Nieuwsbrief 2018 - 49


22 november 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 49

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Het Rijk reserveert 375 miljoen euro voor een Programma Integraal Rivier Management
 2. Hoe zien de verblijven aan boord er in het jaar 2018 uit?
 3. Meld u nog aan voor de CTGG-dag 2018 op 30 november
 4. Uw mening - Afstudeeropdracht openbare ligplaatsen binnenvaart
 5. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Het Rijk reserveert 375 miljoen euro voor een Programma Integraal Rivier Management

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft besloten de verschillende problemen op de Nederlandse rivieren aan te pakken door hiervoor het Programma Integraal Rivier Management op te starten. Een programma dat naast waterveiligheid ook aandacht heeft voor opgaven in het rivierengebied voor scheepvaart en natuur.

De laatste tientallen jaren zijn tal van maatregelen genomen die het riviersysteem beïnvloed hebben. Veel maatregelen dienden slechts één doel of werden genomen voor één bepaald gebied.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben zich ingespannen en gepleit voor een bovenregionaal, internationaal en integraal rivierbeheer en beleid.

Recent, 24 september jl., hebben wij nog de noodklok geluid met betrekking tot de diepgang van de Waal. In dit artikel uit een eerdere nieuwsbrief kunt u de brief en de juridische analyse bekijken m.b.t. de diepgang van de Waal.

'Extra investeren in het rivierenstelsel is nodig'
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat reserveert een bedrag van 375 miljoen euro voor een Programma Integraal Rivier Management. "Extra investeren in het rivierenstelsel is nodig voor de waterveiligheid, de scheepvaart, ecologische waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, rivierbodemligging en vegetatiebeheer”, aldus de minister.

Het CBRB is erg verheugd en vindt het een succes dat de minister hier toe overgaat en dit bedrag reserveert voor het Programma Integraal Rivier Management. Dit programma wordt ook wel gezien als de opvolger van Ruimte voor de Rivier. Het programma zou volgens de regering in 2020 moeten worden vastgelegd. De minister wil het programma samen met de binnenvaart, de zand- en grindwinning en natuurorganisaties opzetten en uitvoeren.

Animatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over rivierverruiming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Hoe zien de verblijven aan boord er in het jaar 2018 uit?


Maandag 19 november heeft de workshop over eisen aan verblijven aan boord van binnenvaartschepen plaatsgevonden in Straatsburg. Klik hier voor het programma van deze workshop.

Namens EBU/ESO hebben Lijdia Pater – de Groot en Annelies van Dijk een presentatie gegeven waarin zij aan de hand van foto’s een beeld hebben geschetst van de status van de verblijven anno 2018 aan boord van verschillende typen schepen.
De presentatie "hoe zien de verblijven aan boord er in het jaar 2018 uit?"
Discussie – behoeven de voorschriften aanpassing?
Na de presentaties van de klassenbureaus en de Duitse delegatie is gediscussieerd over de vraag of de voorschriften, zoals opgenomen in hoofdstuk 15 van ES-TRIN aanpassing behoeven. Uit deze discussie kwam naar voren dat de verblijven van nieuwbouw schepen van hoger niveau zijn dan wat ES-TRIN voorschrijft en hoofdstuk 15 wat dat betreft aan een upgrade toe is. Voor wat betreft de bestaande schepen is door diverse delegaties (ook de Duitse) opgemerkt dat hier heel behoedzaam en zorgvuldig mee moet worden omgegaan, omdat de situatie per schip verschillend is en de eisen van de moderne tijd niet zomaar aan deze schepen kunnen worden opgelegd.
 
De discussie heeft uiteindelijk geleid tot de uitkomst dat EBU/ESO, ETF, de klassenbureaus en de Duitse delegatie de huidige voorschriften gezamenlijk tegen het licht zullen houden om te bezien wat aangepast kan worden. Hier hadden wij zelf ook op aangestuurd in de presentatie. De Duitse delegatie zal hiertoe een eerste aanzet maken in de vorm van een discussiedocument, waarin o.a. het volgende aan bod zou kunnen komen:
 • Onderscheid bestaande/nieuwe schepen (wat is er constructief gezien haalbaar?);
 • Welke voorschriften horen thuis in technische regelgeving en welke niet?;
 • Typen schepen (vrachtschepen, hotelschepen, drijvende werktuigen);
 • Omvang/grootte van de schepen;
 • Exploitatiewijzen;
 • Onderscheid tussen zelfstandigen/particulieren en werknemers;
 • Nieuwe innovatieve concepten, zoals Watertruck.
Het uiteindelijke doel is om op basis daarvan met een gezamenlijk voorstel te komen wat draagvlak heeft. Uiteraard houdt het CBRB u van het vervolg op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Meld u nog aan voor de CTGG-dag 2018 op 30 november


De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag. De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. Het CBRB is één van deze organisaties.

Tijdens deze dag wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. De wijzigingen van de ADR en IMDG worden gepresenteerd en Michael Zevenbergen van het CBRB zal de wijzigingen van de ADN-2019 presenteren. Naast de wijzigingen rond explosieveiligheid zijn er veel meer interessante wijzigingen, zoals ontgassen naar een walinstallatie en de omslachtige oplossing voor het vervoer van stoffen met >10% benzeen. Klik hier om het programma van deze dag te bekijken.

Dit jaar wordt de CTGG-dag in Den Haag gehouden bij de voormalige Caballero Fabriek. Deze dag is een goed moment om andere specialisten op het gebied van transport van gevaarlijke goederen te ontmoeten. Dus meld u nu nog aan voor de CTGG-dag 2018.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Uw mening - Afstudeeropdracht openbare ligplaatsen binnenvaart


Ik ben Oscar Opstal, afstudeerstagiair bij het Havenbedrijf in Rotterdam. Ik heb vorig jaar mijn Master Urban, Port and Transport Economics aan de Erasmus Universiteit gedaan en schrijf mijn afstudeerproject bij het Havenbedrijf.

Ik doe een afstudeerproject met als doel de openbare ligplaatsen voor de binnenvaartschepen in de haven te optimaliseren. Momenteel is de bezetting van de openbare ligplaatsen niet optimaal. Op sommige plekken in de haven is de bezettingsgraad erg laag, terwijl op andere plekken in de haven er een tekort is aan ligplaatsen. Ik ben aan het zoeken naar oplossingen om dit probleem op te lossen.

Uw mening
De afgelopen weken heb ik van verschillende betrokkenen binnen het Havenbedrijf hun meningen en inzichten te horen gekregen. Dit is natuurlijk erg waardevol, maar ik ben ook erg benieuwd naar de meningen van mensen buiten het Havenbedrijf en de belanghebbenden die gebruik maken van de openbare ligplaatsen. Jullie weten immers hoe het er echt aan toe gaat, wat men liever onveranderd ziet en welke verbeteringen er kunnen plaatsvinden.

Ik ben daarom opzoek naar belangstellenden met wie ik kort kan spreken om bepaalde inzichten uit te wisselen wat betreft dit vraagstuk. Mocht u belangstelling hebben, dan wil ik u vriendelijk verzoeken contact met mij op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Mocht daar geen tijd voor zijn, zou ik u vriendelijk willen vragen een korte vragenlijst in te vullen: 
Vragenlijst openbare ligplaatsen binnenvaart
Alvast bedankt en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven