Nieuwsbrief 2018 - 39


20 september 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 39

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2019 – Vaarwegen
 2. Let op dat u tijdig uw schip certificeert!
 3. E-melden tankvaart, 1 december 2018 komt snel dichterbij
 4. CBRB is namens EBU/ESO in Straatsburg bij de werkgroep ADN-opleidingen
 5. 10% korting op Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tagen
 6. North Sea Port ontmoet MCA Brabant
 7. Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Scheeptechniek en Vaarwegen
 8. Aanpassing Rijnvaartpolitiereglement
 9. Jaarverslag: Marktobservatie 2018
 10. Subsidieregeling: Innovaties Duurzame Binnenvaart 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2019 – Vaarwegen


Na de beleidsarme begroting van vorig jaar zien wij dat dit jaar de afspraken uit het regeerakkoord zijn vertaald naar de Rijksbegroting van 2019. En dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur. Het Centraal Overleg Vaarwegen is blij met de extra investeringen gezien de groei van de economie en toename van het aantal files in Nederland. Op het water is nog ruimte genoeg om de forse toename in het goederenvervoer op te vangen en te voorkomen dat de Nederlandse wegen verder dichtslibben.

Een samenvatting van de punten van de reactie van Centraal Overleg Vaarwegen:
 • In 2019 wordt € 1 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Het aandeel voor het vaarwegennet bedraagt € 191,8 miljoen. De extra middelen worden ingezet voor de opwaardering van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl en het Wilhelminakanaal en de aanpak van knelpunten op de Maas. 
 • Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud en vervanging van bruggen en sluizen in 2019 € 363 miljoen uit. Dit is onvoldoende om de sterk verouderde infrastructuur adequaat te verbeteren. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies, klaar zijn voor de economische groei en beter bestand tegen klimaatverandering.
 • Het COV acht het belang van een goede toekomstvisie voor de Waal groot. De lage waterstanden op de Rijntakken van deze zomer hebben de kwetsbaarheid van het natuurlijke riviersysteem inzichtelijk gemaakt. Het is belangrijk om de Waal, als slagader van de Nederlandse economie, goed te onderhouden en klimaatbestendig te maken. 
 • In 2019 wordt € 8,6 miljoen besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. Ten opzichte van 2018 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee te laag. Om verdere stagnatie te voorkomen zijn meer mensen bij Rijkswaterstaat nodig zodat het serviceniveau verbeterd kan worden, zoals in het regeerakkoord toegezegd.
 • Van het totale transportvolume vindt binnen Nederland 34% en grensoverschrijdend 50% over water plaats en er is nog veel ruimte beschikbaar. De binnenvaart kan daarom niet alleen de groei in het vervoer opvangen, maar kan ook helpen de toenemende drukte op de Nederlandse wegen, CO2 gunstig, te verminderen. Het COV roept de Minister daarom op te blijven investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen.
Lees de gehele reactie van het COV op onze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Let op dat u tijdig uw schip certificeert!


Vanaf 1 september 2018 vaart de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een andere koers met betrekking tot de afgifte van binnenvaartcertificaten. We informeerden u al over deze nieuwe aanpak in deze CBRB-Nieuwsbrief.

Alle inspecties - inclusief nacontrole - moeten uitgevoerd zijn voordat het lopende certificaat van onderzoek afloopt. Een voorlopig certificaat mag alleen nog afgegeven worden ten bate van het kunnen innemen en het administratief wijzigen van het certificaat. Dit zal voor veel scheepseigenaren wennen zijn en kan in de komende periode tot wat dilemma’s of problemen leiden.
Het nieuwe beleid is gebaseerd op deze aangepaste Beleidsregel Binnenvaart, waarover wij u met dit artikel informeerden. Voor uw bedrijfsvoering en planning van de certificering van uw schepen is deze wijziging van belang. We benadrukken nogmaals dat het zaak is om tijdig voor het aflopen van het certificaat van onderzoek van uw schepen contact op te nemen met uw certificerende instelling.

Verwacht u problemen door deze nieuwe koers van ILT dan vragen we u om knelpunten aan ons te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

E-melden tankvaart, 1 december 2018 komt snel dichterbij


Op 1 december 2018 gaat de elektronische meldplicht op de Rijn ook voor tankschepen gelden. Met nog ruim twee maanden te gaan tot deze datum zijn tot nu toe 870 tankschepen aangemeld bij BICS. Hoewel een aanzienlijk deel van de totale vloot inmiddels voorzien is van een account betekent dit ook dat nog niet alle schepen zijn aangemeld en geregistreerd.

Om de komende periode een soepele uitgifte van de BICS accounts mogelijk te maken worden de nog niet aangemelde schepen verzocht niet te lang meer te wachten met het in orde maken van de aanvraag. Per maand kunnen een maximaal aantal accounts worden uitgegeven.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.biedt de mogelijkheid om vlootlijsten na te gaan en terug te koppelen of betreffende schepen reeds zijn aangemeld in BICS.

Meer informatie en aanmelden:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB is namens EBU/ESO in Straatsburg bij de informele werkgroep ADN-opleidingen


De vragencatalogus waaruit de ADN-examen voor de mensen aan boord worden samengesteld wordt geactualiseerd in verband met de wijzigingen ADN-2019. EBU/ESO behartigt ook de belangen wat betreft de leesbaarheid en lengte van de vragen en de antwoorden, zodat de mensen van de praktijk niet worden belast met te moeilijke vraagstellingen.

Samen met enkele leden en opleiders worden de ervaringen met de examenvragen gedeeld, verbeteringen voorgesteld en op deze manier de vergadering voorbereid. De eer aan Michael Zevenbergen om onze boodschap te delen in Straatsburg met de aanwezige Ministeries van Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

10% korting op Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tagen

Op 9 en 10 oktober in Duisburg vinden de Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tagen plaats. Michael Zevenbergen presenteert op 10 oktober om 10:30 de wijzigingen explosieveiligheid ADN-2019. Naast deze presentatie worden er ook andere interessante thema's besproken. Klik hier voor het programma.

Graag nodigen wij u uit voor deze dagen, waarbij het CBRB voor haar leden 10% korting op de kosten van deelname kan verzorgen. Meld u hier online aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

North Sea Port ontmoet MCA Brabant


Op 12 september jl. bracht het MCA Brabant (aanjager van, en sturend op, het bevorderen van multimodaal vervoer in Brabant) met een grote delegatie, waaronder Paul Goris namens het CBRB en LINc, een bezoek aan North Sea Port om te kijken hoe de banden tussen Brabant en North Sea Port versterkt kunnen worden.

North Sea Port is de nieuwe zeehaven: een fusie tussen Zeeland Ports en de haven van Gent. Een grensoverschrijdende, unieke combinatie, waarmee in één klap het betreffende havengebied in bepaalde opzichten Europa’s derde zeehaven is geworden.

Tijdens een rondvaart met de uitgebreide delegatie werd er kennis gemaakt met de North Sea Port en met elkaar. Een uitgebreid verslag van deze dag, waarbij ook presentaties zijn gehouden door o.a Hendrik-Jan van Engelen (directeur van MCA Brabant) en Daan Schalck (CEO van North Sea Port), kunt u lezen op de website van MCA Brabant.

Naar boven

 

Opleiding Bevrachter Binnenvaart - Start module Scheepstechniek en Vaarwegen


Op 1 november start de Module Scheepstechniek en Vaarwegen van de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Tijdens deze module van 8 dagdelen gaat u aan de slag met veel interessante onderwerpen, zoals scheepvaarttype, terminologie, certificaten, berekening van belading, doorvaarthoogte, aflaaddiepten, type tankschepen, regelgeving, voorschriften en stoffenlijst. De module wordt afgesloten met het maken van een praktijkopdracht.

Tot 3 weken voor het begin van de module kunt u zich inschrijven. Schrijf u uiterlijk vóór 11 oktober 2018 in voor deze module. Voor diegene die geen Bachelor diploma hebben, moet online de module studievaardigheden gevolgd worden.
Kijk op de website van Hogeschool Inholland voor meer informatie of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aanpassing Rijnvaartpolitiereglement


Een aantal artikelen in het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) wordt gewijzigd, zo is te lezen in deze publicatie in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn niet inhoudelijk, maar hebben te maken met de Europese harmonisatie van technische voorschriften voor binnenschepen. De verwijzingen in het RPR naar het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 worden vervangen door verwijzingen naar editie 2017/I van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). In ES-TRIN zijn de uniforme technische voorschriften vastgelegd die noodzakelijk zijn om de veiligheid van binnenschepen te waarborgen.  

In dit artikel in een eerder CBRB-Nieuwsbrief informeerden wij u over de juridische kaders van de technische regelgeving voor binnenschepen. De technische voorschriften zullen vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd zijn en in de wettelijke kaders wordt verwezen naar de standaard in ES-TRIN 2017.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarverslag: Marktobservatie 2018

Het jaarverslag 2018 van de Marktobservatie van de Europese Binnenvaart, die in partnerschap met de Europese Commissie door het secretariaat van de CCR is uitgewerkt, is vanaf heden beschikbaar.

In dit jaarverslag wordt een vergelijkende analyse gemaakt van verschillende economische ontwikkelingen en structuren in de Europese binnenvaart. Klik hier om het gehele jaarverslag te lezen.

Naar boven

 

Subsidieregeling: Innovaties Duurzame Binnenvaart 2018


Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. 

Voor deze ronde is een bedrag van in totaal € 1.250.000 beschikbaar waarvan € 250.000 maximaal per projectaanvraag (tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten). Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 november 2018. Beoordeling van de ingediende projecten vindt nadien plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het EICB, via 010 798 98 30 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven