Nieuwsbrief 2019 - 20
6 juni 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 20

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Loontabel per 1 juli 2019
 2. Consumentenprijsindex
 3. Beroepsziekten te lijf met de RI&E’ tijdens 5e Week van de RI&E
 4. De Dag van ..... Laura Meijer
 5. Innovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteld
 6. Stremming van de west kolk van sluis Weurt in het Maas-Waalkanaal
 7. Vragenlijst Cybersecurity in transport en logistiek
 8. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Loontabel per 1 juli 2019

Ieder half jaar wordt de loontabel voor de binnenvaart geïndexeerd. De salarissen bewegen mee met het hoger worden van de prijzen. Dit betekent per 1 juli 2019 een verhoging van 0,69%. Ook het nieuwe minimumloon per 1 juli is verwerkt in deze loontabel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2019 bekendgemaakt.

De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2018 tot april 2019 gestegen van 103,83 naar 104,55; in procenten bedraagt deze stijging 0,69%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Beroepsziekten te lijf met de RI&E tijdens 5e Week van de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.
 
De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.
 

Het CBRB supporter van de Week van de RI&E

Net als voorgaande jaren is het CBRB ook dit jaar supporter van de Week van de RI&E. In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Bekijk de website van de week van de RI&E voor de verschillende activiteiten. Het CBRB zal in de komende weken 'de week van RI&E' onder de aandacht brengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Dag van....

In deze maandelijkse rubriek krijgt u een kijkje in de dag van een medewerker. Deze maand is het de beurt aan Laura Meijer, Communicatiemedewerker bij het CBRB.

De Dag van Laura staat voor een groot deel in het teken van werkzaamheden voor het jubileum van het CBRB, want er komen verschillende deadlines aan.

Klik hier om haar de dag (3 juni 2019) te lezen
 

Innovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteld

Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten. Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.
Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Stremming van de west kolk van sluis Weurt in
het Maas-Waalkanaal

Middels dit bericht informeert Rijkswaterstraat u over een stremming van de west kolk van sluis Weurt in het Maas- Waalkanaal. In het kader van veiligheid van de van bediening en de continuïteit van de werking van de sluis zullen op de hefdeuren zgn. eindschakelaars gemonteerd worden om te voorkomen dat deze hefdeuren tegen de heftoren aanlopen met aanzienlijke schade en lange stremming tot gevolg.
 
Deze stremming vindt plaats van maandag 19 augustus a.s. t/m vrijdag 23 augustus dagelijks van 8:00 en 18:00 uur. Buiten deze tijden is de west kolk beschikbaar. De oost kolk is niet gestemd en zal dus ook beschikbaar zijn.

Naar boven

 

Vragenlijst Cybersecurity in transport en logistiek

TNO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), SmartPort, Air Cargo Netherlands (ACN), Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut en REQON Security brengen met een scan de kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart. Daarmee zetten ze een volgende stap in de verbetering van de cybersecurity van deze keten.

Het project wil het bewustzijn van het belang van cybersecurity verhogen en concrete handvatten bieden om de beveiliging tegen cybercrime te verbeteren. Het onderzoek wordt deels gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het ministerie van Economische Zaken.

Onderzoek en vragenlijst
Ruim 40 procent van de bedrijven in de logistieke sector heeft al eens te maken gehad met een vorm van cybercriminaliteit of hacking. U kunt uw eigen bedrijf en andere bedrijven in de logistieke sector helpen een stap voorwaarts te zetten in cybersecurity door de ontwikkelde vragenlijst in te vullen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen
De vragenlijst is gericht aan CEO’s, CISO’s en (IT-)medewerkers die werken aan de verbetering van de cybersecurity van de organisatie. De vragenlijst geeft na iedere set van 4 vragen een tip om de cybersecurity van uw organisatie te verbeteren. De resultaten worden begin 2020 verwacht in de vorm van best-practices en concrete handvatten om de cybersecurity van bedrijven in de logistieke keten te verbeteren. 

Naar boven

 

AGENDA

 • 17 t/m 21 juni 2019 - De Week van de RI&E
 • 25 en 26 juni 2019 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatburg
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven