18:30 uur vindt in Driebergen het congres 'Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen' plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB).

Het doel van het congres is een beeld te schetsen hoe de ondernemers zich, in een gezamenlijke aanpak in de keten (producenten, verladers en transport), kunnen voorbereiden op een verduurzaming van de handelsketen, rekening houdend met de verduurzaming van de productie-installaties en de circulaire wensen van de industriële verbruikers van bouwgrondstoffen in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw en de Grond- Water- en Wegbouwsector, om te voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen.

De binnenvaart kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan duurzaam transport van bouwstoffen. Paul Goris, voorzitter van het CBRB, zal tijdens dit congres spreken over de recent getekende Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens. Natuurlijk is er nog meer tijdens dit congres, klik hier om het gehele programma te bekijken.

Mocht u interesse hebben om naar dit congres te gaan, dan kunt u zich nog aanmelden tot woensdag 11 september 2019 - 15:00 uur. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van NVLB

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 

Heeft u zich al aangemeld voor het CBRB jubileumfeest op vrijdag 11 oktober? Met een mooi, gezellig en interactief middag- en avondprogramma vieren wij de 90ste verjaardag van het CBRB! 

Programma:
15.30 uur - Ontvangst met koffie/thee en gebak bij STC Group in Rotterdam
16.00 uur - Start van het programma, met o.a. Maarten van der Weijden
17.45 uur - Einde middagprogramma
18.00 uur - Aan boord van partyschip Jules Verne
18.30 uur - Varend genieten van o.a. luxe buffetten door de Rotterdamse haven
22.00 uur - Verwachte terugkomst
22.30 uur - Einde

Als u dit feest niet wilt missen, wees dan snel en meld u vóór 27 september aan! In verband met een maximaal aantal deelnemers is aanmelden noodzakelijk en vol = vol! Meld u dan nu aan!
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven