Nieuwsbrief 2019 - 18
17 mei 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 18

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen
 2. Terugkoppeling NRMM Stage V Bijeenkomst - 7 mei 2019
 3. Nieuwe collega: Ingrid Blom
 4. CBRB 90 jaar - Wist u dat?
 5. Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Personeel en Arbeid
 6. Enquête voor een veiligheidsstudie naar semi-autonoom varen voor het project Novimar
 7. Ferm Port Cyber Café
 8. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen

Het CBRB maakt zich in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) verband grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

In 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van €400 miljoen op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Op 15 mei 2019, concludeert de Rekenkamer dat het beeld urgenter is dan gedacht en dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toeneemt. Er is meer geld nodig om de natte infrastructuur adequaat op peil te houden.
Bron: Algemene Rekenkamer - Klik hier voor animatie

Onvoldoende inzicht en vertekende weergave
Er is onvoldoende zicht op de maatschappelijke kosten die vertraging als gevolg van stremmingen met zich mee brengt, niet alle sluizen en bruggen met achterstallig onderhoud zijn bij het Rijk in beeld vanwege onduidelijke definities en een versnipperde wijze van vaststellen en rapporteren. Daarnaast wordt gepland onderhoud uitgesteld of doorgeschoven vanwege urgentere problemen in het netwerk.

COV waarschuwt voor gevolgen achterstallig onderhoud
Het vaarwegennet heeft sinds 2014 structureel te kampen gehad met achterstallig onderhoud waarvan een deel nog altijd niet is weggewerkt. Het rijksbudget voor beheer en onderhoud gaat momenteel grotendeels op aan reparatie van acute problemen. Hierdoor staat het reguliere onderhoud onder druk en dat vormt een risico voor de instandhouding van het netwerk op de lange termijn. Problemen als met de Merwedebrug in Gorinchem in 2016 (afsluiting vrachtverkeer) en toenemende stremmingen ook als gevolg van het meer voorkomen van droogte zijn dat ook vaker te verwachten.

Investeren in vaarwegen is investeren in duurzaamheid en economie
Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud, renovatie en vervanging al jaren onvoldoende geld uit om de sterk verouderde infrastructuur op orde te houden. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies en klaar zijn voor economische groei en klimaatverandering. Het COV doet dan ook een beroep op de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen en prioriteit te geven aan het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud. Extra geld voor beheer, onderhoud en vervanging van kunstwerken op de Nederlandse vaarwegen is een vereiste om tot een betere benutting van de ‘natte’ infrastructuur te komen en te helpen om de toenemende druk op de wegen te verminderen.

Centraal Overleg Vaarwegen
Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) is nauw betrokken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling NRMM Stage V Bijeenkomst - 7 mei 2019

Op 7 mei jl. vond er vooraf aan de start van Maritime Industry in Gorichem de NRMM Stage V bijeenkomst voor ondernemingen plaats, georganiseerd door het CBRB, EICB en BLN in samenwerking met IVR en EBU.

Het was een zeer drukbezochte bijeenkomst met een uitgebreid programma waarin ingegaan werd op de stand van zaken met betrekking tot de motoren die moeten gaan voldoen aan de NRMM verordening.

Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat veel motorenleveranciers druk bezig zijn met Stage V motoren ter beschikking te hebben voor de binnenvaart. De regelgeving en certificering is nog niet zodanig dat deze motoren nu al in gebruik genomen kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst is de oproep gedaan om deze regelgeving en certificering zo snel mogelijk goed te keuren, zodat naar verwachting de motoren begin 2020 gereed zijn en ingebouwd kunnen gaan worden in schepen.
Hierbij het programma van de bijeenkomst en de presentaties van de verschillende sprekers:

9:30 Inloop    
10:00 Welkom en introductie
Met welke motoren voldoe je waaraan?
Khalid Tachi (EICB) Klik hier
10:15 EURO VI
Status equivalency
Peter van Gompel (TNO) Klik hier 
10:45 Praktijkcase Stenn Hertgers  (NPS Diesel) Klik hier
11:15 Stage V
Op maat met nabehandeling
Arie Koedood (Koedood BV)
Jan de Braal (Yerseke Engine Service)
Klik hier
Klik hier
11:45 Af fabriek Peter Snijders (Pon Power) Klik hier
12:15 Nawoord Khalid Tachi (EICB)  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe collega: Ingrid Blom

Sinds 1 mei is Ingrid Blom aan de slag gegaan als Secretaris Sociale Zaken.
De afgelopen 10 jaar is ze werkzaam geweest bij de Unie van Waterschappen als Senior Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor het tot stand komen van de CAO-waterschappen. Daarnaast werkte ze aan een visie op werken en werkgeverschap naar een strategische agenda.

Nu gaat ze aan de slag bij zowel het CBRB als Koninklijke BLN-Schuttevaer, om samen met de leden het thema werkgeverschap verder vorm te geven. Er zijn veel specifieke regels voor de binnenvaart als het om arbeid gaat: bijvoorbeeld arbeidstijden, rusttijden en opleidingseisen voor bemanningsleden. Ook gaat ze zich bezighouden met het model regeling arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB 90 Jaar - Wist u dat?

Een kleine greep uit de vele weetjes en feitjes van 90 jaar CBRB!

Wist u dat?
 • Het logo van het CBRB vroeger voor een groot gedeelte oranje was?
 • Het CBRB gestart is in Den Haag en daar tot 1942 gehuisvest is geweest. Waarna het CBRB verhuisde naar Rotterdam en daar tot nu toe nog steeds gevestigd is.
Nog meer weetjes? Lees verder op de website!
 

Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Personeel en Arbeid

Op 27 juni start de Module Personeel en Organisatie van de opleiding Bevrachter Binnenvaart. 

Tijdens deze module van 5 dagdelen gaat u aan de slag met veel interessante onderwerpen, zoals werving en selectie, buitenlandse werknemers, arbeidsvoorwaarden, specifieke regelgeving, ARBO wetgeving (waaronder verzuim), gesprekstechnieken en management en organisatie.

Tot 3 weken voor het begin van de module kunt u zich inschrijven. Schrijf u uiterlijk vóór 6 juni 2019 in voor deze module. Voor diegene die geen Bachelor diploma hebben, moet online de module studievaardigheden gevolgd worden.
Kijk op de website van Hogeschool Inholland voor meer informatie of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête voor een veiligheidsstudie naar semi-autonoom varen voor het project Novimar

Voor een veiligheidsstudie naar semi-autonoom varen voor het project ‘Novimar’ is het Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) op zoek naar respons van binnenvaartschippers met ervaring met (bijna-) ongelukken en veiligheidsincidenten in de binnenvaart. Middels een enquête willen zij deze respons verzamelen.

Het project ‘Novimar’ ontwikkelt en onderzoekt een nieuw maritiem concept, een zogeheten ‘vessel train’, waarbij schepen elkaar automatisch volgen. Het doel van deze enquête is het in kaart brengen van menselijke invloed op veiligheidsincidenten in de binnenvaart. Zo moet worden vastgesteld óf en hoe menselijk handelen ondersteund kan worden door innovatieve veiligheidssystemen.

Met uw deelname helpt u bij het inzichtelijk maken van de werkzaamheid van het concept ‘vessel train’, en wat hierbij mogelijk en niet mogelijk is. U draagt hiermee bij aan de innovatie van nieuwe maritieme concepten om het watertransport nog veiliger en efficiënter te maken.

Het EICB hoopt dat u wilt deelnemen aan onderzoek naar nieuwe concepten in de maritieme sector!

Klik hier om deel te nemen aan de enquête
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Ferm Port Cyber Café

Op donderdag 23 mei 2019 organiseert FERM een nieuwe editie van het Port Cyber Café. De bijeenkomst zal in het teken staan van cyberincidenten.

De bijeenkomst zal deze keer plaatsvinden in Brasserie La Cocotte, gelegen op het bedrijventerrein De Gadering in Hoogvliet. De inloop is vanaf 15.45 uur, de start 16.00 en het einde 18:00 uur. 

Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst en de sprekers. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact op nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 mei 2019 - Het grote EP verkiezingsdebat: Europa in beweging?!, Den Haag
 • 20 mei 2019 - Expertgroep CDNI IWT Platform, Duisburg
 • 21 mei 2019 - IVC vergadering, Straatburg
 • 5 t/m 7 juni 2019 - IVR Congres, Praag
 • 25 en 26 juni 2019 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatburg
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven