Nieuwsbrief 2019 - 25
12 juli 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 25

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde
 2. Belangrijke wijziging bemanningsregeling
 3. Gesprek over pensioenregeling start
 4. De Dag van ..... Frank Reijerse
 5. Subsidieregeling praktijkleren 2018-2019
 6. Paul Goris spreker bij congres ‘Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen
 7. Optimalisatie Wilhelminahaven Dordrecht
 8. Uitnodiging voor het Nationaal Binnenvaart Congres
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde

De 18 partijen (het CBRB is er daar één van) die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de bedrijfslevenpartijen en infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd protectionisme en klimaatproblemen stellen het logistieke systeem in Nederland daarbij voor nieuwe uitdagingen. En met de agenda anticipeert het kabinet op dit toenemende belang.  

Agenda raakt iedereen 

“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB-ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.   

Handel én logistiek
Vorige week presenteerde het bedrijfsleven al haar visie 'handel en logistiek in 2040' aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. CBRB-voorzitter Paul Goris was vorige week aanwezig bij deze presentatie. Immers is de binnenvaart een belangrijke modaliteit in het beoogde toekomstbestendige logistieke netwerk.

"Deze agenda is een eerste uitwerking van het kabinet op onze oproep om het logistieke systeem in samenhang met de vraag naar logistieke diensten vanuit handels- en productiebedrijven te bezien en de impact daarvan op de samenleving. Het goede nieuws is met deze agenda het ministerie laat zien dat die denkrichting is geland. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de topsector logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend", besluit Lak.

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Belangrijke wijziging bemanningsregeling

Per 1 juli 2019 is een wijziging van de bemanningsregeling doorgevoerd waarover wij nogal wat vragen krijgen. Wat betekent dat nou precies, wat heb ik er aan?

In essentie is de wijziging dat de ononderbroken rust van 8 uur in de A1 of 6 uur in de A2 ook tijdens de vaart mag worden genomen. Tot nu toe mocht dat niet, dan moest het schip stilliggen.

Misschien dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk wordt wat het inhoudt:

 1. Een tankschip komt na 18 uur varen op de losplaats en moet direct lossen. Eén van de bemanningsleden heeft zijn rust tijdens de voorafgaande vaart genomen en kan bijgevolg toezicht houden bij het lossen. Er hoeft geen extra personeel ingezet te worden. Je kunt dit werk uiteraard ook verdelen over meerdere bemanningsleden. Dat is een kwestie van indelen, rust nemen en schrijven.
 2. Andersom kan natuurlijk ook. Als het tankschip bijvoorbeeld zes uur heeft geladen, kan het de vaart met de bemanning aanvangen omdat degene die toezicht heeft gehouden, zijn rust mag nemen tijdens de vaart.

In de tankvaart is het wellicht het meest duidelijk, omdat tijdens het laden en lossen toezicht verplicht is en meestal doet een bemanningslid dat; toezicht is werken en geen rusttijd.

In de droge lading is toezicht tijdens laden of lossen niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel vaak gedaan. Daadwerkelijk meehelpen of assisteren komt ook voor, denk bijvoorbeeld in de containers. Stackeren is gewoon laad- of loswerk. Zoals ook bijscheppen, vegen of stoeien met de bobcat.

Deze wijziging is onder andere gemotiveerd door de volgende principes:

 • De vaartijd van het schip is niet hetzelfde als de werktijd van de bemanning;
 • De minimumbemanning is ook in de A1 en A2 niet te allen tijde (aan dek) nodig voor een veilige vaart;
 • De exploitatie van een schip is meer dan alleen varen;
 • Op het schip zijn voldoende slaapplaatsen waar het geluidsniveau 60 dB(A) of lager is.
De nu doorgevoerde wijziging is in het kader van de zogenaamde korte termijn en vooruitlopend op een structurele wijziging waaraan nu wordt gewerkt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gesprek over pensioenregeling start

Aan werkgeverszijde bespreken wij pensioen in de Sociale commissie. We inventariseren de ambities en wensen voor een nieuwe pensioenregeling. Vervolgens zal, onder leiding van een externe deskundige, door vakbonden en werkgevers verkend worden hoe een nieuwe pensioenregeling voor de binnenvaart eruit zou kunnen zien.

Aanleiding voor deze gesprekken zijn twee belangrijke ontwikkelingen in het pensioendossier:

 • Na een jarenlange discussie is het de gezamenlijke ondernemersorganisatie VNO-NCW deze zomer gelukt om met kabinet en vakbonden tot een breed pensioenakkoord te komen. In de SER zijn afspraken gemaakt om komende jaren een aantal belangrijke en ingrijpende vernieuwingen van het pensioenstelsel door te voeren.
 • Mei 2020 toetst de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of we in de sector binnenvaart voldoende representatief zijn om de pensioenregeling via een verplichtstelling op te leggen aan alle werkgevers en werknemers. We houden er rekening mee dat de verplichtstelling voor het bedrijfstakpensioenfonds kan komen te vervallen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Dag van....


In deze maandelijkse rubriek krijgt u een kijkje in de dag van een medewerker van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Deze maand is het de beurt aan Frank Reijerse, als secretaris betrokken bij de Containerbinnenvaart en LINc.

Kilk hier voor De Dag van Frank (3 juli 2019), waarin hij u mee neemt in zijn reis naar Drachten.
 
 

Subsidieregeling praktijkleren 2018-2019

Heeft u afgelopen schooljaar een leerling BBL-Matroos of BBL-Schipper aan boord gehad? Dan is dit artikel interessant voor u! De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl) stelt ook dit jaar weer de Subsidieregeling praktijkleren beschikbaar.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Voor de binnenvaartbranche is dit van toepassing voor werkgevers die BBL-leerlingen (matroos of schipper) in dienst gehad hebben.

Doel
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever heeft gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Aanvragen
Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen tot uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Paul Goris spreker bij congres ‘Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen

Op donderdag 12 september van 13:00 - 18:30 uur vindt in Hoofddorp het congres 'Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen' plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB).

Het doel van het congres is een beeld te schetsen hoe de ondernemers zich, in een gezamenlijke aanpak in de keten (producenten, verladers en transport), kunnen voorbereiden op een verduurzaming van de handelsketen, rekening houdend met de verduurzaming van de productie-installaties en de circulaire wensen van de industriële verbruikers van bouwgrondstoffen in de B&U en de GWW-sector, om te voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen.

De binnenvaart kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan duurzaam transport van bouwstoffen. Paul Goris, voorzitter van het CBRB, zal tijdens dit congres spreken over de recent getekende Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor dit congres!

Naar boven

 

Optimalisatie Wilhelminahaven Dordrecht

Dit najaar wordt gestart met de optimalisatie van de Wilhelminahaven. Inmiddels ligger er nieuwe boeispannen en worden eind dit jaar steigers vernieuwd of opgeknapt. Voor duwbakken wordt een vaste wachtplaats gerealiseerd. In deze korte uitleg is meer te zien over de nieuwe ligplaatsen.
Meer informatie over de optimalisatie in de Wilhelminahaven is te vinden op www.portofrotterdam.com/dordrecht

Naar boven

 

Uitnodiging voor het Nationaal Binnenvaart Congres

Donderdag 3 oktober 2019 | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB nodigen u van harte uit voor het eerste Nationaal Binnenvaart Congres op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp. Niemand minder dan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, zal het congres openen.

Ontmoet!
Naast een programma met interessante sprekers zal het congres in het teken staan van ontmoetingen en interactie. In kleine groepen wordt verdieping gezocht op vijf grote en actuele thema’s. Ook biedt het programma veel ruimte voor één-op-één afspraken tussen binnenvaartondernemers en experts in de vorm van speedmeets. 

Ontdek!
Bent u klaar voor de toekomst? Kijkt u altijd eerst de kat uit de boom of bent u een haantje de voorste bij nieuwe ontwikkelingen? Er komt veel op u af als ondernemer; de energietransitie, digitalisering en autonoom varen bijvoorbeeld. En vraagt u zich wel eens af hoe de logistieke ketens van de toekomst er uit zullen zien? Worstelt u ook met de vraag of er later nog voldoende personeel is? Tijdens dit congres gaan wij antwoorden zoeken en vinden. Samen met u, deskundigen en koplopers op al deze gebieden.

Ontwikkel!
Welke kant gaan we op en welke ontwikkelingen zijn kansrijk? Door het geven van de meest actuele informatie op the Big 5 thema’s stimuleren we u om uw eigen pad te kiezen. De toekomst ziet er immers voor iedereen anders uit. Dat wat goed is voor de een is niet altijd passend voor de ander. Op 3 oktober helpen we u bij het ontwikkelen van een eigen visie op de meest actuele thema’s: leren van elkaar om te kijken wat bij u past.

Zorg dat u erbij bent!
Reserveer 3 oktober alvast in uw agenda en meld u aan via de website van Nationaal Binnenvaart Congres
Voor meer informatie neem een kijkje op de website van het Nationaal Binnenvaart Congres.
 

AGENDA

 • 15 augustus 2019 - Nationale Voorbespreking ADN, Den Haag
 • 26 t/m 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 5  en 6 september 2019 - Colloquium IVR, Belgrado
 • 12 september 2019 - Congres ‘Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen, Hoofddorp
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 24 en 25 september 2019 - Werkgroep voor de technische voorschriften (CESNI/PT), Straatburg
 • 26 september 2019 - CESNI/PT ad hoc vergadering over brugaanvaringen / stuurhuis, Straatburg
 • 11 oktober 2019 Jubileumevenement - CBRB 90 jaar, Rotterdam
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven