Nieuwsbrief 2019 - 06
14 februari 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 6

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd
 2. Terugkoppeling informatiebijeenkomst nieuwe Havenverordening
 3. Engelse en Duitse versie beschikbaar van de CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart
 4. De Dag van ...... Michael Zevenbergen
 5. Officiële verslag van de 34e vergadering van ADN Safety Committee
 6. Binnenvaartschippers tevreden over de vaarwegen in Nederland
 7. De Dag van de Binnenvaart - 16 maart
 8. “We zijn niet meer bang voor legionella”. Binnenscheepvaart nam zelf maatregelen!
 9. Interessante nieuwsbrieven
 10. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag 7 februari 2019 de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’.

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd. Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Naast evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de ondertekenaars van dit programma.
Samen stappen bepalen
Het CBRB vindt het belangrijk dat er samen met verladers en andere modaliteiten een gemeenschappelijke visie kan worden ontwikkeld en uitgedragen. “Voor een effectieve modal shift en een haalbare en betaalbare vergroening moeten we met verladers, spoor- en wegvervoer onze stappen bepalen. Samen moeten we het logistieke systeem toekomstbestendig maken”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB. De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ is een programma om samen die stappen te zetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling informatiebijeenkomst nieuwe Havenverordening

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseerden de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven op 6 februari 2019 een informatiebijeenkomst over de nieuwe Havenverordening die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking zal treden.

In dit artikel in de CBRB-nieuwsbrief informeerden we u over deze herziene Havenverordening. Meerdere leden van het CBRB hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich te laten informeren door Pieter Bruins Slot en Renate Westendorf (beide van het Havenbedrijf Rotterdam) en Piet Luijk (Havenbedrijf Amsterdam). Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest aanwezig te zijn op 6 februari, hieronder de presentaties van deze bijeenkomst. De presentaties geven een goed beeld van zowel de aanleiding en het doel als de inhoud van de herziening van de Havenverordening: Een belangrijke aanleiding voor de herziening van de Havenverordening is de complexiteit van de huidige verordening. De nieuwe Havenverordening is niet alleen beter leesbaar, maar biedt ook de mogelijkheid om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen. Daarmee is de verordening toekomstbestendig. Het CBRB is meegenomen in de consultatieronde en heeft inmiddels gereageerd op de concept Havenverordening. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft dan vernemen we deze graag van u.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Engelse en Duitse versie beschikbaar van de CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart

Vorig jaar is de Nederlandse versie van de herziene CBRB algemene voorwaarden passagiersvaart en CBRB Personenvervoerscondities in gebruik genomen.

Naast de Nederlandse versie bleek er ook behoefte te zijn aan een Engelse en Duitse versie van dit document. Deze documenten zijn beschikbaar: Zowel boven de Engelse vertaling als de Duitse vertaling is een zin opgenomen waaruit blijkt dat in het geval van geschillen over de interpretatie van de algemene voorwaarden en condities, de Nederlandse tekst voorrang heeft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Dag van....

De volgende werknemer van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Michael Zevenbergen, neemt u mee tijdens één van zijn werkdagen in Genève, waar de 34e vergadering van het ADN Safety Committee plaats vond.

Klik hier om zijn dag (22 januari 2019) te lezen 
 

Officiële verslag van de 34e vergadering van ADN Safety Committee

Op vrijdag 1 februari jl. hebben wij u in een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over de 34e vergadering van het ADN Safety Committee van 20-25 januari 2019, bij het UNECE in het Paleis van de Verenigde Naties te Genève.

Nu is ook het officiële verslag van deze vergadering beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaartschippers tevreden over de vaarwegen in Nederland – Uitkomst belevingsmonitor Binnenvaart

Over het onderzoek
Vorig jaar is er een oproep gedaan om de belevingsmonitor binnenvaart in te vullen. De belevingsmonitor Binnenvaart is uitgevoerd in de zomer van 2018 in opdracht van Water ontmoet Water in samenwerking met verschillende provincies en Rijkswaterstaat. Binnenvaartschippers zijn via een online vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen over de vaarweg. Dit onderzoek vindt iedere drie jaar plaats en zal in 2021 herhaald worden. 
 
Het resultaat
Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die Platform WOW in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers. Doel van deze monitor is inzicht te krijgen in de wensen en meningen van de binnenvaartschipper.
 
Tevreden, maar ruimte voor verbetering
Meer dan zes op de tien schippers is tevreden over Rijkswaterstaat en de provincies als beheerders van de vaarweg. De schippers zijn het meest tevreden over verkeersinformatie, gevolgd door kwaliteit van de vaarweg en de aansluitingen tussen het hoofd- en onderliggende vaarwegennet. Het minst tevreden (minder dan zes op de tien schippers) is men over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden. Er zijn geen belangrijke verschillen in de resultaten op de onderzoeksthema’s tussen Rijkswaterstaat en de provincies.
Voor meer informatie, klikt u hier voor het rapport van de belevingsmonitor Binnenvaart

Naar boven

 

De Dag van de Binnenvaart - zaterdag 16 maart 2019

Op zaterdag 16 maart vindt voor het eerst de Dag van Binnenvaart plaats. Op diverse locaties in Nederland worden er op deze dag tussen 10.00 en 15.00 uur leuke en interessante activiteiten georganiseerd op/rondom/met een binnenvaart(schip).

Het doel is om een beleving en ervaring mee te geven, hoe het is in de binnenvaart. De verschillende scholen met binnenvaart opleidingen werken hieraan mee en verzorgen activiteiten, maar ook het Werkgeversservicepunt Amsterdam, de haven van Amsterdam, verkeersleidingen, scheepswerven en terminals.

Op www.dagvandebinnenvaart.nl (binnenkort live) worden de activiteiten gebundeld en is er voor bezoekers te zien wat er bij hen in de regio te doen is. Iedereen, jong en oud, leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden zijn welkom die dag op de diverse locaties (rond en om de scholen).

Oproep
Het liefst laten wij iedereen die dag aan boord stappen om de sfeer en realiteit van het varen te laten beleven. Want hoe kun je binnenvaart nu beter overbrengen dan het daadwerkelijk te laten ervaren? Nu is dat erg lastig in de binnenvaart, dat begrijpen we, maar we willen toch kijken wat we kunnen doen.

Heeft u zicht op uw planning en bent u bereid op 16 maart uw steentje bij te dragen aan binnenvaartpromotie? Stuur dan een e-mail naar Bureau Voorlichting Binnenvaart: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wellicht wilt u dan die dag ergens stil liggen en uw schip open stellen voor bezoekers. Of bent u bereid al varende een klein groepje geïnteresseerden een stukje mee te nemen. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Er zijn diverse locaties waar we mogelijkheden hebben aan te leggen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

“We zijn niet meer bang voor legionella”. Binnenscheepvaart nam zelf maatregelen!

Ongeveer twintig jaar geleden was legionella een groot probleem in de scheepvaart. De binnenvaart nam ingrijpende maatregelen en is nu letterlijk gezond te noemen. “We hoefden niet te reageren, maar als branche hebben we het aangepakt.”

Een interview op pagina 16 & 17 met Michael Zevenbergen, secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid bij het CBRB, in het Vakblad Legionella.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Interessante nieuwsbrieven

 • EBU Newsletter February 2018 - met een artikel over de Commissie die er bij België op aandringt om te voldoen aan de EU wetgeving m.b.t. bevrachting en kostprijs.
 • IVReport februari 2018 -  met een uitnodiging voor IVR Congres op 6 & 7 juni 2019 in Praag, Tsjechië! Via deze link vindt u alle informatie omtrent het congres, programma en hotel, ook kunt u zich via deze link aanmelden voor het congres en de workshop. 
 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven