Nieuwsbrief 2019 - 09
14 maart 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 9

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugkoppeling vergadering werkgroep CESNI/PT maart 2019
 2. De Dag van.....Lijdia Pater - de Groot
 3. Enquête: introductie van digitale controlemiddelen voor de binnenvaart
 4. Resultaten uit Innovation in Inland Navigation (INN-IN) onderzoeksrapport
 5. Ingebruikname IVS Next door Rijkswaterstaat: Wat merkt u daarvan?
 6. Transport en logistiek - cijfers van het CBS
 7. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Terugkoppeling vergadering werkgroep CESNI/PT
maart 2019

Op 5 en 6 maart 2019 vergaderde de werkgroep technische voorschriften voor binnenschepen, CESNI/PT. In deze werkgroep vindt de intensieve voorbereiding plaats van besluitvorming door het CESNI comité. Dit comité is bevoegd om te besluiten tot verschillende standaarden, waaronder de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
Actualisering van de voorschriften inzake lawaai en trillingen
Duitsland wil het door de schepen voortgebrachte geluid met 5 dB(A) terug dringen. Daarnaast stelt de Duitse delegatie voor om de minimumvoorschriften in de Richtlijnen 2002/44/EG en 2003/10/EG inzake de blootstelling van werknemers aan trillingen en lawaai op te nemen in ES-TRIN. Lees meer

Discussies over motoren
 • Er wordt gediscussieerd over enkele complexe interpretatie- en implementatievraagstukken over de vereisten die van toepassing zijn op motoren voor binnenschepen op grond van de NRMM-verordening (EU) 2016/1628 en de ES-TRIN.
 • Een ander voor de binnenvaart belangrijk onderwerp is de procedure voor de inbouw van gemariniseerde motoren. Er ligt een voorstel hoe dit uit te voeren en er is consensus over de meeste punten.
 • De Franse delegatie heeft aandacht gevraagd voor de niet of beperkte beschikbaarheid van motoren die voldoen aan de eisen van de NRMM-Verordening (EU) 2016/1628. 
Lees meer over deze discussies over motoren

Uitbreiding lijst toegelaten bijzondere ankers
De Nederlandse delegatie stelt voor om de lijst van toegelaten bijzondere ankers uit te breiden met een nieuw type anker. Het nieuwe type anker is beproefd conform de daarvoor geldende regels. Lees meer

Draagbare blustoestellen
We vragen aandacht voor een geconstateerd probleem, namelijk dat door de in artikel 13.03 lid 2 ES-TRIN gestelde eisen (vorstbescherming tot -20 graden Celsius en alcoholresistent) niet of nauwelijks draagbare schuimbrandblussers beschikbaar zijn. Lees meer

Technische voorschriften voor het gebruik van brandstofcellen
De Duitse delegatie heeft een document ingediend met een voorgestelde structuur van een hoofdstuk met technische voorschriften voor het gebruik van brandstofcellen. De lidstaten zijn blij met dit initiatief. Lees meer

Elektromagnetische storing als gevolg van LED-verlichting
De werkgroep discussieerde over elektromagnetische storing van navigatieapparatuur als gevolg van LED-verlichting. Zowel aan boord als aan de wal gebruikte LED-verlichting kan verstorend zijn. Lees meer

Informatiedocument over de aanbevelingen
Het secretariaat van CESNI ontvangt regelmatig verzoeken om meer informatie over de procedure voor afwijkingen van technische voorschriften, met name in verband met innovatieve projecten. Om ervoor te zorgen dat de geïnteresseerden correct en volledig worden ingelicht, heeft het secretariaat een informatiedocument opgesteld. Lees meer

Publicatie van lijsten
Het secretariaat van CESNI presenteert een website in ontwikkeling met daarop lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven alsook goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen. Lees meer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Dag van....

In deze maandelijkse rubriek krijgt u een kijkje in een werkdag van een medewerker van het CBRB. Deze maand is de eer aan Lijdia Pater - de Groot.

Zij neemt u dit keer mee naar Straatsburg, waar zij van 5 t/m 7 maart met de werkgroep technische voorschriften voor binnenschepen CESNI/PT heeft vergaderd.

Klik hier om haar dag (5 maart 2019) te lezen.
 

Enquête: introductie van digitale controlemiddelen voor de binnenvaart - scheepsexploitanten en bemanningsleden

De Europese Commissie is een onderzoek gestart om de impact van de introductie van digitale controlemiddelen voor de binnenvaart te beoordelen. 

Doel van dit onderzoek is, om de administratieve lasten voor bedrijven, bemanningsleden en autoriteiten te verminderen, door de invoering van digitale controlemiddelen (zoals dienst- en vaartijdenboeken), en tegelijkertijd de autoriteiten in staat te stellen hun handhavingstaken beter en efficiënter uit te voeren.

De Europese Commissie vraagt u, als belanghebbende in de sector, om een enquête in te vullen, die bedoeld is als aanvulling op de dataverzameling van het onderzoeksteam zelf. Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag.
Klik hier om de enquête in te vullen
De EBU is van tevoren gecontacteerd bij het opstellen van deze vragenlijst. Hoewel er na kritiek van de EBU al een aantal ongepaste vragen verwijderd zijn, staat de EBU nog steeds kritisch tegenover enkele vragen en de manier waarop ze zijn geformuleerd, om de volgende redenen:
 • de vragen zijn in de eerste plaats gericht aan de schipper
 • de vragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de binnenvaartsector de toepasselijke regels omzeilt en overtreedt, sterk beïnvloed door zowel de ETF (de Europese vakbond), als Aquapol
Ondanks deze kritiek raden wij u toch aan om deze enquête in te vullen, voornamelijk om deze bovenstaande punten te weerleggen. Het is van groot belang om dat te doen door nee te antwoorden op de vraag: “Overweeg je om de sector te verlaten?"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Resultaten uit Innovation in Inland Navigation (INN-IN) onderzoeksrapport

Na meer dan een jaar onderzoek is het project INN-IN (Innnovation in Inland Navigation) afgerond. Dit project had tot doel om door middel van academische onderzoek vast te stellen welke factoren de innovatie in de binnenvaartsector kunnen stimuleren of juist belemmeren en hiermee de discussie over deze onderwerpen binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en haar lidstaten te verrijken.

Het resultaat van dit project is een grootschalig academisch onderzoeksrapport (245 pagina's). Het rapport is opgesteld door de Universiteit van Antwerpen als onafhankelijk onderzoek in opdracht van de CCR. Bij de opzet van het onderzoek werd besloten om niet zoveel mogelijk innovaties op te noemen, maar om dieper te gaan met een grondige analyse van vijf cases:
 • e-bargebooking,
 • kleine bakken,
 • palletbakken,
 • automatisering
 • en alternatieve brandstoffen, in het bijzonder LNG.
De innovatiecases kunnen worden onderverdeeld in drie clusters met specifieke doelen: (1) kleine waterwegen, (2) automatisering en digitalisering en (3) alternatieve brandstoffen.

Een belangrijke bevinding is dat gefragmenteerde regelgeving innovatie kan belemmeren. De IWT markt is relatief klein en innovatie is vaak maatwerk. Dit kan kostenverhogend zijn.

Klik hier om het gehele rapport te lezen (Engels)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ingebruikname IVS Next door Rijkswaterstaat: Wat merkt u daarvan?

In de maand maart vervangt Rijkswaterstaat het Informatie Systeem voor de Scheepvaart (IVS90) door het nieuwe 'IVS Next'. De reden hiervan is dat IVS90 technisch gezien aan het einde van zijn kunnen is. Bovendien is IVS Next geschikt voor de toekomst; met het nieuwe systeem kunnen wensen van de Binnenvaartsector in Nederland én Europa worden gerealiseerd.

De medewerkers van Rijkswaterstaat hebben een bijscholing gehad om goed met het nieuwe systeem te kunnen werken. Echter, het kan voorkomen dat tijdens de beginfase van IVS Next u vaker om informatie wordt gevraagd en dat de verwerking wat langer duurt dan gebruikelijk. We vragen voor deze tijdelijke situatie uw begrip.

Bij het aanmaken van een reis in BICS merkt u als schipper mogelijk ook gewijzigd gedrag als het nieuwe systeem in gebruik is genomen. IVS Next is namelijk wat strenger dan IVS 90 in het afhandelen van bepaalde details in het ERINOT-bericht. Hiermee sluit IVS Next aan op de Europese regelgeving.

Het gaat hierbij om de volgende details:
 • Scheepnummers - IVS Next ondersteunt geen ERN scheepsnummers (alleen ENI en IMO nummers). Indien u in BICS casco’s heeft gedefinieerd met een ERN scheepsnummer, moet deze worden gewijzigd voordat u een nieuwe reis aanmaakt.
 • Unieke containernummers - In uw aanmelding dienen alle containernummers uniek te zijn.
 • Nieuwste versie BICS - Oude BICS versies zijn niet verbonden met IVS Next (ERINOT berichten komen niet aan in IVS-Next). Zorg er daarom voor dat u versie 5.4 gebruikt.
Een uitgebreide beschrijving van deze zaken en ondersteuning bij het invullen van de juiste gegevens kunt u vinden via www.bics.nl in de Tips en FAQ sectie.

Naar boven

 

Transport en logistiek - cijfers van het CBS

Eén keer per kwartaal geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de belangrijkste cijfers en berichten uit op gebied van transport en logisitek.

Voor dit kwartaal zijn het de volgende berichten:
 • Omzet transportsector blijft groeien
  De omzet van de transportsector is in het vierde kwartaal van 2018 met 5,9 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet nam toe in alle deelbranches, met de binnenvaart als absolute koploper. Lees meer
 • Export krimpt ruim 2 procent in december
  Het volume van de goederenexport was in december 2,2 procent kleiner dan in december 2017, meldt het CBS. De daling is groter dan in november. Lees meer
 • Kwartaalomzetcijfers transport
  Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data van het vierde kwartaal 2018 zijn toegevoegd. Klik hier om de overzichten van de cijfers te bekijken.
 • Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018
  De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2 procent meer dan in 2017. De toename is lager dan in 2017 (ruim 6 procent) en 2016 (ruim 4 procent). Lees meer
 • Wegtransport profiteert van toegenomen bouwactiviteit
  Het bouwtransport over de weg profiteert de laatste jaren van de toegenomen huizen- en wegenbouw. In 2018 nam het wegtransport door Nederlandse vrachtauto’s met 2,1 procent toe. Lees meer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het CBS

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 maart 2019 - De Dag van de Binnenvaart, Nederland
 • 2 en 3 april 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Ortameer (Italië).
 • 2 en 3 april 2019 - CDNI/G werkgroep, Straatsburg
 • 10 april 2019 - Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart, Straatsburg
 • 2 t/m 4 april 2019 - Informele werkgroep ADN-deskundigenopleiding, Straatsburg
 • 7 t/m 9 mei 2019 - Maritime Industry 2019, Gorinchem
 • 13 t/m 15 mei 2019 - Informele werkgroep Stoffen, Straatsburg
 • 5 t/m 7 juni 2019 - IVR Congres, Praag
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven