Nieuwsbrief 2019 - 24
4 juli 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 24

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer
 2. Werkprogramma CESNI 2019 - 2021
 3. Vanaf 2020: ES-TRIN 2019
 4. Uitnodiging CBRB jubileumevenement - 11 oktober 2019
 5. Aandacht voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijft nodig
 6. Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012 treedt op 1 juli 2019 in werking
 7. Nieuwe documenten beschikbaar op de website van CDNI
 8. Reminder - Graag uw mening over Binnenhavengeld
 9. Goed idee voor verduurzaming van de binnenvaart?
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer

De Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.
 

Visie 2040 voor de minister 

Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 
 
Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken.” 
 

Goederenvervoer is overal

“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen." Daarbij constateren de 18 partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf.
 

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer

Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”
 

Samen met topsector Logistiek 

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.
 
* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland,  VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs.

Klik hier om meer te lezen over de Logistieke Alliantie en de Visie Handel en Logistiek 2040
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Werkprogramma CESNI 2019 - 2021

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om voor de binnenvaart belangrijke standaarden aan te nemen. Denk hierbij aan technische standaarden voor binnenschepen en standaarden voor informatietechnologie en de bemanningen aan boord van binnenschepen.

Werkprogramma als sturingsinstrument
Het werkprogramma vormt een sturingsinstrument waarmee CESNI bestaande standaarden regelmatig kan aanpassen of nieuwe standaarden kan aannemen. Vernieuwing van de standaarden is niet alleen nodig om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te blijven waarborgen. Ook het faciliteren van innovatie is belangrijk. CESNI houdt zich ook bezig met een goede implementatie en uniforme interpretatie van de standaarden. Last but not least is CESNI een orgaan dat, steeds vanuit de invalshoek van eventuele aanpassingen van de regelgeving, adviezen verstrekt en analyses verricht ten aanzien van prioritaire onderwerpen die samenhangen met de veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

Huidige en aanstaande werkzaamheden
Het werkprogramma voor de periode 2019 - 2021 van CESNI geeft een goed beeld van de huidige en aanstaande werkzaamheden binnen CESNI. Het eerste deel bevat veel (30!) acties op het gebied van technische voorschriften. Vervolgens zijn er acties gedefinieerd voor de werkgroepen: beroepskwalificaties en informatietechnologie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vanaf 2020: ES-TRIN 2019

Kennis van de regelgeving kan nuttig kan zijn, bijvoorbeeld voor het plannen van de hercertificering van uw schip, zo benadrukten we in een eerdere CBRB nieuwsbrief. Voor uw bedrijfsvoering kan bekendheid met te verwachten regelgeving ook erg waardevol zijn. Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe technische voorschriften: ES-TRIN 2019.

Belangrijkste wijzigingen ES-TRIN 2019
Om een schip te voorzien van een geldig binnenschipcertificaat moet worden voldaan aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. Vanaf 1 januari 2019 zal ES-TRIN 2019 het huidig geldende ES-TRIN 2017 vervangen. In deze nieuwe standaard zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen die met name betrekking hebben op:
 • externe automatische defibrillatoren;
 • brandblusinstallaties met het blusmiddel K2CO3;
 • bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen (hoofdstuk 11);
 • oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen, denk aan de geluidsnormen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen. Zie ook dit eerdere artikel in een CBRB nieuwsbrief.
Toelichting wijzigingen
CESNI publiceert de toelichtingen op de wijzigingen. In dit document kunt u lezen waarom in de nieuwe versie van ES-TRIN veranderingen werden aangebracht, wat de alternatieven geweest zouden zijn en de consequenties daarvan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
Dit jaar, op 1 oktober, is het 90 jaar geleden dat het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn werkzaamheden is gestart. Dit mooie granieten jubileum kunnen wij natuurlijk niet stilzwijgend voorbij laten gaan.
 
Daarom nodigt het CBRB u van harte uit om de 90ste verjaardag van het CBRB te vieren op vrijdag 11 oktober 2019. Klik hier om u aan te melden voor dit bijzondere jubileumevenement.
 
Programma
Om 15.30 uur ontvangen u wij graag met koffie en gebak bij STC Group in Rotterdam. Het interactieve programma wat om 16.00 uur begint wilt u niet missen! Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras bieden we u een interessant programma met Maarten van der Weijden als spreker!
 
Om 18.00 uur gaan we aan boord van de Jules Verne, een partyschip van Constant in Beweging. Waarna we zullen vertrekken voor een mooie tocht door de Rotterdamse Haven. U kunt tijdens deze tocht genieten van heerlijk eten en natuurlijk proosten wij graag met u op de verjaardag van het CBRB. Om uiterlijk 22.30 uur zal er een einde komen aan dit jubileumevenement.
 
Aanmelden
In verband met een maximaal aantal deelnemers is aanmelden noodzakelijk. Klik hier om u aan te melden. Wij verwelkomen u graag op vrijdag 11 oktober. Tot dan!
 

Aandacht voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijft nodig

Werkgevers en werknemers willen samen ziek worden en uitvallen door werk voorkomen. Het structureel in kaart brengen van de arbeidsrisico’s  en het vervolgens actie ondernemen om de risico’s systematisch terug te brengen blijft belangrijk.

De minister constateert dat in nog ruim de helft van de ondernemingen in Nederland geen verplichte RI&E is uitgevoerd. De minister verhoogt dan ook de boetes van € 3.000 naar € 4.500. Dit is het normbedrag voor grote ondernemingen die in overtreding zijn.
 
Heeft u nog geen RI&E op jouw schip uitgevoerd? Met hulp van de branche RI&E kun je aan je wettelijke verplichting van een werkgever gaan voldoen. De branche RI&E is opgesteld door het CBRB en BLN-Schuttevaer, met de sociale partners CNV Vakmensen en Nautilus International en kun je terug vinden op de website van CBRB: Naast het verbeteren van de arbeidsveiligheid en het preventief creëren van een gezonder bedrijfsvoering wordt door het toepassen van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak aan de wettelijke verplichting van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5) voldaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012 treedt op 1 juli 2019 in werking

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012 treedt op 1 juli 2019 in werking en introduceert een uitbreiding van het toepassingsgebied van de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart.

CLNI 2012, het nieuwe Verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart, treedt op 1 juli 2019 in werking. Tegelijkertijd treedt daarmee het bestaande aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag uit 1988, dat door Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland geratificeerd werd, buiten werking.

Toepassingsgebied uitgebreid
Het CLNI verdrag 2012 treedt op 1 Juli 2019 in Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië in werking. België en Frankrijk hebben de ratificatie aangekondigd en zullen het verdrag eveneens binnenkort toepassen. In Zwitserland loopt een consultatie inzake de vraag of ratificatie tot het verdrag nu opportuun is.

Het CLNI verdrag 2012 onterscheidt zich van het bestaande verdrag uit 1988 met name door een uitgebreid toepassingsgebied. Waar het huidige verdrag alleen van toepassing was op de Rijn en de Moezel staat het CLNI verdrag 2012 open voor ratifikatie door alle landen.  Na de realisatie van de verbinding tussen Rijn en Donau in het jaar 1992 wird de discussie met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied geopend om daarmee het systeem van de beperking van de aansprakelijkheid met name ook in Donaulanden te introduceren. Dit leidde na intensieve onderhandelingen aan het begin van deze eeuw tot de ondertekening van het nieuwe verdrag in 2012. Aan de onderhandelingen hebben in totaal 13 landen deelgenomen. Daarnaast waren ook internationale organisaties betrokken.

IVR heeft aan de onderhandelingen deelgenomen en zich met succes ingezet voor het behoud van de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart, met name op het gebied van het personenvervoer, dat in toenemende mate onder druk staat. Het CBRB is hier ook intensief betrokken bij geweest als lid van de juridische commissie van IVR.

Verhoogde limieten
In het nieuwe verdrag werden de algemene beperkingslimieten verhoogd met 50 % o.a. voor de  inflatiecorrectie van de afgelopen decennia. Tevens is een nieuw artikel met verhoogde limieten voor schades veroorzaakt door gevaarlijke goederen ingevoerd en zijn de limieten voor claims bij letsel in het personenvervoer aanzienlijk verhoogd.
9e IVR-Colloquium in Belgrado
Op grond van deze ontwikkelingen organiseert de IVR op 5 September 2019 een Colloquium dat vanwege de eerste ratificatie van de CLNI 2012 door Servië in Belgrado plaats zal vinden. Het colloquium zal uitvoerig aandacht besteden aan het nieuwe verdrag en de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Het zal bovendien andere relevante verdragen in de binnenvaart behandelen zoals het registratieverdrag an en aanvaringsverdrag evenals de Avarij-Grosse regels van de IVR.

Klik hier voor meer informatie over het 9e IVR-Colloquium.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe documenten beschikbaar op de website van CDNI

 
 • Informatieblad: Omgang met afval van de lading (2019)
 • Informatieblad: Voorkoming van scheepsbedrijfsafval door het gebruik van eenheidstransporten / verenigbare transporten / speciale scheepstypes (2019)
 • FAQ: Betekenis van het begrip "specifiek vervoer"
De website van het CDNI geeft ook toegang tot:
 • Het verdrag in het Duits, Frans, Nederlands en Engels (geconsolideerde versie van 1 januari 2019)
 • De losverklaring 2017 (PDF en Word)
 • WaSTo (Waste Standards Tool), de elektronische tool voor de losstandaarden van het CDNI
 • Verslag 2018 over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
Reminder - Graag uw mening over Binnenhavengeld
In de nieuwsbrief van drie weken geleden stond de oproep om uw mening te geven over Binnenhavengeld. Een reminder om deze vragenlijst met betrekking op de uniformering van de grondslagen van binnenhavengelden invullen.

Het invullen van de vragenlijst kost 5-10 minuten van u tijd. Door het invullen draagt u bij aan de sterkte van het onderzoek heeft u invloed op de resutlaten. Bij voorbaat dank.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Goed idee voor verduurzaming van de binnenvaart?

U heeft nog t/m 1 augustus om een subsidieaanvraag te doen in de IDB-regeling.

Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten. Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.
Contact
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

AGENDA

 • 26 t/m 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 5  en 6 september 2019 - Colloquium IVR, Belgrado
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar, Rotterdam
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven