Nieuwsbrief 2019 - 22
21 Juni 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Week van de RI&E
 2. Brief aan minister over achterstallig onderhoud Nederlandse vaarwegen
 3. Jaarverslag IWT platform
 4. Riverguide Recreant laat dynamisch verkeersbeeld anoniem zien
 5. Wat vindt u van de vervoersvoorwaarden voor de binnenvaart?
 6. IVR congres 2019 in Praag opent met herdenking slachtoffers Boedapest
 7. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Week van de RI&E

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen gaat u beroepsziekten te lijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. 

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Met de RI&E brengt u de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals verdrinken, voorkomen van vonkvorming bij tankschepen of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

RI&E voor binnenvaart

Voor de leden van het CBRB hebben we een interactief instrument ontwikkeld die is erkend voor toetsingsvrijstelling. Dat betekend dat bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten. 
Vul het digitale RI&E instrument niet alleen in maar doe dit samen. Dan weet iedereen meteen waarop gelet moet worden.

Bent u nog geen lid van het CBRB, dan kunt u gebruik maken van het statische document met dezelfde vragen, het kost u alleen meer tijd om het vervolgens om te zetten naar een Plan van Aanpak en het bijhouden van de genomen maatregelen om de risico's te reduceren.

Ondersteuning

Mocht u behoefte hebben aan gespecialiseerde ondersteuning neem dan contact op met één van de volgende bedrijven, zij hebben meegewerkt met de totstandkoming van de Branche RI&E en de Arbocatalogus en kunnen u ondersteuning op maat bieden:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brief aan minister over achterstallig onderhoud Nederlandse vaarwegen

Het CBRB maakt zich in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) verband grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In nieuwsbrief 18/2019 hebben we hier al over geschreven.
In de bijlage de brief over onderhoud vaarwegen zoals deze aansluitend per post is verstuurd aan de minister:

Brief COV - stremmingen en achterstallig onderhoud
Het Centraal Overleg Vaarwegen is een samenwerkingsverband tussen evofenedex, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Het COV behartigt de gezamenlijke belangen van vaarweggebruikers op het gebied infrastructuur in Nederland en zet zich in voor een robuust, adequaat en veilig vaarwegennetwerk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarverslag IWT platform

The European Inland Waterway Transport (IWT) platform publishes its first annual report covering the activities of the platform since its creation in January 2018.
The European Barge Union (EBU) and the European Skippers Organisation (ESO) have established the platform as an executive layer to their organisations to strengthen the representation and visibility of the Inland Waterway Transport sector at European and international level.
Along with traditional areas, the key focus of the platform is Innovation and Greening (I&G). The I&G Committee works on topics that all transport modes have in common. Connecting with these other types of transportation and with their stakeholders will not only lead to valuable input for IWT’s own objectives, but it will create the opportunity to put inland navigation at the forefront of innovation and greening.
 
2018 annual report of the European Inland Waterway Transport platform presents the activities and goals of the sector together with the challenges ahead.

Naar boven

 

Riverguide Recreant laat dynamisch verkeersbeeld anoniem zien

In de app Riverguide Recreant kunnen recreatieschippers vanaf begin mei geanonimiseerde AIS-posities van schepen in de omgeving zien. Binnenvaartschepen zijn dan beter zichtbaar en recreatieschippers kunnen anticiperen op schepen in hun omgeving. Het doel is om de veiligheid op het water verhogen.
Het dynamisch verkeersbeeld is ontwikkeld en getoetst in een pilot van Rijkswaterstaat in 2016 in de omgeving van Moerdijk. Daarbij waren Varen doe je Samen, BLN en een 15-tal recreatieschippers betrokken. Alle deelnemers waren positief. Op dit moment zijn de geanonimiseerde AIS-gegevens zichtbaar in het Rijnmondgebied en op het Julianakanaal. Naar verwachting wordt het dynamisch verkeersbeeld op termijn uitgebreid naar andere gebieden.

Website: riverguide.eu
De AIS gegevens van de binnenvaartschepen zijn anoniem: de naam van het schip en andere gegevens die gebruikt kunnen worden voor identificatie zijn niet zichtbaar in de app. Naast de positie, koers en de snelheid worden alleen het scheepstype en de afgeronde afmetingen getoond.
De app Riverguide Recreant is ontwikkeld door de havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Moerdijk en Zeeland, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
Schippers met vragen kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Naar boven

 

Wat vindt u van de vervoersvoorwaarden voor de binnenvaart?

Een onderzoek met als doel om de ervaringen en de wensen van de gebruikers van deze voorwaarden boven tafel te krijgen:

Naar boven

 

IVR congres 2019 in Praag opent met herdenking slachtoffers Boedapest

De voorzitter van de IVR, Dr. Philippe Grulois, verwelkomde ruim 235 deelnemers uit 12 verschillende landen aan het IVR congres, dat van 5 tot 7 juni 2019 in Praag plaats vond.
Hij opende het congres met een herdenking van de slachtoffers van het tragische ongeval, dat in het weekend voorafgaande plaats vond op de Donau bij Boedapest en sprak mede namens de congresgangers zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun nabestaanden.
Workshop participants Ronald Koops, Stéphanie Peigney-Couderc, Norbert Kriedel, Ing. Dimitri van der Heiden

Workshop “Ongevallen in de binnenvaart”

In de Workshop van het congres werd ingegaan op de recente toename van ongevallen in de binnenvaart. De voorzitter van de Schadepreventiecommissie van de IVR, Ronald Koops, wees erop dat uit actuele statistieken van verzekeraars blijkt dat 75 % van de ongevallen terug zijn te voeren op menselijk falen. Dit noopt tot een nader onderzoek naar de redenen voor deze oorzaak, reden waarom door de IVR wordt gepleit voor geharmoniseerde databanken om diepere analyses te laten verrichten.
De moderator van de Workshop, Stéphanie PEIGNEY-COUDERC, hoofd afdeling Binnenvaart van het Franse Ministerie van Transport in Parijs en tevens Rijnvaartcommissaris, concludeerde dat in nauwe samenwerking tussen de betrokken overheden en de sector gewerkt moet worden aan een diepteanalyse van de recente ongevallen in de diverse databanken op grond waarvan gezamenlijk preventieve maatregelen kunnen worden vastgesteld.
Nog afgezien van de tragische gevolgen van het ernstige ongeval op de Donau kunnen ongevallen van schepen enorme economische schades en blokkades van vaarwegen tot gevolg hebben zoals recentelijk op het Main-Donaukanaal en leiden tot imagoschade van de binnenvaart als betrouwbare partner.
Anneke Kooiman (Vice-President), Dr.Philippe Grulois (President), Theresia Hacksteiner (Secretary General), Dr.Martin Fischer (Chair Legal Committee), Ronald Koops (Chair Loss Prevention Committee)

Algemene Ledenvergadering

In de Algemene Ledenvergadering blikte vertrekkend Secretaris Generaal Theresia Hacksteiner terug op de activiteiten van de IVR in het afgelopen jaar. In de context van het algemene binnenvaartbeleid en recente ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid wees zij op de uitdagingen voor zowel de scheepvaart- als ook de verzekeringssector. Nieuwe wetgeving ten aanzien van emissienormen in de binnenvaart en de daarmede verband houdende problematiek zoals gebrek aan daaraan voldoende motoren en hoge kosten, zullen de sector voor grote uitdagingen plaatsen. In combinatie met de problematiek van toenemende lage waterstanden en mogelijk effect van de  klimaatveranderinging op de vaarwegen binnen Europa zal zich de sector in de toekomst geconfronteerd zien met tal van vragen hieromtrent en opgewassen moeten zijn tegen deze ontwikkeling. 
Traditiegetrouw informeerden de voorzitter van de Schadepreventiecommissie, Ronald Koops, en de Juridische Commissie, Dr. Martin Fischer, de leden over de talrijke activiteiten op hun vakgebied.
De Algemene Vergadering werd afgesloten met een presentatie over de rol van de Binnenvaart in Tsjechie. In afwezigheid van de Minister van Transport werd diens voordracht overgenomen door Vojtech Dabrowski, medewerker op het Ministerie, en Lubomir Fojtu, Directeur van de Tsjechische vaarwegbeheerder.
 
Het congres dat aan de talrijke leden en gaste tevens uitgebreide netwerkmogelijkheden bood, werd afgesloten met een vaartocht op de rivier de Moldau.
 
Het jaarcongres 2020 zal plaatsvinden op 28 en 29 mei in Gent (België). 
Alle voordrachten, presentaties en foto's zijn te vinden op Congres Praag 2019

Naar boven

 

AGENDA

 • 17 t/m 21 juni 2019 - De Week van de RI&E
 • 25 en 26 juni 2019 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatsburg
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 26 – 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 5 - 6 september - Colloquium IVR

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven