Nieuwsbrief 2019 - 12
4 april 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 12

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Centraal Overleg Vaarwegen blij met 5 miljoen voor bediening
 2. Bijeenkomst werkgroep herziening voorschriften passagiersschepen
 3. Maritime Industry in Gorinchem van 7 t/m 9 mei 2019
 4. Algemene Rekenkamer: 'Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht'
 5. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Centraal Overleg Vaarwegen blij met 5 miljoen voor bediening

Het Centraal Overleg Vaarwegen, het samenwerkingsverband waarin het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers samenwerken voor een goede infrastructuur, is blij met het voornemen van minister, Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat om extra te investeren in bediening.

De minister heeft met deze brief de Kamer laten weten 5 miljoen ter beschikking wil stellen om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. Er zal gewerkt worden aan:
 • efficiëntere afstemming van bedienvensters op diverse objecten;
 • vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer;
 • actuelere en uniformere informatievoorziening.
Dit zal resulteren in concrete maatregelen op de routes Roggebot-Nijkerk, Gaarkeuken, Enkhuizen-Den Oever en Hollandsche IJssel/Gouwe. Daarnaast zullen op diverse locaties camera’s en marifoons vervangen worden, worden aanmeldprocedures verbeterd en zal door toepassing van apps en Sluisplanning de aanmeldprocedures en doorstroming verbeterd worden.

Het programma "Beter Bediend" is een eenmalige impuls om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren en de modal shift te stimuleren. Hierdoor wordt een vlotte doorstroming bevorderd en kan de binnenvaart zich blijven profileren als duurzaam en betrouwbaar alternatief voor vervoer over de weg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bijeenkomst werkgroep herziening voorschriften passagiersschepen (CESNI/PT/PAX)

Op 2 en 3 april vond de bijeenkomst van de speciale werkgroep voor de herziening van de voorschriften voor passagiersschepen (hoofdstuk 19 ES-TRIN) plaats aan het Ortameer in Italië. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, en van onder andere klassenbureaus, de scheepsbouwsector, en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise).
 
21 deelnemers uit 12 landen discussieerden twee dagen lang over praktische knelpunten bij de toepassing van de huidige voorschriften voor passagiersschepen. Al in 2016 was een overzichtstabel van deze knelpunten opgesteld.

De volgende onderwerpen zijn (uitgebreid) aan de orde geweest:
 • Gangbreedtes
 • Stabiliteitsissues
  - Aan te leveren documenten om de stabiliteit aan te kunnen tonen
  - Definities van ‘waterdicht’ versus ‘weerdicht’ en ‘onbeschermde opening’
 • Brandbescherming
  - Toepassing van andere bouwmaterialen
  - Scheidingsvlakken tussen verzamel- en evacuatieruimten en aangrenzende ruimten
  - Mogelijke toevoeging van andere (technische) ruimten in de tabel met scheidingsvlakken van artikel 19.11
  - Keukens en voorraadruimtes
  - Trappenschachten
Er is uitgebreid stilgestaan bij de (on-)mogelijkheden voor kleine passagiersschepen om aan bepaalde voorschriften te voldoen. Er is overeenstemming over het feit dat voor deze kleine schepen aanpassingen nodig zullen zijn. Vooralsnog is voorgesteld om uit te gaan van schepen <25 m, <150 pax. Voor welke voorschriften dan een aanpassing nodig zal zijn (stabiliteit, veiligheidsafstand, voortstuwing, reddingsmiddelen, brandveiligheid?) moet nu nader uitgewerkt gaan worden. Datzelfde geldt voor de manier waarop voor kleine schepen uitzonderingen geregeld zouden moeten worden. Het huidige artikel 19.15 bevat immers reeds minder zware eisen voor bepaalde schepen; daarnaast zijn er nationale uitzonderingsmogelijkheden (zoals in Nederland voor Amsterdamse rondvaartboten en open rondvaartboten).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Industry in Gorinchem van 7 t/m 9 mei 2019

Dit jaar viert Maritime Industry het 15-jarig jubileum van dé vakbeurs voor de binnenvaart van 7 t/m 9 mei in Gorichem.

Ze pakken deze editie groots en feestelijk aan, met onder andere de jubileumzone waar verleden, heden en toekomst centraal staan, een vernieuwde plattegrond met verrassende routing en terrassen, 2000m2 extra beursvloer, het "project of the future"; waar studenten live aan een opdracht uit de praktijk werken en de gloednieuwe airco installatie om uw bezoek nog aangenamer te maken.

Beursprogramma 
Ook een beursprogramma met toonaangevende vakprofessionals is onderdeel van deze beurs. Op dinsdag 7 mei om 17 uur bent u van harte welkom in het kennistheater om meer te weten te komen over de technische voorschriften voor binnenvaartschepen!

De technische voorschriften voor binnenvaartschepen zijn omvangrijk, gedetailleerd en complex. Vanwege ontwikkelingen worden deze regels iedere twee jaar aangepast. Dat is nodig om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie een flinke kostenpost opleveren. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn. Het is de missie van zowel Lijdia Pater (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) als Annelies van Dijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming van deze voorschriften. Beide dames nemen u graag mee in de wereld van de ontwikkeling van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.

Klik hier om het gehele beursprogramma te bekijken.

Gratis toegangskaarten bestellen
Tijdens deze beurs is het CBRB, samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en Expertise Innovatie Centrum Binnenvaart, te vinden op stand G124. Daar bent u natuurlijk van harte welkom.

Voor deze beurs is het mogelijk om kaarten te bestellen via een speciale registratiecode: 71954020. Deze code geeft per registratie recht op twee gratis toegangskaarten voor Maritime Industry 2019.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van www.maritime-industry.nl
 

Algemene Rekenkamer: 'Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht'

De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat nog stappen moet zetten om aan de eigen doelstellingen voor cybersecurity te voldoen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen, maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen.
Lees verder op FERM-Rotterdam en Algemene Rekenkamer 

Naar boven

 

AGENDA

 • 10 april 2019 - Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart, Straatsburg
 • 7 t/m 9 mei 2019 - Maritime Industry 2019, Gorinchem
 • 13 t/m 15 mei 2019 - Informele werkgroep Stoffen, Straatsburg
 • 5 t/m 7 juni 2019 - IVR Congres, Praag
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven