Nieuwsbrief 2018 - 50


29 november 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 50

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugblik op het Binnenvaart Jaardiner. Fossiele brandstoffen overboord?
 2. Terugkoppeling werkgroep technische voorschriften CESNI/PT november 2018
 3. Startbijeenkomst Dutch Delta Cruise Port
 4. IVC Vergadering: onderwerpen deel A van het CDNI verdrag
 5. De verplichting tot elektronisch melden wordt op 01-12-2018 van kracht voor de tankvaart, waarbij een tolerantietermijn van drie maanden wordt gehanteerd
 6. Gratis wifi voor de binnenvaart op 18 locaties
 7. The New York Times
 8. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Terugblik op het Binnenvaart Jaardiner. Fossiele brandstoffen overboord?

Op vrijdag 23 november vond het drukbezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats in de Kuip, met dit jaar aandacht voor de economische impact van de energietransitie op de binnenvaart.
 
Want het staat buiten kijf dat de energietransitie en het akkoord van Parijs de wereld van de olie, gas en kolen fundamenteel gaan veranderen. Lucia van Geuns, strategisch adviseur energie bij The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), nam de aanwezigen tijdens het diner mee in het verhaal rond de mondiale energietransitie en de mogelijke economische gevolgen. Klik hier voor de presentatie van Lucia van Geuns.

Paul Goris, voorzitter van het CBRB, trapte de avond af met een blik op de Green Deal, de klimaattafels en de binnenvaart als de groenste modaliteit: die wij zijn en ook willen blijven. Hij bedankte alle leden, samenwerkingspartners en andere betrokkenen voor hun betrokkenheid en wees op de noodzaak om als binnenvaart gezamenlijk de grote milieu-uitdagingen aan te gaan. Ofwel op zijn Rotterdams: hand in hand! Algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan het CBRB Binnenvaart Jaardiner vond de 89e Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging plaats. Directeur Robert Kasteel presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019 van de activiteiten.

Tijdens de vergadering werden er drie leden van het bestuur (Kees de Graaff, Hans Buytendijk en Jos Davidse) herkozen. Ook de verkenning van een intensievere vorm van samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer kwam aan de orde. In de eerste helft van 2019 verwachten het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer dit proces te hebben afgerond.
Andere media over het Binnenvaart Jaardiner:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling werkgroep technische voorschriften CESNI/PT november 2018

 
Namens EBU en ESO waren Lijdia Pater en Annelies van Dijk aanwezig bij de vergadering van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT op 20 en 21 november.

De belangrijkste punten die besproken zijn:
 • Actualisering van de voorschriften inzake verkeerslawaai en geluid/trillingen;
 • Gedachtewisseling over motoren en validatie van een met Euromot opgesteld FAQ-document met veel gestelde interpretatievragen over deze complexe materie;
 • Voorstel ter wijziging van hoofdstuk 9 voor het gebruik van gemariniseerde motoren;
 • Territoriale bevoegdheid van inspecterende instanties.
Klik hier om een uitgebreid verslag van deze vier bovengenoemde punten te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Startbijeenkomst Dutch Delta Cruise Port

Van links naar rechts: Fred Witte van BLOC, Freya Brands - Diepeveen van het CBRB en Johan Mellegers van Werelderfgoed Kinderdijk
Op donderdag 22 november vond de startbijeenkomst van de Dutch Delta Cruise Port (DDCP) plaats, waarin alle stakeholders en geïnteresseerden werden geïnformeerd over de ambities en taken van de DDCP.

Op 22 november zijn de activiteiten van de DDCP officieel gestart. Een organisatie die de belangen van de riviercruise-industrie in de Delta regio van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland behartigt en daarmee een duurzame bijdrage levert aan de ontwikkeling van de regionale economie. DDCP wordt een schakel tussen de regionale en lokale overheden, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven, de havenbedrijven, marketingorganisaties en de riviercruisesector zelf.

Een van de taken van de DDCP is om overheden te ondersteunen bij beslissingen over investeringen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, over kansen die de riviercruisesector biedt voor de lokale economie en over wat de cruise-industrie betekent voor de eigen bevolking en het lokale bedrijfsleven. Een andere belangrijke taak is het opbouwen en realiseren van een kenniscentrum, gevoed door research en samenwerking met andere organisaties in de internationale riviercruisesector. Daarnaast gaat DDCP ondernemers en marketingorganisaties helpen bij het ontwikkelen van de juiste (toeristische) programma’s en producten en ze in contact brengen met touroperators, reders en agenten. Bovendien biedt DDCP, waar gewenst, een platform voor de achterban tijdens marketingactiviteiten in binnen- en buitenland.

Tijdens de startbijeenkomst werden de rol en plannen van de DDCP uit de doeken gedaan en is de aftrap feestelijk gevierd. BLOC heeft de oprichting van de DDCP geïnitieerd en voorbereid en voert het voorzitterschap over de uitvoering. Freya Brands - Diepeveen heeft namens de Ledengroep Personenvervoer van het CBRB zitting genomen in het stichtingsbestuur van de DDCP.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

IVC Vergadering: onderwerpen deel A van het CDNI verdrag


Op grond van het CDNI verdrag wordt er twee keer per jaar door het ‘Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan’ (IVC) in Straatsburg vergaderd. Tijdens die vergaderingen worden onderwerpen uit deel A van het CDNI verdrag besproken.

Deel A gaat over de afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. De toekomstige hoogte van de verwijderingsbijdrage, die wordt geheven op de gebunkerde gasolie, is ook besproken. De hoogte (sinds het begin van de betaling van de verwijderingsbijdrage door de binnenvaart € 7,50) wordt door de centrale autoriteit, de ‘Conferentie van Verdragsluitende Partijen’ (CVP) van de verdragsluitende staten op advies van het IVC bepaald. Dat de bijdrage al sinds het begin ongewijzigd is gebleven, komt doordat in het begin de baten hoger waren dan de kosten. Inmiddels is dat niet meer het geval.

In 2020 is het financiële overschot opgebruikt. Dat betekent dat volgend jaar een besluit over de verhoging van de verwijderingsbijdrage genomen zal moeten worden. Daarnaast is aan het bedrijfsleven gevraagd hoe zij over een aantal zaken denkt, dit betreft onderwerpen zoals:
 • het veroorzaken van minder afval;
 • het serviceniveau bij afgifte;
 • een Europees systeem voor afval (ook voor het ‘overig bedrijfsafval van het C deel);
 • de beoordeling van investeringen op Europees niveau.
Al deze onderwerpen kunnen besproken worden tijdens een ‘Ronde Tafel’ bijeenkomst op 22 mei 2019. Differentiatie van de gasoliebijdrage is een onderwerp dat al jaren rondzingt, maar waar niets mee gebeurt. Dit komt vooral doordat er veel verschillende meningen zijn. Geprobeerd wordt om over dit onderwerp in internationaal verband met EBU en ESO, onze positie te bepalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De verplichting tot elektronisch melden wordt op
01-12-2018 van kracht voor de tankvaart, waarbij een tolerantietermijn van drie maanden wordt gehanteerd.

Vanaf 1 december 2018 moeten alle schepen met vaste tanks aan boord zich elektronisch melden. Het gaat om een principiële verplichting die zonder onderscheid van toepassing is op de hele tankvloot die de Rijn bevaart.

Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische moeilijkheden die sommige schippers kunnen ondervinden om aan de nieuwe verplichting te voldoen en heeft tijdens zijn vergadering op 11 oktober 2018 besloten om de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht te begeleiden met een tolerantietermijn van drie maanden.

Tolerantietermijn
Deze tolerantietermijn is een periode waarin de bevoegde autoriteit de tankschepen die zich nog niet elektronisch melden rechtstreeks benadert. De autoriteit kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede redenen bestaan. In andere woorden: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen van geval tot geval blijkgeven van een zekere tolerantie gedurende de periode van drie maanden die volgt op de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht. Deze tolerantietermijn doet geen afbreuk aan de datum van inwerkingtreding van de verplichting tot elektronisch melden, die is vastgesteld op 1 december 2018.

De CCR benadrukt dat de tankvaart vóór 30 november 2018 alle maatregelen moet treffen om elektronische meldingen te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk de aanmaak van een EDI-account worden aangevraagd bij de Nederlandse autoriteit (RWS).

De CCR raadt aan om bij eventuele vragen over de uitbreiding van de meldplicht tot tankschepen per 1 december 2018 de website van de CCR te raadplegen, waar een speciale webpage is ingericht onder de titel “Elektronisch melden (ERI) voor tankschepen”. Deze webpage is onlangs geactualiseerd en geeft toegang tot alle referentiedocumenten, met inbegrip van FAQ’s (veelgestelde vragen), in de drie werktalen van de CCR.

Naar boven

 

Gratis wifi voor de binnenvaart op 18 locaties


Vanaf 1 december is er voor binnenvaartondernemers op 18 locaties in Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is het direct beschikbaar, beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Dit betreft een proef tot 1 juli 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Binnenvaart Netwerk Diensten

Naar boven

 

The New York Times

Zelfs tot in de Verenigde Staten is het lage water in de Rijn een onderwerp om over te schrijven. The New York Times heeft een uitgebreid artikel geplaatst met als onderwerp: “De Rijn, een levensader van Duitsland, is kreupel door de droogte”. 
 

AGENDA

 • vrijdag 30 november 2018CTGG Voorlichtingsdag, Den Haag
 • donderdag 13 december 2018 - CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer gevaarlijke stoffen overleg
 • dinsdag 18 december 2018 - Final event TASCS
 • donderdag 3 januari 2019 - EBU-ESO Gefahrgutkommission, Duisburg
 • zaterdag 5 januari 2019 - Vergadering VZ&G
 • donderdag 10 januari 2019 - Nationaal vooroverleg gevaarlijke stoffen
 • 21 t/m 25 januari 2019 - ADN Safety Committee, Genève

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven