Nieuwsbrief 2018 - 52


13 december 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 52

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Werkbezoek minister Van Nieuwenhuizen aan de binnenvaart
 2. Algemeen Overleg Maritiem Tweede Kamer 6 dec. jl: focus op Green Deal
 3. Noodzaak van voldoende en veilige ligplaatsen bij de sluizen Boven-Rijn
 4. 23e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz in Belgrado
 5. De CCR publiceert de Market Insight / Najaar 2018
 6. Scheepvaartmaatregel krachtens artikel 1.22 van het RPR uitgevaardigd door het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen
 7. Elektronische meldplicht tankvaart
 8. Transport en logistiek - cijfers van het CBS
 9. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Werkbezoek minister Van Nieuwenhuizen aan de binnenvaart

Op donderdagochtend 6 december heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan de binnenvaart, waarbij zij uitvoerig geïnformeerd is over actuele binnenvaartonderwerpen.
 
Allereerst bracht zij een bezoek aan het Alpherium. Daar is uitgebreid gesproken over de congestieproblematiek bij de containerbinnenvaart, de diverse oplossingen die nu in het kader van het congestieberaad worden uitgewerkt, en de recente marktinitiatieven zoals de West Brabant Corridor. Twee vertegenwoordigers van Heineken konden uit eerste hand toelichten wat de gevolgen van de congestie zijn voor hun bedrijfsprocessen. De minister vindt dit een belangrijk onderwerp, wil het écht opgelost hebben, en drong aan op kortetermijnoplossingen.

Ook de milieu- en klimaatuitdagingen voor de binnenvaart zijn uitvoerig besproken. Heineken en het Alpherium gaven een toelichting op hun plannen voor batterij-elektrisch varen. Wij hebben het belang van de Green Deal benadrukt, en de benodigde afstemming tussen verschillende (overheids-) initiatieven op dit gebied (Green Deal, Klimaattafels, Declaration of Nijmegen, en dergelijke). Vervolgens is de minister een stuk meegevaren met de Gouwenaar II.
 
Aansluitend bezocht de minister mengvoedercoöperatie De Samenwerking in Haastrecht, en ging ze aan boord van de spits Babytonga die vaart voor de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). De Samenwerking gaf een toelichting op hun activiteiten, en het belang van vervoer door kleine schepen. Ook het doel en het werkgebied van binnenvaartcoöperatie ELV kwam aan de orde. Het was een positief verhaal over de markt van kleine schepen; een verfrissend geluid naast de vaak negatieve verhalen over kleine schepen die de media (helaas) domineren.
 
De minister was geïnteresseerd, betrokken en toegankelijk. Wij zijn blij dat de sector zich op een goede, professionele manier aan de minister heeft kunnen presenteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Algemeen Overleg Maritiem Tweede Kamer 6 december 2018: focus op de Green Deal


Op donderdagmiddag 6 december vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Maritiem plaats: een debat over diverse binnenvaartgerelateerde onderwerpen tussen kamerleden van (deze keer) CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, SP, VVD en minister Van Nieuwenhuizen.

Voorafgaande aan het Algemeen Overleg hadden wij de kamerleden al geïnformeerd over de voor ons belangrijke onderwerpen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het overleg:
 • Verduurzaming / Green Deal
 • (Varend) ontgassen
 • Laagwaterproblematiek
 • Kleine schepen
 • Boetebeleid
 • Congestie containerbinnenvaart
 • Modal shift
 • Bijmengen van stoffen
Klik hier om het uitgebreide verslag van de bovengenoemde punten te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Noodzaak van voldoende en veilige ligplaatsen bij de sluizen Boven-Rijn


Door de geplande onderhoudswerkzaamheden en reparties aan de kleine en grote sluizen in de Grand Canal d’Alsace worden er langere reis- en wachttijden verwacht voor op- en afvaart. EBU en ESO uiten hun zorg over de niet langer aanvaardbare ligplaatsen-/wachtplaatssituatie in de voorhavens boven en beneden de sluizen.

De aangegeven reparaties aan de dukdalven respectievelijk de bolders zijn tot heden niet uitgevoerd. Wij doen daarom een dringend verzoek op de verantwoordelijke Europese instellingen en waterwegbeheerders om deze lig-/wachtplaatsen in de voorhavens van de sluizen en/of de nabijheid ervan te verbeteren en te moderniseren.

De huidige ligplaatsen voldoen niet en daarnaast zijn er ook te weinig, rekening houdend met de veiligheid van de bemanning en schip. De Europese binnenvaart wordt beschouwd als de veiligste vervoerswijze en dat moet ook zo blijven!

EBU en ESO stellen voor om eerst de ligplaatsen te repareren waar als gevolg van de geplande reparaties van de sluizen de langste wachttijden worden verwacht. Daarnaast benadrukt de Nautisch Technische Commissie van EBU en ESO het belang van een efficiënt schutproces.  Klik hier om de gehele brief aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

23e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz in Belgrado

Van 3 t/m 5 december vond in Belgrado de 23e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz plaats. Deze conferentie voorzag in een groot aantal workshops en presentaties voor en over de Donaucruisevaart.
 
Resi Hacksteiner, secretaris-generaal van de EBU, hield een keynotespeech over het Europese vervoersbeleid, recente ontwikkelingen op het gebied van arbeidstijden en bemanningsvoorschriften, en bereikte successen op het gebied van overgangsbepalingen voor de riviercruisevaart. Verder waren er presentaties en workshops over onder meer security, nieuws vanuit de Donaucommissie, infrastructuurmanagement als uitgangspunt voor een economische en betrouwbare scheepvaart, grenscontroles, zero emission. Ook het onderwerp “overtoerisme” kwam uitvoerig aan de orde.
 
Deze jaarlijkse conferentie wordt bezocht door een groot aantal partijen uit de riviercruisebusiness en aanpalende sectoren, zoals riviercruiserederijen, dienstverleners voor scheepsmanagement, destination management, havenbedrijven, opleidingsinstituten, scheepswerven, toeristische bestemmingen. Freya Diepeveen en Maira van Helvoirt namen deel namens respectievelijk het CBRB en de EBU-Fahrgastschifffahrtskommission. De conferentie biedt altijd een uitstekende gelegenheid om de deelnemers te spreken over andere actuele onderwerpen.
 
Zo heeft er, in de marge van het programma, een bijeenkomst plaatsgevonden van EBU, IG Rivercruise en een aantal individuele EBU-leden waarbij afspraken gemaakt zijn tussen EBU en IG Rivercruise over de gesprekken met ETF inzake de arbeidsomstandigheden in de riviercruisevaart. Ook is er met de aanwezige opleidingsinstituten (Nautiek Trainingen en Arbode Maritiem) gesproken over certificering en het (gewenste) niveau van de opleiding “Deskundige voor de passagiersvaart”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De CCR publiceert de Market Insight / Najaar 2018

Het nieuwe kwartaalbulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

De “Market Insight” van het najaar 2018 biedt een schat aan informatie over de situatie van de binnenvaart in de eerste helft van 2018. Klik hier om dit rapport te lezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.inland-navigation-market.org, ook voor de rapporten in andere talen.

Naar boven

 

Scheepvaartmaatregel krachtens artikel 1.22 van het RPR uitgevaardigd door het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen

De Duitse delegatie kondigt aan dat het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen vanaf 3 december 2018 een autoafzetplaats en twee ligplaatsen aan dukdalven aan het buitenste havenhoofd van de vluchthaven van Bingen (km 526,20 en km 527,30) voor gebruik zal vrijgeven.

In afwijking van artikel 14.05 van het RPR, geldt vanaf 3 december 2018 voor het gedeelte van de Rijn van km 526,20 tot km 527,30 binnen de rede voor Bingen:
 1. Bij de autoafzetplaats bij km 526,37 is meren toegestaan voor het onmiddellijk aan boord of van boord nemen van motorvoertuigen.
 2. Voor alle schepen zonder kegel in ten hoogste 2 breedten zijn gereserveerd de ligplaatsen van km 526,50 tot km 526,67.
 3. Voor alle schepen met 1 kegel zijn gereserveerd de ligplaatsen van km 526,68 tot km 527,30.
Daarnaast wordt de aandacht van de hele binnenvaart gevestigd op het feit dat het afzetten van motorvoertuigen aan de «Binger Mauer» niet meer is toegelaten vanaf 03.12.2018. Van km 527,30 tot km 528,22 wordt een verbod tot meren (A.7) gesignaleerd. De dukdalven bij km 527,80 dienen als averijligplaats en mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande toestemming van het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Elektronische meldplicht tankvaart


De eerste dagen na de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht voor alle tankschepen zijn achter de rug. Het lijkt er op dat de tankvaart zich prima heeft voorbereid op deze verplichting en inmiddels massaal elektronisch meldt.

Voortgangsmelding
Wel lijkt er nog wat onduidelijkheid te zijn omtrent de voortgangsmelding. Elk tankschip dat zijn reis begint, of het beheersgebied van een andere autoriteit binnen vaart, dient zich nog per marifoon te melden. Dit ter controle of de gegevens uit de elektronische melding aanwezig en volledig zijn. Daarna hoeft er geen update van passage per marifoon gegeven te worden. Wanneer de grens met Duitsland wordt gepasseerd is een nieuwe marifoonmelding nodig aan Revierzentrale Duisburg. Ook zij zullen controleren of alle reisgegevens in hun systeem beschikbaar zijn.

Werkwijze

 1. BICS melding versturen naar lokale bevoegde autoriteit (Voor Nederland is dat altijd IVS90 als eerste meldpunt, voor Duitsland de dichtstbijzijnde Revierzentrale)
 2. Per VHF aanmelden bij de dichtstbijzijnde IVS post of Revierzentrale
 3. Per VHF melden als middels een B.11 bord aan de wal een meldplicht wordt verlangd
 4. Per VHF melden als u een beheersgebied verlaat of binnen vaart (altijd aangegeven met een B.11 bord)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Telematica Binnenvaart of kijk op de website van BICS.

Naar boven

 

Transport en logistiek - cijfers van het CBS


Eén keer per kwartaal geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de belangrijkste cijfers en berichten uit op gebied van transport en logisitek.  Voor dit kwartaal zijn het de volgende berichten
 • Omzetstijging transportsector houdt aan
  De omzet van de transportsector is in het derde kwartaal van 2018 met 5,6 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bijna alle branches zagen hun omzet groeien. De uitzondering waren de dienstverleners voor vervoer over water, wiens omzet licht kromp. De binnenvaartschippers, daarentegen, behaalden de hoogste omzetstijging binnen de sector. Ook de omzet van de koeriersbedrijven steeg fors. Lees meer
 • Kwartaalomzetcijfers transport, Lees meer
 • Export groeit 2 procent in september
  Het volume van de goederenexport was in september 2 procent groter dan in september 2017, meldt het CBS. Lees meer
 • Meer ritten Nederlandse vrachtauto’s van en naar VK
  Europese vrachtauto’s reden in 2017 bijna 3,5 miljoen keer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Lees meer
 • Belang van het VK in export Nederlandse makelij kleiner
  De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de eerste zeven maanden van 2018 23 miljard euro. Lees meer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • dinsdag 18 december 2018 - Final event TASCS
 • 24 t/m 26 december 2018 - CBRB gesloten
 • 31 december 2018 en 1 januari 2019 - CBRB gesloten
 • donderdag 3 januari 2019 - EBU-ESO Gefahrgutkommission, Duisburg
 • zaterdag 5 januari 2019 - Vergadering VZ&G
 • donderdag 10 januari 2019 - Nationaal vooroverleg gevaarlijke stoffen
 • maandag 21 januari 2019 - Launch event European Inland WaterwayTransport (IWT) Platform, Brussel
 • 21 t/m 25 januari 2019 - ADN Safety Committee, Genève

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|*