Nieuwsbrief 2019 - 01
10 januari 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 1

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Klimaatakkoord - Binnenvaart
  2. Informatiebijeenkomst nieuwe Havenverordeningen
  3. Bediening Alblasserdamseburg
  4. Technische voorschriften voor vaartuigen
  5. Agenda

De beste wensen voor 2019

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wenst u een gelukkig, gezond en succesvol 2019 toe.
Een bijzonder jubileumjaar, want dit jaar bestaat het CBRB 90 jaar. De komende maanden gaan wij op verschillende momenten en manieren dit jubileum met u delen!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Klimaatakkoord - Binnenvaart

In navolging op de presentatie van hoofdlijnen van het klimaatakkoord op 10 juli 2018, werd op 21 december 2018 het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd. Klik hier om het gehele klimaatakkoord te lezen.

Binnenvaart
Het CBRB is zeer actief betrokken, door deel te nemen aan verschillende klimaat(deel)tafels, bij de totstandkoming van het klimaatakkoord. Het was niet altijd een gemakkelijk proces door de verschillende belangen van de deelnemende partijen. Maar met de uiteindelijke uitkomst, die beschreven staat in het ontwerp klimaatakkoord, zijn wij tevreden. In het hoofdstuk mobiliteit worden op blz. 75 de maatregelen voor de binnenvaart beschreven.
Verduurzaming personenmobiliteit
Mobiliteitsgedrag is een belangrijke sleutel tot CO2-reductie. Het zijn uiteindelijk de keuzes die reizigers maken die de uitstoot bepalen. Door niet of minder te reizen en, door voor de schoonste vorm van de verschillende modaliteiten te kiezen, verduurzamen we ons reisgedrag en verminderen we de CO2-uitstoot. Naast verschillende afspraken, maatregelen, e.d. zijn er ook programma’s voor het slim benutten van duurzame mobiliteit, zoals Mobility as a Service (MaaS). Wij proberen hierin te bewerkstelligen, dat veerdiensten gezien worden als een integraal onderdeel van dit concept.

De planbureaus zullen het ontwerp klimaatakkoord gaan doorrekenen op de verwachte CO2-reductie, de kostenefficiëntie en de effecten. De klimaattafels gaan in 2019 de laatste stap zetten naar een solide pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan een breed gedragen klimaatakkoord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatiebijeenkomst nieuwe Havenverordeningen

In de loop der jaren zijn de Havenverordeningen steeds ingewikkelder geworden. De Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven hebben daarom gewerkt aan een herziene Havenverordening. Deze is eenvoudig leesbaar en toekomstbestendig. In de flyer ‘Aanpassingen Havenverordening’ is kort samengevat wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Nieuwe scheepsenergieparagraaf
In dit document kunt u de wijzigingen van de Rotterdamse en Amsterdamse Havenverordeningen lezen. De herziene Havenverordening biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen. We vragen vooral uw aandacht voor de scheepsenergieparagraaf in § 8. Hierin zijn nieuwe artikelen opgenomen over de bunkervergunning. Mogelijke opmerkingen horen we graag van u.

Ontheffing
Eén van de wijzigingen betreft artikel 1.9 waar de ontheffing van geboden en verboden is geregeld. Mogelijkheden om een ontheffing, toestemming te krijgen voor een activiteit die niet is toegestaan volgens de verordening werd in de oude (huidige) situatie per artikel geregeld. In de toekomst is het mogelijk om voor alle geboden of verboden die in de verordening zijn genoemd een ontheffing te krijgen. Voorwaarden om de toestemming te krijgen worden altijd getoetst aan de criteria zoals in artikel 1.9 genoemd.
Welkom bij informatiebijeenkomst herziene Havenverordening
Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven voor u een informatiebijeenkomst op 6 februari van 13 tot 15 uur bij het Havenbedrijf Rotterdam in het WPC te Rotterdam. Pieter Bruins Slot en Renate Westendorf (beide van het Havenbedrijf Rotterdam) en Piet Luijk (Havenbedrijf Amsterdam) informeren u graag over de nieuwe Havenverordening, die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bediening Alblasserdamseburg

Het afgelopen jaar is er veel energie gestoken om het camerazicht voor de bediening van de Merwedebrug Papendrecht (N3) en de brug over de Noord te Alblasserdam (Alblasserdamsebrug) te verbeteren door tijdelijke camera’s erbij te plaatsen en de openbare verlichting te verbeteren
 
Dat is inmiddels gelukt. De Merwedebrug Papendrecht (N3) kon vanaf de zomer alweer dag en nacht worden bediend; voor deze brug was het bericht a/d scheepvaart al eerder ingetrokken.
 
Vlak voor kerst hebben wij bericht ontvangen uit de Verkeerscentrale Rhoon, dat ook het camerazicht brug over de Noord (Alblasserdamsebrug) sterk is verbeterd en dat het bericht a/d scheepvaart ook voor deze brug zal worden ingetrokken. Dat is inmiddels gebeurd. De brugbediening is weer normaal conform het afgesproken bedienregime.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Technische voorschriften voor vaartuigen

Het CBRB geeft regelmatig een update in nieuwsbrieven over ontwikkelingen rond de technische voorschriften voor binnenschepen. Voor veel ondernemers blijft het een complexe boel. CESNI, ES-TRIN, ROSR, Europese Richtlijnen.

Wie doet wat en waar staat wat? Met dit document geven wij u graag duidelijkheid.
Alle regelgevende kaders komen uit bij de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. De technische voorschriften voor vaartuigen zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven