Nieuwsbrief 2018 - 43

18 oktober 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 43

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Vaart maken met Green Deal Binnenvaart
 2. Werkgevers- en werknemersorganisaties introduceren Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart
 3. Officiële terugkoppeling van het ADN Safety Committee
 4. Presentatie explosieveiligheid ADN-2019 Gefahrgut Tage Duisburg
 5. Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Vaart maken met Green Deal Binnenvaart


Brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer inclusief de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) hebben bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gepleit om snel duidelijkheid te krijgen over de milieu- en klimaateisen en doelstellingen voor de Binnenvaart.
 
Op initiatief van Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vond afgelopen maandag 15 oktober een bijeenkomst plaats in Den Haag waarbij verschillende partijen waren uitgenodigd om de stand van zaken van een concept Green Deal te bespreken. Het CBRB en BLN hebben benadrukt dat een Green Deal met commitment van alle partijen snel gewenst is.

De volgende punten / ambities zijn ter sprake gebracht tijdens deze bijeenkomst:
 • De vergroeningsdoelstellingen zullen voor een belangrijk deel behaald moet worden met bestaande motoren. Reductie van NOx en fijnstof waar mogelijk door het gebruik van alternatieve brandstoffen en met behulp van nageschakelde technieken.
 • Door snel te starten met het bijmengen van biobrandstoffen aan de gasolie kan nog minder CO2 uitgestoten worden. Het CBRB heeft zeer nadrukkelijk aangegeven dat op korte termijn veel winst valt te behalen door het bijmengen van biobrandstof.
 • Er zijn ambities uitgesproken voor het stimuleren van de duurzame binnenvaart.
 • Naast stimuleringsmaatregelen pleiten de organisaties ook voor meer uniforme faciliteiten op gebied van vergroening.
 • Het CBRB, BLN en de NVB hebben het belang van multimodaliteit onderstreept. Dit dient concreet te worden uitgevoerd door het opzetten van een gezamenlijke modal shift programma.
 • De vergroening kost geld. Een Green Deal zonder financiële stimuleringsmaatregelen is voor de branche geen optie.
Lees de toelichting op de bovengenoemde punten in het uitgebreide artikel over deze bijeenkomst op onze website.

De wens is om de inhoud van de Green Deal nog dit jaar af te ronden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Werkgevers- en werknemersorganisaties introduceren Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart


Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart opgesteld.

Aanleiding daartoe is het feit dat partijen niet meer met elkaar kunnen onderhandelen over een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao nu de daarvoor vereiste representativiteit niet meer kan worden aangetoond. Het doel van de Model Arbeidsvoorwaarden is dan ook om het arbeidsrechtelijke raamwerk, dat is opgebouwd in het kader van de voormalige bedrijfstak-cao, in stand te houden, zodat het kan blijven dienen als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s.
 
Instandhouding van een begrijpelijk en consistent juridisch raamwerk wordt met name van belang geacht om twee redenen. In de eerste plaats hebben de werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen bijzondere kenmerken die om specifieke afspraken vragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de dienstroosters en de toeslagen voor onregelmatige werkuren. Daarnaast is een model van belang om aan zowel nieuwe als bestaande werknemers duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsvoorwaarden die in onze bedrijfstak gebruikelijk zijn.
 
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken de modelbepalingen aan te bevelen als minimumafspraken. Individuele werkgevers en werknemers zijn echter vrij om aanvullingen en afwijkingen overeen te komen. Naast de Model Arbeidsvoorwaarden is ook een modeltekst voor een Ondernemings-cao opgesteld, die door de werknemersorganisaties wordt gehanteerd als uitgangspunt voor ondernemings-cao’s met werkgevers in de binnenscheepvaart.
 
De Model Arbeidsvoorwaarden en de Model Ondernemings-cao worden gepubliceerd op de websites van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij zullen jaarlijks door de organisaties in overleg worden geëvalueerd en geactualiseerd. Indien dit leidt tot aanpassingen wordt een nieuwe versie gepubliceerd. Bij de modellen behoort ook een loontabel, die halfjaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijging en als apart document wordt gepubliceerd. Tenslotte is in de modellen een korte toelichting op het daarin verwerkte beloningsstelsel opgenomen.
Voor meer informatie kunt kijken op onze website of contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Officiële terugkoppeling van het ADN Safety Committee


In navolging op de Nieuwsbrief Special over de terugkoppeling van de 33e zitting van het ADN Safety Committee, die op 7 september is verstuurd, kunt u hier klikken naar het officiële verslag van de vergadering van de ADN Safety Committee.
Hierbij ook de wijzigingen ADN-2019, inclusief de correctie en addendum
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Presentatie explosieveiligheid ADN-2019 Gefahrgut Tage Duisburg


Op 10 oktober 2018 heeft Michael Zevenbergen op de 29e Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage in Duisburg een presentatie gegeven over de aankomende wijzigingen van het ADN-2019 inzake explosieveiligheid. 

Het CBRB / EBU laat hier de betrokkenheid zien in het gecompliceerde samenspel van het internationaal tot stand komen van nieuwe wet- en regelgeving en de uitdagende rol die hier voor Michael in is weggelegd als vertegenwoordiger van een nationale en internationale binnenvaart-brancheorganisatie.

Naast explosieveiligheid presentatie waren er deze dagen ook andere interessante presentaties over de aankomende wijzigingen in CDNI, ADN, over gasmeettechniek, laadsnelheden en elektrostatische oplading, omgaan met CMR stoffen en risicomanagement, omgaan met bescherming van persoonsgegevens (AVG) en datamanagement, handelsrecht en aansprakelijkheden in het vervoer van gevaarlijke stoffen (CNMI vs ADN), verschillende lagen van veiligheidsbewustzijn in de samenwerking van 'wal en schip' en een presentatie over Duisburg als grootste logistieke binnenhaven met als afsluiting een rondvaart door de verschillende havens van Duisburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018


De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt de CTGG-dag in Den Haag gehouden bij de voormalige Caballero Fabriek.

De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.

Op het programma dit jaar staan onder andere de wijzigingen in de vervoersvoorschriften voor de weg en water (ADR, ADN, IMDG), de problematiek rondom druppellekkages en de risico’s van alternatieve brandstoffen.
De leden van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.

De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen.

De jaarlijks terugkerende CTGG-dag past bij die constante verbetering van de veiligheid die de sector nastreeft. 
Kijk voor meer informatie over de voorlichtingsdag en aanmelden op de website van de CTGG. Voor vragen over de dag kunt u contact opnemen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., de secretaris van de CTGG.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven