Nieuwsbrief 2018 - 45


1 november 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 45

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Scheepvaart op de Rijn staat voor grote uitdagingen door historisch laagwater
  2. UNCTAD Review of Maritime Transport 2018
  3. Brexit: de stand van zaken
  4. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Scheepvaart op de Rijn staat voor grote uitdagingen door historisch laagwater

Het verleden begrijpen om beter vorm te geven aan de toekomst. Tegen de achtergrond van het huidige, extreme laagwater analyseert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) studies naar periodes van laagwater in het Rijnstroomgebied in het verleden en de scenario’s ten aanzien van de klimaatverandering. Het rapport over de aanpassing van de waterwegen en de Rijnvaart aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering wordt geactualiseerd en aangevuld met diverse nieuwe initiatieven ter bevordering van een duurzame binnenvaart.

Het laagwater heeft niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de Rijnvaart, maar ook voor de aan de Rijn gelegen industrie. Tank- en drogeladingschepen kunnen alleen nog maar een fractie van hun lading vervoeren, áls ze al kunnen varen. Op grond van de zeer kritische waterstanden is de vaart van de Beneden-Rijn naar de Bovenrijn in het gebergtegedeelte tussen Bingen en Koblenz vrijwel volledig stilgelegd. Goederen moeten omgeladen worden op trein en vrachtwagens om gevoelige producten af te kunnen leveren. Bovendien moest op veel plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij BASF in Ludwigshafen, de productie worden teruggeschroefd omdat er beperkingen zijn opgelegd voor het koelwater dat aan de Rijn mag worden onttrokken.

De CCR volgt de ontwikkelingen op de voet en analyseert welke conclusies wellicht voor de toekomst getrokken moeten worden. Zowel de werkgroep als het Comité voor Infrastructuur en Milieu hebben tijdens hun vorige vergaderingen in september en oktober de laatste studie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) met betrekking tot periodes van laagwater in het verleden en de onderzoekingen van de Commissie voor de Hydrologie van de Rijn (CHR) over de te verwachten klimaatveranderingsscenario’s en de gevolgen voor de afvoer van de Rijn zorgvuldig geanalyseerd en de mogelijke gevolgen voor de Rijnvaart geïdentificeerd.


Rapport

Het Comité zal zijn rapport over de aanpassingen van de waterweg en de Rijnvaart aan de eventuele gevolgen van de klimaatverandering (Besluit 2008- I-12 en 2009-I-5) actualiseren. De CCR gaat daarvoor uit van de laatste wetenschappelijke inzichten, namelijk, dat in het voorjaar de gemiddelde laagwaterafvoer minder zal worden, terwijl de gemiddelde laagwaterafvoer in het najaar zal toenemen. Alles bij elkaar genomen zal de toename van de afvoer in het najaar meer zijn dan de daling van de afvoer in de zomer, zodat voor het hele jaar kan worden uitgegaan van een toename van de gemiddelde laagwaterafvoer.

De werkzaamheden ter actualisering van het bovengenoemde rapport zullen worden aangevuld met andere activiteiten ter bevordering van een duurzame Rijnvaart. De CCR hanteert hiervoor een definitie van ‘duurzame binnenvaart’ die ook ecologische, economische en sociale aspecten omvat. De onderzoeken in het kader van de marktobservatie van de CCR vormen hiervoor een belangrijke basis, want op grond hiervan kan worden bekeken wat de gevolgen zullen zijn voor de vrachtprijzen en de vervoerde hoeveelheden.


Grafiek

Uit de grafiek blijkt bijvoorbeeld dat de vrachtprijzen bij laagwater sterk stijgen. Bij een dalend waterpeil kunnen de schepen minder lading meenemen, met gevolg dat de vrachtprijzen stijgen. Dit hangt ook samen met de toeslag die berekend wordt bij laagwater. De peilschaal in Kaub aan de Midden-Rijn levert hiervoor de richtwaarde, omdat de vaaromstandigheden aan de Midden-Rijn van doorslaggevend belang zijn voor het scheepsverkeer over de gehele Rijn.
Berichten over de situatie en informatie over de waterstanden en de afvoer zijn te vinden op de volgende websites:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

UNCTAD Review of Maritime Transport 2018, mega-allianties en de gevolgen van marktconcentratie in de containervaart


Begin oktober heeft UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) de Review of Maritime Transport 2018 uitgebracht. Het rapport beschrijft de ontwikkelingen van de wereldwijde maritieme markt van januari 2017 tot en met juni 2018.

In deze periode heeft onder andere de wereldwijde consolidatieslag en de vorming van drie nieuwe mega-allianties onder de container-carriers plaatsgevonden. Inmiddels lijken zij als enigen hiervan te profiteren en is hun machtspositie alleen maar groter geworden. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de andere spelers in de keten? Lees het antwoord op deze vraag op de website van LINc.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brexit: de stand van zaken


De laatste maanden worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over de naderende Brexit en de gevolgen voor onder andere de economische en de logistieke sector. Dat voor bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk (VK) de wereld gaat veranderen is een feit. De belangrijkste vraag is vanaf wanneer en met welke impact?

Ongeacht of er wel of geen akkoord is, zal het VK vanaf 29 maart 2019 definitief uit de Europese Unie treden. Enkel bij een volledige goedkeuring op het terugtrekkingsakkoord zal er een overgangsperiode worden ingesteld van 1 jaar en 9 maanden, die nog ruimte biedt om een eventuele handelsovereenkomst tussen de EU en het VK verder uit te werken en af te sluiten. De EU top van afgelopen oktober heeft nog geen akkoord opgeleverd, onder andere de grens met Ierland vormt nog een hete aardappel in de discussie.


Geen akkoord

Inmiddels wordt er op steeds meer fronten sterk rekening gehouden met het scenario dat er geen akkoord zal komen en het VK per 29 maart 2019 een ‘derde land’ gaat worden. Daarnaast heeft het VK in de onderhandelingen ook aangegeven uit de interne markt en de Douane-unie te willen stappen. (Her-) invoer van douaneformaliteiten voor alle goederen (evenals personen en dieren) die tussen de EU en het VK vervoerd worden, lijkt dan ook onontkoombaar.

Ongeveer 35.000 bedrijven zullen hiermee geconfronteerd gaan worden. Een eerste schatting van de Douane voorziet in 18% meer invoeraangiftes en 33% meer exportaangiftes. Voor plant- en dierlijke producten komen daar nog de benodigde controles en certificaten bij. Factoren die uiteindelijk zorgen voor een langere doorlooptijd en hogere kosten door de keten heen.  


Vertragingen logisitieke proces

Om grote vertragingen in het logistieke proces te voorkomen, is het van belang dat de hele keten op de hoogte is van welke handelingen er op welk moment door welke schakel moeten worden uitgevoerd. Als er geen of niet tijdig een aangifte bij de Douane bekend is, kan een lading simpelweg niet in- of uitgevoerd worden. Hier zit ook gelijk de grootste angst, in lang niet alle Europese landen is de sence of urgency geland rond de Brexit en de bijbehorende logistieke problematiek aan de grens. Dit zijn de landen waar relatief veel expediteurs en verladers gevestigd zijn die via de Nederlandse zeehavens goederen vervoeren van en naar het VK.

Met name het laatste is niet alleen een zorg voor ferry-vervoerders met trailervervoer, maar heeft ook impact op bijvoorbeeld breakbulk en containers afkomstig van of bestemd voor het VK, welke nu nog onder het vrije verkeer vallen.
Voor FAQ’s en aanvullende informatie over de Brexit, zie onderstaande websites van de Nederlandse overheid:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven