Nieuwsbrief 2018 - 40


28 september 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 40

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. De totstandkoming van een Europees Inland Waterway Transport Platform
 2. CESNI/PT – Werkgroep voor de technische voorschriften
 3. Ronde tafel bijeenkomst riviercruisevaart
 4. Eerste bijeenkomst van de examencommissies voor beroepkwalificaties
 5. Vervanging kademuur Maaskade
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

De totstandkoming van een Europees Inland Waterway Transport Platform
 

EBU en ESO, de twee organisaties die het vervoer over de binnenwateren op Europees niveau vertegenwoordigen, hebben op 1 januari 2018 het Europees IWT Platform opgericht. Beide organisaties vertegenwoordigen een breed scala aan nationale organisaties die lid zijn van een van deze twee verenigingen.

Met dit nieuwe platform willen EBU en ESO de hele sector versterken en verbeteren. Dit platform zal worden gecoördineerd en gestuurd door de twee organisaties. De gebundelde expertise in dit platform kan worden beschouwd als een katalysator om de strategieën uit te werken op de belangrijkste onderwerpen, zoals vergroening en innovatie, duurzaamheid, onderwijs en opleiding, technische normen en infrastructuur.

Werkcommissies
Om dit platform te realiseren, hebben de organisaties gezamenlijke werkcommissies ingesteld (sociaal & onderwijs; innovatie & vergroening; veiligheid & milieu; nautisch-technisch en infrastructuur). De commissies brengen de expertise samen op de verschillende gebieden en dragen bij aan de besluitvorming van instanties op een gezamenlijke en samenhangende manier. Concrete voorbeelden zijn bijdragen van deskundigen in de CESNI-werkgroepen, UNECE werkgroepen en CDNI, etc.

Gemeenschappelijke aanpak van projecten
De verbetering en versterking van de sector moet worden gerealiseerd via een gemeenschappelijke aanpak van projecten op het gebied van:
 1. Vergroening en innovatie, inclusief de digitale agenda
 2. Duurzaamheid op het gebied van veiligheid en milieubescherming
 3. Menselijk kapitaal, zoals onderwijs, opleiding en arbeidsomstandigheden
 4. Nautisch technische aspecten van navigatie
 5. Juridische en economische gevolgen van alle relevante maatregelen
 6. Infrastructuur
Hoewel de twee organisaties EBU en ESO onafhankelijk blijven, gefinancierd door hun eigen leden en hun individuele lobbyactiviteiten zullen voortzetten, is het gezamenlijke platform bedoeld om een nieuwe expertise dimensie toe te voegen. Niet alleen ten voordele van leden van EBU en ESO, maar voor de hele binnenvaartgemeenschap en de institutionele instanties die zich bezighouden met de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CESNI/PT – Werkgroep voor de technische voorschriften

Deze week is Lijdia Pater – de Groot (Secretaris Nautisch Technische Commissie van EBU en ESO) in Straatsburg geweest voor CESNI/PT voor de werkgroep voor de technische voorschriften. Deze dagen zijn voorbereidend voor de vergadering van CESNI, het Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, op 8 november aanstaande.

De ontwerpagenda voor deze vergadering zal de komende weken worden gedeeld, maar de inhoud zal afhankelijk zijn van de resultaten van de vergadering van deze week. Op het gebied van de technische voorschriften van het vaartuig zullen de volgende onderwerpen waarschijnlijk onder de CESNI-agenda vallen (in dit artikel kunt u ook lezen welke onderwerpen op de agenda staan voor 8 november):
 • Goedkeuring van ES-TRIN 2019 (Klik hier voor meer informatie over ES-TRIN 2019)
 • Validatie van de veelgestelde vragen voor motor gerelateerde kwesties
 • Goedkeuring van het werkprogramma 2019-2021
 • Territoriale bevoegdheid van inspecterende instanties
 • Aanpassing van de deelnemerslijst voor de werkgroepen CESNI / PT / Pax
Wij houden u op de hoogte van deze aankomende vergadering en de resultaten daarvan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ronde tafel bijeenkomst riviercruisevaart


Op donderdag 20 september vond de door de ETF georganiseerde ronde tafel bijeenkomst over de riviercruisevaart plaats.

Vertegenwoordigers van zowel EBU (Michiel Koning) als IG RiverCruise (Daniel Thiriet en Ben Wirz), werden vergezeld door diverse andere partijen aan tafel. Andere stakeholders aan tafel waren: Nick Bramley, voorzitter ITF/ETF River Cruise Campaign; Ad Hellemons, directeur Aquapol; Joris Kerkhofs, voorzitter van de ETF Inland Waterways Section; Simone Peek, onderzoeksjournalist bij platform Investico (één van de auteurs van het artikel in Trouw). Het panelgesprek en discussie werden geleid door communicatie en marketing adviseur Hans Walthie.

Het doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst was om open met elkaar in gesprek te gaan over de arbeidsomstandigheden in de riviercruisevaart en hoe die eventueel te verbeteren. EBU en IG RiverCruise hebben wederom aangegeven dezelfde belangen te hebben als de vakbonden en de waterpolitiediensten. Wij streven een gezonde sector na, met rust aan boord, tevreden werknemers, een positief imago en een gelijk speelveld. Voor dat gelijke speelveld is uniforme Europese regelgeving (c.q. een uniforme interpretatie van de Europese regelgeving) nodig. Vanuit de werkgevers is daarom opnieuw het verzoek gedaan om hierover duidelijkheid te verkrijgen.

De afgelopen weken is tussen EBU en ETF een conceptdocument opgesteld, waarin wordt afgesproken om binnen twee jaar gezamenlijk een inventarisatie te houden van de bedrijfsmodellen in de riviercruisevaart, een overzicht te maken van alle relevante regelgeving, en op basis daarvan adequate maatregelen voor te stellen.

Om dit onderhandelingsproces te kunnen voeren, is er nog wel het één en ander aan huiswerk te verrichten. Om te beginnen moeten de werknemers- en de werkgeversorganisaties het mandaat van hun achterban hebben om namens hen te onderhandelen. Binnen de EBU zal hierover binnenkort beraad worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naar boven

 

Eerste bijeenkomst van de examencommissies voor beroepkwalificaties

Op 4 en 5 september heeft in Parijs de eerste, gezamenlijke vergadering plaatsgevonden van de examencommissies die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van dekbemanningsleden in de binnenvaart.

Deze bijeenkomst, die georganiseerd werd onder auspiciën van CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, is de eerste in zijn soort, het begin van een nieuw tijdperk voor de beroepskwalificaties in de binnenvaart.

Bijna vijftig deskundigen uit negen lidstaten van CESNI en drie riviercommissies hebben zich over talrijke vragen gebogen in verband met de concrete toepassing van de ontwerpstandaarden voor de competenties en het afnemen van praktijkexamens. Tijdens de verschillende discussierondes vond een levendige gedachtewisseling plaats en werd uitgebreid ingegaan op ervaringen uit de praktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vervanging kademuur Maaskade


Het Havenbedrijf Rotterdam en aannemer Hakkers B.V. organiseren op dinsdag 2 oktober 2018 om 19.00 uur bij Stichting Welzijn Mualla op het Noordereiland een informatiebijeenkomst over de vervanging van de kademuur van de Maaskade.
In december 2015 is er op de Maaskade ongeveer 40 meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte gedeelte moet worden hersteld, want de kade voldoet niet meer aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.
 • Klik hier om meer te lezen over de informatiebijeenkomst
 • En lees hier meer informatie over de Maaskade
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|*