Nieuwsbrief 2019 - 07
21 februari 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 7

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Geen optimale benutting containerbinnenvaart
 2. Update rond het vervoer van oliezaadkoeken - Palm Kernel Expeller (PKE)
 3. Nieuwe documenten op website van CDNI
 4. De weerslag van de wereldcrisis van de jaren 30 op de Rijn- en binnenvaart
 5. Kieldrechtsluis buiten dienst voor de scheepvaart 
 6. Uitnodiging IVR Congres 2019
 7. Ferm Port Cyber Café
 8. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Geen optimale benutting containerbinnenvaart

Reactie van COV op verdiepende MKBA studie - brughoogten
Het Centraal Overleg Vaarwegen - waar het CBRB één van de partners is - heeft middels een brief op 17 februari jl. aan minister van Nieuwenhuizen gereageerd op het verdiepende onderzoek  naar de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van doorvaarthoogte bij kunstwerken in relatie tot de containervaart.

Het COV stelt vast dat de afvoer van containers vanuit de zeehaven van Amsterdam en Antwerpen naar het Europese achterland belemmerd door de huidige brughoogtes in Nederland. Naar deze zeehavens kan meestal maar met 3 lagen containers worden gevaren.

Volgens de huidige verdiepende MKBA studie is het niet rendabel om bruggen te verhogen, ook niet op de drukst bevaren corridors. Het COV is hierover teleurgesteld. Een MKBA kent beperkingen en mag nooit alles bepalend zijn, wij zien voldoende grond om op bepaalde corridors verder te kijken dan de cijfers en vragen u dit ook te doen. In het onderzoek “Rapportage Containerhoogtemetingen” van dhr. Brolsma, bevestigd dat de SVIR norm (Rijnvaarthoogte van 9,10m) achterhaald is, mede door de toename van het gebruik van highcube containers, die bij drie lagen ruim 90cm extra hoogte vergt.

Een vaarwegennetwerk dat een aanjagende functie heeft
Als de uitkomsten van deze MKBA bepalend zijn voor het toekomstig beleid, betekent dit per definitie achteruitgang. Een brug wordt gebouwd voor minimaal 50 jaar. Dit betekent dat een investering van vandaag het systeem bepaalt voor de komende eeuw. Het COV pleit voor een vaarwegennetwerk dat een aanjagende functie heeft richting het bedrijfsleven en vraagt de minister daarom politieke ambitie te tonen in het beleid en de volgende criteria als uitgangspunt te nemen:
 • Bij nieuwbouw, vervanging of renovatie van bruggen, de bruggen te verhogen
 • De containerbinnenvaart kan aantoonbaar een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2 doelen en dit mee te laten wegen bij de afweging om nieuwe bruggen hoger aan te leggen of bestaande bruggen te verhogen.
 • Te werken aan structurele ontvlechting van de verkeersstromen en te allen tijde de voorkeur te geven aan tunnels boven bruggen.
 • De Schelde Rijnverbinding nogmaals te bezien, omdat het bedrijfsleven veel belang hecht aan het verhogen van deze bruggen en het mogelijk maken van vierlaags containervaart op deze druk bevaren route.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Update rond het vervoer van oliezaadkoeken - Palm Kernel Expeller (PKE)

Verwijzend naar eerdere nieuwsbrieven (van februari 2017, mei 2017, november 2017 en februari 2018) rond het thema vervoer van Palmpitschilfers ofwel Palm Kernel Expeller (PKE) wordt in dit nieuwsbericht een update gegeven en het dossier afgesloten.

Achtergrond / samenvatting
In september 2016 is er door de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) een controle uitgevoerd aan boord van binnenvaartschepen die beladen werden met Palm Kernel Expeller (PKE). Hieruit bleek dat Palm Kernel Expeller onder de wetgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen zou vallen. Het percentage vet en vocht gaf aan dat de Palm Kernel Expeller onder UN 1386 en daarmee onder Gevarenklasse 4.2 van voor zelfontbranding vatbare stoffen valt.

Toen bovenstaande problematiek begin 2017 naar voren kwam, is door het CBRB, het Comité van Graanhandelaren, BLN-Schuttevaer en Nevedi actie ondernomen. Allereerst hebben bovengenoemde partijen de knelpunten in kaart gebracht, waarna in overleg is getreden met de ILT en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ook is het onderwerp besproken geweest in het ADN Safety Committee in Genève.

Door de sector zijn vervolgens N4-tests uitgevoerd, waaruit blijkt dat PKE (met >1,5% vet en <11% vocht) niet onder de indelingscriteria voor zelfontbranding van het ADN/ ADR/ RID valt. Gebleken is echter ook dat bij PKE vanaf een vochtgehalte van >10%, en olie & vochtgehalte van samen >20% in combinatie met een temperatuur van 55°C of meer, wel zelfverhitting zou kunnen optreden. Het is daarom belangrijk om de samenstelling en temperatuur goed te blijven monitoren bij overslag van PKE.
 
Het ADN/ADR en RID biedt in Par. 2.2.42.1.7 de mogelijkheid om een uitzondering te maken, waarbij de afzender van de lading mag verklaren dat de stof niet aan de indelingscriteria van voor zelfontbranding vatbare vaste stoffen van de Klasse 4.2 voldoet. Dit kan worden aangetoond door bij iedere verlading een N4 test uit te voeren. Dit is echter om praktische redenen niet haalbaar.

Alternatief is om de leverancier door middel van een veiligheidsinformatieblad oftewel een Safety Data Sheet (SDS) te laten verklaren, dat de goederen geen gevaar vormen tijdens het transport per schip, trein of auto. Daar er geen SDS voor Palm Kernel Expeller bestond is in opdracht van Het Comité van Graanhandelaren een veiligheidsinformatieblad opgesteld conform Verordening EG 1907/2006 (REACH model). Hiermee kan ten behoeve van de bevoegde autoriteiten worden aangetoond, dat PKE onder deze uitzondering valt.

Aanvullende actie bij transport van PKE
Omdat PKE in principe onder UN1386, Gevarenklasse 4.2 valt, dient de afzender te waarborgen dat het vervoer conform de gevaarlijke stoffen wetgeving plaatsvindt.
Dit kan op twee manieren:
 1. De partij wordt vervoerd in transportmiddelen volgens de gevaarlijke stoffen wetgeving (ADN schip, ADR truck, of RID trein), of;
 2. De afzender/ opdrachtgever toont op basis van artikel 2.2.42.1.7 van de ADN/ADR/RID aan dat de te transporteren PKE niet onderworpen is aan de voorwaarden van de indelingscriteria.
De afzender/ opdrachtgever kan dit aantonen door de SDS conform de invulinstructie in te vullen en zorg te dragen dat de ingevulde SDS met de ladingdocumenten wordt meegeleverd.

Documenten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe documenten op website van CDNI

De volgende documenten zijn voortaan nu beschikbaar op de website van CDNI:
 • CDNI-verdrag versie 2018, in het Engels
 • Verslag 2018 over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem 
De website van het CDNI geeft ook toegang tot:
 • Het verdrag in het Duits, Frans en Nederlands (geconsolideerde versie van 1 januari 2019)
 • De informatiebladen
 • De losverklaring 2017 (PDF en Word)
 • WaSTo (Waste Standards Tool), de elektronische tool voor de losstandaarden van het CDNI
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De weerslag van de wereldcrisis van de jaren 30 op de Rijn- en binnenvaart

Op- en neergaande conjunctuur, saneringsmaatregelen, ingrijpen van overheidswege in de bedrijfsvoering, vrije ankerplaatsen, Rijnvaart-Politiereglement, evenredige vrachtverdeling, coördinatie en duizend-en-één andere onderwerpen houdt het CBRB bezig in de eerste 10 jaar van haar bestaan, maar door dit alles loopt een rode draad: de grote internationale beurscrisis van de jaren 30!

Lees meer over de eerste 10 jaren van het bestaan van het CBRB.
 

Kieldrechtsluis buiten dienst voor de scheepvaart 

De Kieldrechtsluis in België zal gesperd zijn voor alle scheepvaartverkeer van 18 maart tot en met 5 mei. Deze sperring is nodig om twee extra bruggen te leggen: de Sint-Annabrug aan de zijde van de Schelde en de Arenbergbrug aan de zijde van de dokken.

Tijdens deze periode worden eveneens de treinsporen op de Ketenis- en Prosperbrug verhoogd, zodat deze in gebruik genomen kunnen worden. Aansluitend worden ook de sporen naar de brug aangelegd.

De werken zijn zo ingepland dat de hinderperiode zo kort mogelijk is. Er zal de gehele week en dag & nacht gewerkt worden (behalve met Pasen). Al het scheepvaartverkeer wordt omgeleid langs de Kallosluis. Hierdoor kunnen extra wachttijden ontstaan.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Port of Antwerp

Naar boven

 

Uitnodiging IVR Congres 2019 

IVR nodigt u uit om deel te nemen aan het IVR Congres 2019 op 6 en 7 juni in Praag. Vorig jaar namen meer dan 225 deelnemers uit maar liefst 14 landen deel aan het congres. Dit jaar biedt het congres wederom een breed scala aan activiteiten en netwerkmomenten.

Als Kick-off spreker van het congres is dit jaar Medcoach Oliver Haller uitgenodigd, die ons met de gevaren van de vele uitdagingen in het moderne, digitale tijdperk confronteert en ons praktische tips voor het omgaan met deze uitdagingen zal geven. De aansluitende workshop zal zich bezig houden met “Ongevallen in de binnenvaart”. De tweede congresdag start met de Algemene Vergadering waarna de Tsjechische Minister van Transport als gastspreker is uitgenodigd.
 • Klik hier om meer te lezen over het congres, programma en de locatie.
Aanmelden
Omdat u lid bent van het CBRB en het CBRB lid is van IVR, kunt u zich aanmelden voor dit congres. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVR

Naar boven

 

Ferm Port Cyber Café

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert FERM weer een nieuwe editie van het Port Cyber Café. De bijeenkomst vindt plaats in Theater Walhalla in Rotterdam.

Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van de relatie tussen ICT en de fysieke infrastructuur (‘operations technology’): ‘IT meets OT'. Klik hier voor meer informatie over de sprekers. De inloop is vanaf 15.45 uur, de start 16.00 en het einde 18:00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact op nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven