Nieuwsbrief 2019 - ADN Special - Gevaarlijke stoffen
1 februari 2019 - CBRB nieuwsbrief special

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.
Namens EBU/ESO heeft het CBRB acte de presence gegeven in de 34e vergadering van het ADN Safety Committee, van 20-25 januari 2019, bij het UNECE in het Paleis van de Verenigde Naties te Genève.

In deze speciale ADN Safety Committee - gevaarlijke stoffen nieuwsbrief een terugkoppeling van de besproken onderwerpen tijdens deze vergadering:
  1. Verslag van de WG Opleidingen en vragencatalogi 2019
  2. Voorstel van EBU/ESO ter verlenging van examentijd ADN
  3. Redactionele verbeteringen t.a.v. leesbaarheid ADN voorstellen EBU/ESO
  4. Blenden aan boord/Loading on top
  5. Het starten van brandbluspompen aan boord van droge ladingschepen
  6. Classificatie van zware stookolie UN3082 of toch UN1202?
  7. Laadsnelheden
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Verslag van de WG Opleidingen en vragencatalogi 2019

Het verslag van de IAG Sachkundigerausbildung (ADN-deskundigen opleiding) is besproken in Genève en aangenomen. Het CBRB heeft uit naam van EBU/ESO de binnenvaart vertegenwoordigd in deze werkgroep, die in september 2018 heeft vergaderd in Straatsburg.

Het werk omvatte o.a. het klaarmaken van de internationale examencatalogi voor het ADN-2019. Hiernaast zijn diverse vragen, maar ook de mogelijke antwoorden vereenvoudigd. Via de links zijn de openbare vragencatalogi (algemeen, gas en chemie) te raadplegen.

Naar boven

 

Voorstel van EBU/ESO ter verlenging van examentijd ADN INF.14

Dit document is de opvolging van 33e sessie INF.11 en verder uitgewerkt. Bij het indienen in augustus 2018 kregen wij de opmerking dat het goed zou zijn ons voorstel verder te onderbouwen, bijvoorbeeld met een didactisch onderzoek.

Een onderzoeksbureau heeft met name naar de verschillen in taalniveau gekeken en bepaald dat het vanwege het verschil in taalniveau van de doelgroep (A2) ten opzichte van het ADN (C2) en de examenvragen (B2), feitelijk logisch is dat men ruim de tijd nodig heeft om de vraag, maar ook de 4 mogelijke antwoorden door te kunnen nemen. Dit onderzoek is vertaald in het Engels en hoort als bijlage bij het document.

Met name Duitsland geeft aan moeite te hebben met het lezen van de Engelse rapportage en in de vergadering wordt voorgesteld dat wij de rapportage ook in het Duits aanleveren en het onderwerp verder zal worden besproken in de Informele Werkgroep Opleidingen, die in april 2019 bij elkaar zal komen. Dit onderwerp wordt vervolgd.

Naar boven

 

Redactionele verbeteringen t.a.v. leesbaarheid ADN voorstellen EBU/ESO

EBU/ESO heeft een aantal wijzigingen ingediend ten aanzien van het gebruikersgemak voor de ADN-deskundigen aan boord. Dit omdat juridische teksten vaak verkeerd worden geïnterpreteerd en dit geen bijdrage aan de veiligheid biedt.

In de vorige sessie van het ADN Safety Committee hebben wij met ons voorstel WD.2018/40 het voor elkaar gekregen om een verduidelijking te bewerkstellingen vanwege de discrepantie tussen de schriftelijke instructie (“leden van de bemanning”) en ADN 1.1.3.2.2.5 (“alle personen aan boord”) over wie er geïnformeerd moet worden over de gevaren en noodmaatregelen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In deze sessie is ons voorstel tot het aanpassen van de kop van Tabel C (in analogie met Tabel A) aangenomen middels ons voorstel WD.2019/13 evenals het invoeren van de tabelvorm van ADN 1.1.3.6, de vrijgestelde hoeveelheden middels WD.2019/10. Deze wijzigingen zullen in het ADN-2021 verschijnen.

Naar boven

 

Blenden aan boord/Loading on top WD.2019/16

Eerder is door de olieproducerende industrie, oliehandelaren, onafhankelijke tankopslagbedrijven en de binnenvaartbranchevertegenwoordigers in de IAG “Loading on top” een voorstel gemaakt om het bij elkaar laden van meerdere stoffen aan boord van tankschepen te reguleren in het ADN. In sessie van augustus 2018 is geconstateerd dat het voorstel WD.2018/39 niet kon worden aangenomen.

Het veel voorkomend onderweg “bijladen” is ook onderdeel van dit onderwerp. Er is voorgesteld de werkgroep een nieuw en compacter mandaat te geven om de meest noodzakelijke stoffen voor te stellen en dat heeft de Nederlands overheid gedaan in de vorm van dit document. Na een discussie is besloten in de vergadering dat de werkgroep met een compact mandaat bij elkaar zal komen en een beperkt aantal situaties zal uitzoeken. Dit onderwerp wordt vervolgd.

Naar boven

 

Het starten van brandbluspompen aan boord van droge ladingschepen WD.2019/11

België heeft middels dit document aandacht getrokken voor het feit dat bij tankschepen is voorgeschreven dat vanaf dek de brandbluspompen in de machinekamers moeten kunnen worden gestart. Dit is ook verplicht voor droge ladingschepen middels ADN 9.1.0.40.2 “het watertoevoersysteem moet vanuit het stuurhuis en vanaf het dek in werking gesteld kunnen worden”. De vraag van België is of het een fout is geweest met kopiëren of dat droge ladingschepen onder het ADN, hieraan moeten voldoen en stelt voor de tekst te schrappen. Hierop volgde een lange discussie, waarbij de Klassebureaus hebben aangegeven te zullen inventariseren.
Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben dit item ook in het gezamenlijke gevaarlijke stoffen vooroverleg besproken. Helaas was er toen geen vertegenwoordiging van de droge lading aanwezig, waardoor wij geen beeld hebben kunnen krijgen van de situatie en standpunten van onze leden. Het onderwerp zal opnieuw worden besproken in de augustuszitting. Bij deze de oproep om naar het twee keer per jaar plaats vindende gezamenlijke gevaarlijke stoffenoverleg te komen. Mocht u reacties hebben op dit artikel vernemen wij dit eveneens graag.

Naar boven

 

Classificatie van zware stookolie UN3082 of toch UN1202?

FuelsEurope heeft INF.11 ingediend met het verzoek tot interpretatie rondom de classificatie van stookolie, vanwege stellingname van bevoegde autoriteiten dat stookolie onder 1202 geclassificeerd zou moeten worden, vanwege “Opmerking 2” bij de indelingscriteria in ADN 2.2.3.1.3. “Opmerking 2: In afwijking van 2.2.3.1.1 zijn dieselolie, gasolie of lichte stookolie, met inbegrip van synthetisch vervaardigde producten, met een vlampunt hoger dan 60°C en ten hoogste 100°C stoffen van klasse 3, UN-nummer 1202.”

Sinds het ADN-2013 heeft zware stookolie een eigen positie gekregen in Tabel C, onder UN 3082. Het ADN Safety Committee neemt duidelijke stelling in: de afzender is verantwoordelijk voor de classificatie van de stof, op basis van de stofeigenschappen. Ten tweede heeft stookolie een eigen positie gekregen vanwege de milieugevaarlijke eigenschappen en moet om deze redenen in klasse 9 worden ingedeeld en niet op basis van brandbare eigenschappen. Ten derde blijkt uit de overlevering dat deze “noot 2” bij UN 1202 destijds uitsluitend bedoeld is zomer- en winterdiesel binnen UN 1202 te houden, vanwege schommelingen van het vlampunt.

Naar boven

 

Laadsnelheden

De Nederlandse overheid heeft, ook na aandringen van de varende en verladende industrie, INF.12 ingediend om de Nederlandse vraagstukken rondom de laadinstructie aan te kaarten. EBU/ESO hebben aangegeven dat het van belang is om internationale geharmoniseerde voorschriften te hebben, die voor alle partijen duidelijk en uniform zijn.

Na een aantal vragen van landen, die zich niet direct in de problematiek herkennen is afgesproken dat de Nederlandse overheid een presentatie zal verzorgen in de augustuszitting. EBU/ESO is bereid hier een bijdrage aan te leveren. De discussie die nog zal gaan komen, zal gaan over de vraag of er een wijziging in het ADN zal moeten plaatsvinden of een best practise/branche richtlijn opgesteld zal moeten worden.

Naar boven

 
ADN team EBU/ESO/IWT van links naar rechts: Erwin Spitzer (BDB/EBU), Michael Zevenbergen (CBRB/EBU), Alain de Vos (CITBO/ESO) en René Overveld (KBLNS/ESO).
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de documenten de uitkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven