Nieuwsbrief 2018 - 47


16 november 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 47

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Reactie op rapport 'Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave'
 2. Nieuw ES-TRIN 2019 met daarin oplossingen knelpunten overgangsbepalingen
 3. Een grote stap naar geharmoniseerde beroepsprofielen voor de binnenvaart
 4. Consumentenprijsindex
 5. Interessante nieuwsbrieven
 6. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Reactie op rapport 'Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave'

Op 13 november is namens het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer een brief verstuurd naar minister van Nieuwenhuizen. De brief bevat onze reactie op het rapport ‘Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave’.

In deze brief zijn zeven aanbevelingen genoemd die puntsgewijs behandeld worden. Achter de brief vindt u bijlage 1 ‘Risk assessment Navigatie’. Lees in dit artikel uit een eerdere nieuwsbrief over de werkgroep die deze Risk assessment Navigatie heeft uitgevoerd.

De minister heeft zelf ook gereageerd op het rapport, het doet ons genoegen dat haar reactie nagenoeg identiek is aan onze reactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw ES-TRIN 2019 met daarin oplossingen knelpunten overgangsbepalingen


Het CBRB besteedt, voornamelijk in EBU-verband, veel tijd aan het dossier technische voorschriften voor binnenschepen. Dat doen we niet voor niets, nieuwe regelgeving kan immers een potentiële kostenpost voor uw bedrijf inhouden. Op donderdag 8 november heeft CESNI, het Europese Comité wat bevoegd is om te besluiten tot standaarden voor de binnenvaart, besloten tot een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN 2019.
 

ES-TRIN 2019
Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN regelmatig herzien. ES-TRIN zelf is als zodanig niet bindend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Unie zullen in hun wettelijke kaders naar deze standaard verwijzen, zoals dat nu ook gebeurt naar ES-TRIN 2017. Vanaf 1 januari 2020 zal ES-TRIN 2019 van kracht worden (let op met printen: 534 pagina’s!).

Nieuw in ES-TRIN 2019 zijn bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen in hoofdstuk 11. Verder zijn overgangsbepalingen voor bestaande schepen opgenomen voor de met ES-TRIN 2017 ingevoerde nieuwe regels voor elektrische installaties in hoofdstuk 10. En – heel belangrijk! – in ES-TRIN 2019 zijn de oplossingen voor knelpunten in overgangsbepalingen verankerd.

Oplossing knelpunten overgangsbepalingen
Nieuwe regelgeving tot stand brengen duurt lang, wijzigen van regelgeving zo nodig nog langer. Uitgebreide onderzoeken, intensieve onderhandelingen en jarenlange intensieve inzet door binnenvaartorganisaties resulteren in een oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen. De geluidseisen, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen, stuk voor stuk grote knelpunten voor het binnenvaartbedrijfsleven. We zijn verheugd dat voor al deze knelpunten in de overgangsbepalingen een oplossing is verankerd in ES-TRIN 2019.
 
Het grootste knelpunt: geluidseisen 
Een groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Dit raakt 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden dan zouden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen. In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd. Lees hier meer over op onze website.
 
Oplossingen knelpunten passagiersvaart
In ES-TRIN 2019 zijn ook de overgangsbepalingen voor de passagiersvaart opgenomen. Het gaat hierbij om de vluchtwegen die niet door keukens mogen leiden, en de tweede onafhankelijke voorstuwing. Lees hier meer over op onze website.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Een grote stap naar geharmoniseerde beroepsprofielen voor de binnenvaart

Het Europese Comité voor standaarden op het gebied van de binnenvaart (CESNI) heeft in zijn bijeenkomst in Praag op 8 november 2018 in totaal 14 standaarden betreffende de beroepskwalificaties aangenomen.

De Europese Richtlijn (EU) 2017/2397 van de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement was al in december 2017 gepubliceerd. Zoals bekend is, introduceert deze richtlijn een gemeenschappelijk, op competenties gebaseerd stelsel van bekwaamheidscertificaten voor alle bemanningsleden.
 
In aanvulling op de Richtlijn zijn nu ook de daadwerkelijke standaarden door CESNI aangenomen. De standaarden zullen erkenning van de beroepskwalificaties in alle EU-lidstaten mogelijk maken en daarmee de mobiliteit voor bemanningsleden op de Europese arbeidsmarkt voor binnenvaartpersoneel verbeteren.
 
Het CBRB is, via de EBU, uitvoerig bij de onderhandelingen betrokken geweest.

De EU-lidstaten hebben tot 17 januari 2022 de tijd om hun nationale wetgeving aan de richtlijn aan te passen. Bemanningsleden uit alle Europese landen moeten vanaf die datum aan dezelfde vereisten voldoen en hetzelfde kunnen en kennen. Alle bemanningsleden moeten een Europees certificaat hebben. Voor de reeds bestaande certificaten (Groot Vaarbewijs, Rijnpatent) geldt een overgangsperiode van 10 jaar waarin men het bestaande certificaat moet omwisselen voor een Europees certificaat. Er zal veel meer nadruk gelegd gaan worden op de praktijk. Vanaf 2022 moet elk bemanningslid een praktijkexamen afleggen, waarbij simulators een grotere rol gaan spelen. Scholen en exameninstanties moeten de komende paar jaar hun opleidingen en wijze van examineren aanpassen, zodat zij vanaf januari 2022 aan de nieuwe eisen voldoen.

Aangenomen standaarden
De uniforme minimum standaarden voor beroepskwalificaties zijn van groot belang om de veiligheid van het binnenvaarttransport in Europa te verzekeren. De aangenomen standaarden hebben betrekking op:

 • medische geschiktheid
 • competenties op leidinggevend en uitvoerend niveau
 • praktijkexamens
 • deskundigen voor de passagiersvaart
 • varen op waterwegen met een maritiem karakter
 • varen met behulp van radar
 • deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Consumentenprijsindex


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2018 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van april 2018 tot oktober 2018 gestegen van 102,48 naar 103,83; in procenten bedraagt deze stijging 1,32%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2019. Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2017 tot oktober 2018; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 102,11 naar 103,83, derhalve met 1,68%.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Interessante nieuwsbrieven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven