Nieuwsbrief 2018 - 37


7 september 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 37

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Het klimaatakkoord ligt op tafel. Zijn er nog hobbels te nemen voor de binnenvaart?
 2. Wereldhavendagen - vrijdag 7 t/m zondag 9 september
 3. Bericht aan de scheepvaart: Stremming / Blokkade - Rotterdam - Nieuwe Maas
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Het klimaatakkoord ligt op tafel. Zijn er nog hobbels te nemen voor de binnenvaart?


Op dinsdag 10 juli jl. is het klimaatakkoord in hoofdlijnen gepresenteerd. De hoofdlijnen van dit akkoord zijn de uitkomst van vijf klimaattafels: industrie, gebouwde omgeving, landbouw, elektriciteit en last but not least: mobiliteit. De hoofdlijnen hebben als belangrijkste doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Onder de vijf klimaattafels zijn weer verschillende subtafels actief, zo ook de klimaat deeltafel binnenvaart. Partijen als het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), BLN-Schuttevaer, ASV, EICB, EVOFenedex, Havenbedrijf Rotterdam en TNO nemen deel aan deze tafel. Namens het CBRB neemt Robert Kasteel (directeur CBRB) deel aan de klimaat deeltafel binnenvaart en Paul Goris (voorzitter CBRB) vertegenwoordigt de binnenvaart in de Mobiliteitstafel. Veel tijd hebben zij en deze tafels geïnvesteerd in het maken van plannen en de lijnen uit te zetten voor de vergroening van de binnenvaart.
 

Doelstelling voor de binnenvaart

Voor 2050 is de doelstelling om klimaatneutraal en emissie loos te varen. Dat betekent dat schepen geen CO2, NOx en fijnstof meer produceren. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke emissies zal voor de binnenvaart op verschillende manieren tot stand gebracht moeten gaan worden:
 • Ontwikkeling van (diesel)elektrische binnenvaart
 • Bijmenging van biobrandstoffen
 • Ontwikkeling van brandstofcel en waterstof als energiedrager voor binnenvaartschepen
 • Ontwikkeling van batterijtechnologie als energiedrager voor binnenvaartschepen
 • Optimalisatie van de logistieke keten (van weg naar water door modal shift)
Voor 2030 wil de sector de CO2 uitstoot met 0,8 Mton gereduceerd hebben naar 1,3Mton (van 2,1Mton in 2018). Het doel van de gehele mobiliteitstafel is om 7,3 Mton minder broeikasgassen uit te stoten in 2030. De binnenvaart neemt een substantieel deel van deze reductie, namelijk  bijna 11% voor haar rekening.
 

Financiering en Europese aanpak

Om de concrete plannen voor de binnenvaart te gaan uitvoeren, moeten er nog verschillende hobbels worden getackeld. Vooral op het gebied van de financiering zal de sector ondersteund moet worden door alle belanghebbenden in de keten.

Verladers moeten worden aangespoord tot modal shift, de overheid moet haar beschikbare financiële middelen aanwenden voor subsidies voor de binnenvaart en voor stimulerende maatregelen voor verladers. Ook de banken moeten gaan ‘omdenken’ om te gaan investeren in de binnenvaart sector. Dit alles moet in Europees verband uitgewerkt worden. Binnenvaart is land-overschrijdend en houdt niet op bij de grens. Nederland is daarin met meer dan 75% van de Europese vloot bepalend binnen Europa.

Naast de financiering en de Europese aanpak moet ook de problematiek rond de congestie in Rotterdamse haven worden opgelost, want dit staat helaas de plannen voor de modal shift en het milieu in de weg. Een ontkoppeling van de zeezijde en de landzijde lijkt de enige structurele en adequate oplossing hiervoor.

Het CBRB maakt zich hard dat de hobbels worden aangepakt door de betreffende partijen, zodat de plannen voor de binnenvaart kunnen worden uitgevoerd. De sector moet de plannen voor de vergroening van de binnenvaart niet laten liggen. Binnenvaart is ‘de groenste modaliteit’ en dat willen wij ook blijven, om zo nog meer de eerste keuze voor verladers te worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wereldhavendagen - vrijdag 7 t/m zondag 9 september


Vanaf vandaag starten de Wereldhavendagen, Rotterdam staat dan geheel in het teken van de haven met als thema dit jaar "Energize". Loop over de kades en breng een bezoek aan de diverse imposante schepen of bekijk de spectaculaire demonstraties op het water en op het land. Ook kunt u dit jaar weer op excursie de haven in.

Voor meer informatie (programma, plattegrond, bezoekersinformatie, etc.) kunt u terecht op de website van de Wereldhavendagen.
 

Duurzame schepen aan de Westerkade tijdens de Wereldhavendagan

Tijdens de Wereldhavendagen kunt u aan de Westerkade kennis maken met de moderne en duurzame binnenvaart. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vertellen graag over de ontwikkelingen in de binnenvaart.

Bezoek de kadepresentatie waar uitvoerig aandacht wordt geschonken aan de slimme technische oplossingen die de binnenvaart trendsetter gaan maken op het gebied van duurzaam vervoer over en werken op het water. Met speciale aandacht voor LNG als brandstof en de nieuwste innovatie: Euro VI-motoren aangepast voor nautische omgeving. Jong en oud kunnen de diverse schepen bezichtigen en zelf ervaren wat werken en wonen aan boord inhoudt.

Klik hier om het programma van BVB en EICB tijdens de Wereldhavendagen te bekijken.

Naar boven

 

Bericht aan de scheepvaart

Stremming / Blokkade: Rotterdam - Nieuwe Maas


Van vrijdag 7 september 2018 tot en met zondag 9 september 2018 worden voor het evenement Wereldhavendagen 2018 diverse verkeersmaatregen genomen op de Nieuwe Maas tussen kilometerraai 1002.8 (St  Jobshaven) tot kilometerraai 994.3 (Merode-west).

Indien nautisch mogelijk wordt de scheepvaart geadviseerd gebruik te maken van de route via de Oude Maas

Verkeersmaatregelen:
 • Het is niet toegestaan ter hoogte van het demonstratiegebied, tussen kmr. 1000.8 en kmr. 1002, schepen voorbij te lopen. Zoals bedoeld met verbodsteken A.2. in bijlage 7 Binnenvaartpolitiereglement.
 • Het niet toegestaan om zich zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten aan de grenzen van het gestremde gebied op te houden.
 • Aan de Parkkade, ter hoogte van kmr 1002, zal er gemeerd worden tot 75 meter breed. De scheepvaart dient hier rekening mee te houden.
 • In de Maashaven, ter hoogte van de SS Rotterdam moet de scheepvaart rekening houden met extra drukte door aan- en afmerende passagiersschepen ten behoeve van het excursieprogramma.
Daarnaast zijn er nog verscheidene verkeersmaatregelen per dag waar rekening mee gehouden moet worden: klik hier om deze verkeersmaatregelen te bekijken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of marifoonkanaal 11

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven