Nieuwsbrief 2019 - 13
11 april 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 13

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Per 1 januari 2020 van kracht: oplossingen knelpunten overgangsbepalingen
 2. Beknopt verslag CDNI / G vergadering Straatsburg 2-3 april 2019
 3. De Dag van ..... Freya Brands - Diepeveen
 4. Standpunt en zorgen om 'verhuizing' EBIS
 5. Interessante nieuwsbrieven
 6. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Per 1 januari 2020 van kracht: oplossingen knelpunten overgangsbepalingen

De vruchten van jarenlang werk aan knelpunten in overgangsbepalingen zijn inmiddels in regelgeving verwerkt. In de laatste versie van de Europese standaard met technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN 2019 zijn de oplossingen voor een aantal belangrijke knelpunten in de overgangsbepalingen opgenomen. Deze regels zijn vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Knelpunten
Aan het begin van dit millennium is voor veel artikelen in de technische voorschriften voor binnenschepen vastgesteld binnen welke termijnen bestaande schepen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Al vrij snel bleek dat dit voor de bestaande vloot een aantal knelpunten op zou leveren.

Oplossing knelpunten overgangsbepalingen in ES-TRIN 2019
Nieuwe regelgeving tot stand brengen duurt lang, wijzigen van regelgeving zo nodig nog langer. Uitgebreide onderzoeken, intensieve onderhandelingen en jarenlange intensieve inzet door binnenvaartorganisaties resulteren in een oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen. De geluidseisen, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen, stuk voor stuk grote knelpunten voor het binnenvaartbedrijfsleven. Het CBRB heeft de afgelopen jaren veel tijd gestoken in dit dossier en is blij dat de oplossing voor de belangrijkste problemen is opgenomen in de regelgeving, namelijk in ES-TRIN 2019.

Grootste knelpunt: geluidseisen
Een groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Dit raakt 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden dan zouden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen. In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd. Zo is onder bepaalde voorwaarden een beperkte overschrijding toegestaan.[1] Daarnaast is de wijze van geluidsmetingen voor deze schepen aangepast.[2] Onderzoeken hebben aangetoond dat meten van 95% op het motorvermogen geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van het binnenvaartschip en daarmee evenmin aan de tijd dat personen aan boord daadwerkelijk worden blootgesteld aan onverantwoorde geluidsniveaus. In het nieuwe meetprotocol wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van het toerental van de motor.
Planning certificeren van uw schip, gelet op geluidseisen
De overgangsbepaling in artikel 32.03 ES-TRIN 2019 is - voor schepen die gebouwd zijn voor 1 april 1976 - van toepassing bij de eerste verlenging van het binnenschipcertificaat na 1 januari 2020. U zou hier met het hercertificeren van uw schip rekening mee kunnen houden. Meld u zich vooral tijdig bij uw certificerende instelling, mocht u overwegen om dit jaar uw schip ter keuring aan te bieden.
Invulling begrip redelijkerwijs
In de tekst van de overgangsbepaling in artikel 32.03 ES-TRIN staat ‘de aanvrager kan ten genoegen van de Commissie van deskundigen aantonen dat hij datgene heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluidsniveau in de desbetreffende verblijven te reduceren’. Het CBRB heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dringend verzocht duidelijkheid te geven hoe wordt omgegaan met het begrip ‘redelijkerwijs’.
 
[1] De oplossing voor het knelpunt geluidseisen is te lezen in art. 32.03 (Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvoor) in de tabel bij artikel 15.02 lid 5, zie ES-TRIN 2019 p. 232-233.
[2] Zie ESI-III-5 (geluidsmetingen), ES-TRIN 2019 p. 441-450.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Beknopt verslag CDNI / G vergadering Straatsburg
2-3 april 2019

De vergaderingen van de CDNI / G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden in de gebouwen van de CCR in Straatsburg. EBU en ESO als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven en mogen ook inspreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen.

Dit beknopte verslag is geen volledig verslag van de vergadering van 2 & 3 april 2019, maar een kort overzicht voor diegenen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere onderwerpen. 

Het CDNI verdrag is in drie delen opgedeeld.
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval
A: olie- en vethoudend afval
Er is discussie over digitalisering van het olielogboek. De meeste verdragsluitende partijen zijn voorstander van een gedigitaliseerd systeem. Wij als sector vinden het een goed idee, maar zijn voorzichtig over de rekening die gepresenteerd zou kunnen worden.

Het IWT platform heeft om advies gevraagd over de toekomstige implementatie van het CDNI verdrag. Gezien de verwachte stijging van de kosten, de relatie tussen kosten en serviceniveau en aankomende investeringen, zijn wij van mening dat een evaluatie van Deel A en C wenselijk is. Op 17 december 2019 organiseert de CCR een hoorzitting. Dan heeft de sector de mogelijkheid om wensen toe te lichten.

B: lading gerelateerd afval
Ratificatie van het aangepaste CDNI verdrag is werk in uitvoering. Het is onduidelijk wanneer het nieuwe verdrag, inclusief het ontgassingsdeel, van kracht wordt. Niettemin zijn de verdragsluitende partijen druk bezig om de aanleg van ontgassingsinstallaties te bevorderen.

Als sector hebben we om digitalisering van het loscertificaat gevraagd. Duwbakken hebben geen loscertificaat aan boord en dat valt ook niet eenvoudig te regelen! Er zijn proeven in de praktijk uitgevoerd die positief zijn beëindigd. Er zijn enkele vragen, zoals authenticiteit, mogelijkheid van manipulatie, veiligheid en privacy die moeten worden opgelost. Daarna zou het mogelijk moeten zijn om met digitale loscertificaten te werken.

C: overig scheepsbedrijfsafval
De bestaande CDNI regels voor huishoudelijk afvalwater worden voor passagiersschepen, geschikt voor 12 tot 50 passagiers ingevoerd. Er komt een overgangsperiode (waarschijnlijk 10 jaar) en een hardheidsclausule. De invoering zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden.

Definities van afvalstoffen zullen internationaal, uniform en geharmoniseerd omschreven en ingevoerd worden.

Een voorstel om toezicht te houden op de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater van passagiersschepen is uitgebreid besproken. We hebben vragen gesteld over de impact van het vermeende foute gedrag van de sector. Zolang er niet meer is dan een vermoeden van verkeerd gedrag zijn wij van mening dat het voorgestelde middel (bijhouden van administratie van al het inkomende en uitgaande water!) niet geschikt is voor het veronderstelde probleem. Bij de volgende bijeenkomst waar dit onderwerp wordt besproken zullen  partijen worden uitgenodigd.

Het internationale uniforme betalingssysteem voor 'overig afval' van deel C is besproken. als het wordt ingevoerd kan de huidige ECO-kaart voor dergelijke betalingen worden gebruikt. Binnen het IWT platform moet de kwestie eerst besproken worden. Ook vanwege de verklaring van een van de verdragsluitende partijen dat de sector de kosten van dat systeem moet dragen.
Voor uitgebreide informatie over bepaalde onderwerpen kan contact opgenomen worden met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Dag van....


Deze maand neemt Freya Brands - Diepeveen u mee naar de voorjaarsledenvergadering van de ledengroep Personenvervoer, waar zij secretaris van is.

In haar dag van..... laat ze zien wat er op zo'n dag allemaal aan de orde komt en wat er speelt in de ledengroep Personenvervoer.

Klik hier om haar dag (12 maart 2019) te lezen.
 

Standpunt en zorgen om 'verhuizing' EBIS

Door een van onze leden is het CBRB attent gemaakt op het feit dat er een brief is gestuurd aan de EBIS-inspecteurs door de voorzitter van het EBIS-Comité, dat het waarschijnlijk is dat EBIS ondergebracht zal worden onder OCIMF (Oil Companies International Marine Forum).

Omdat deze ‘verhuizing’ impact zou kunnen hebben op het huidige functionerende inspectiesysteem EBIS, hebben een aantal leden van de verschillende brancheverenigingen met elkaar een standpunt bepaald en de zorgen kenbaar gemaakt in deze brief, die door de internationale overkoepelende brancheorganisaties EBU/ESO is verzonden.

De belangen van de binnenvaart omtrent de mogelijkheid om invloed te hebben op bijvoorbeeld de vragencatalogus en de opleidingen van de EBIS-inspecteurs evenals het behouden van een toegankelijk en goed functionerend centraal inspectiesysteem zijn hierbij voorop gezet.

In het verleden is er vanuit onze sector veel energie gestoken in het opzetten en verder opbouwen van EBIS, dat een positieve werking heeft gehad op de samenwerking met oliemaatschappijen en chemiebedrijven, maar ook de kwaliteit en de veiligheid van de gehele sector in zijn algemeenheid heeft verhoogd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Interessante nieuwsbrieven

 • IVReport April 2019 - met verschillende artikelen over het IVR Congres van 5 t/m 7 juni 2019 in Praag
 • Smart Shipping - met de nieuwste ontwikkelingen en samenwerkingen binnen smart shipping
 
 

AGENDA

 • 7 t/m 9 mei 2019 - Maritime Industry 2019, Gorinchem
 • 13 t/m 15 mei 2019 - Informele werkgroep Stoffen, Straatsburg
 • 5 t/m 7 juni 2019 - IVR Congres, Praag
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
U bent van harte welkom tijdens de Maritime Industry op onze stand G124. Voor deze beurs is het mogelijk om gratis kaarten te bestellen via een registratiecode: 71954020

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven