Nieuwsbrief 2019 - 15
25 april 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 15

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Kennis van regelgeving belangrijk voor planning certificeren schepen
 2. Stand van zaken - Dossier Ontgassen
 3. Maritime Industry 2019 - verschillende interessante bijeenkomsten
 4. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Kennis van regelgeving belangrijk voor planning certificeren schepen

Het is verboden een schip te gebruiken zonder de vereiste geldige certificaten. De technische regelgeving waaraan moet worden voldaan voor de certificering van een binnenschip is omvangrijk, gedetailleerd en complex. Zo zijn er voor sommige voorschriften overgangstermijnen waarbinnen bestaande schepen aan de eisen moeten voldoen. Kennis van regelgeving, bijvoorbeeld van de aflopende overgangsbepalingen is nuttig. U kunt hier rekening mee houden bij de planning van de hercertificering van uw schip!


Vanaf 2020: ES-TRIN 2019

Om een schip te voorzien van een geldig certificaat van onderzoek of een uniecertificaat moet worden voldaan aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. Vanaf 1 januari 2020 geldt ES-TRIN 2019. In dit CBRB-Nieuwsbriefartikel informeerden we u dat de resultaten van jarenlang intensief werk aan knelpunten in de overgangsbepalingen zijn verankerd in ES-TRIN 2019.
Voorbeeld:
Schepen moeten voldoen aan de geluidseisen in woningen conform artikel 15.02 lid 5 ES-TRIN. De oplossing voor het knelpunt geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn vóór 1976 staat in artikel 32.03 ES-TRIN 2019 . Deze standaard is geldig vanaf 1 januari 2020.

Tot 2020: ES-TRIN 2017

Tot en met 31 december 2019 geldt ES-TRIN 2017. Tijdens het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in overgangsbepalingen is voor een aantal overgangsbepalingen de einddatum uitgesteld tot 1 januari 2020.
Voorbeeld:
Schepen moeten voldoen aan de geluidseisen in woningen conform artikel 15.02 lid 5 ES-TRIN. Tot 31 december 2019 behoeven schepen die gebouwd zijn vóór 1976 nog niet te voldoen. Dit staat in artikel 32.03 van ES-TRIN 2017.

Handig overzicht van overgangstermijnen die aflopen per 1 januari 2020

In hoofdstuk 32 van ES-TRIN staan de overgangsbepalingen voor vaartuigen die op de Rijn (zone R) mogen varen. Het kan de moeite waard zijn om de overgangsbepalingen die voor uw schip van toepassing zijn te lezen. Per 1 januari 2020 lopen namelijk een flink aantal overgangstermijnen af. Daarom heeft het CBRB dit overzicht opgesteld.

Wanneer uw schip is gecertificeerd om uitsluitend buiten de Rijn (zone R) te varen, gelden andere overgangstermijnen. Deze staan in hoofdstuk 33 van het ES-TRIN. In 2024 lopen voor veel eisen de overgangstermijnen af.
Voorbeeld:
Schepen moeten voldoen aan de geluidseisen in woningen conform artikel 15.02 lid 5 ES-TRIN. Tot 30 december 2029 behoeven schepen die gecertificeerd zijn om uitsluitend buiten de Rijn (zone R) te varen nog niet te voldoen. Dit staat in artikel 33.02 van ES-TRIN 2017.

Stroomschema overgangsbepalingen

We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Aan de hand van dit stroomschema kunt u kijken welke overgangsbepalingen van toepassing zijn op uw schip.
Klik op de afbeelding om het stroomschema te openen.

Planning hercertificering schip

Kennis van regelgeving, bijvoorbeeld van de aflopende overgangsbepalingen is nuttig. U kunt hier rekening mee houden bij het plannen van de hercertificering van uw schip! Mocht u nog in 2019 uw schip willen hercertificeren, dan wijzen we u op grote drukte bij de certificerende instellingen en de scheepswerven. Meld u zich vooral tijdig bij uw certificerende instelling, mocht u overwegen om dit jaar uw schip ter keuring aan te bieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stand van zaken - Dossier Ontgassen

Op 17 april jl. heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het verbod op varend ontgassen voor de binnenvaart.


Stand van zaken ratificatie

In de CDNI-vergadering van 2-3 april jl. is door Nederland aandacht gevraagd voor een snelle ratificatie door de verdragstaten. Desgevraagd gaven alle partijen aan goede voortgang te boeken en mogelijk eind van dit jaar het verdrag te kunnen ratificeren.


Stand van zaken voortgang Taskforce

Op 13 maart jl. heeft de voorzitter van de Taskforce, de heer Tekin, aan de minister verslag uitgebracht van de voortgang van het werk van de Taskforce. In algemene zin concludeert de minister dat de taskforce de lopende acties voortvarend oppakt. Zo wordt er gewerkt aan de inrichting van het administratief toezicht en aan een standaard vervoersovereenkomst, dit is nodig om te zorgen dat de kosten van het ontgassen ook daadwerkelijk bij de verlader belegd worden, zoals het CDNI beoogt.

Tegelijkertijd werd door de heer Tekin een aantal vragen rond vergunningverlening aan dampverwerkingsinstallaties op tafel gelegd, zoals de mogelijkheid om experimenteerruimte te creëren en de vraag of de opgevangen dampen als product of als afvalstroom beschouwd moeten worden. Er is samen geconcludeerd dat de wetgeving voldoende ruimte biedt om deze vragen het hoofd te bieden, maar dat het gewenst is de specifieke vragen op uitvoeringsniveau samen nader uit te werken.


Thema-actie handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor september 2019 een actie gepland om in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere diensten de mogelijkheden te verkennen van het houden van toezicht op het ontgassen door binnenvaartschepen in het kader van het vernieuwde CDNI-verdrag.

Doel van deze verkenning is om vast te stellen op welke wijze het verbod uit het CDNI op het ontgassen van bepaalde stoffen het meest effectief kan worden gehandhaafd. Hierbij zullen ook de mogelijkheden van vernieuwende toezichttechnieken worden verkend. Denk daarbij aan de inzet van drones met voor dit toezicht geschikte camera en e-noses. Deze toezichtverkenning zal gericht worden op locaties waar nu overlast wordt ervaren, onder andere in dichtbevolkte gebieden. Bij het vaststellen van een overtreding zal handhavend worden opgetreden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Industry 2019 - Bijeenkomsten

Naast de meest complete NRMM Stage V-bijeenkomst die het CBRB samen met EICB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en IVR organiseert op dinsdag 7 mei tijdens de Martime Industry in Gorinchem, worden er ook nog twee bijeenkomsten gehouden op woensdag 8 mei en donderdag 9 mei, georganiseerd door EICB in samenwerking met enkele andere partijen.

Woensdag 8 mei - Varen op batterijen

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de stand van zaken rondom het varen op batterijen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
 • Introductie: over nut en noodzaak van varen op batterijen
 • De eerste ervaringen met batterijvaren
 • Het Mobile Energy Containers (MEC)-concept voor binnenvaart
 • Stimuleringskansen voor emissieloos varen
Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst

Donderdag 9 mei - Digitale revolutie

Diverse experts schetsen tijdens deze bijeenkomst een actueel beeld van relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de binnenvaart. Waar staat de binnenvaart momenteel? En wat zullen de toekomstige ontwikkelingen zijn? Het thema zal worden geïllustreerd met een concreet voorbeeld, ontleend aan het Europese Interreg-project SmartTrack4Waterway (ST4W). In een workshopsetting gaat u zelf aan de slag om te ontdekken hoe digitale veranderingen invloed gaan hebben op uw onderneming.

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EICB

Naar boven

 

AGENDA

 • 7 mei 2019NRMM Stage V bijeenkomst, Gorinchem
 • 7 t/m 9 mei 2019 - Maritime Industry 2019, Gorinchem
 • 10 mei 2019 - Bestuursvergadering CBRB
 • 13 t/m 15 mei 2019 - Informele werkgroep Stoffen, Straatsburg
 • 16 mei 2019 - Het grote EP verkiezingsdebat: Europa in beweging?!, Den Haag
 • 5 t/m 7 juni 2019 - IVR Congres, Praag
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 25 en 26 juni - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatburg
 • 17 en 18 september - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 13 november - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
U bent van harte welkom tijdens de Maritime Industry op onze stand G124. Voor deze beurs is het mogelijk om gratis kaarten te bestellen via een registratiecode: 71954020

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven