Nieuwsbrief 2018 - 36


31 augustus 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 36

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Nieuwe instructie vanuit ILT met betrekking tot de afgifte van voorlopige certificaten!
  2. Geef uw mening in de Belevingsmonitor Binnenvaart!
  3. The IWT Platform is looking for a secretary innovation and greening
  4. Afmeervoorziening duwbakkenligplaatsen Brienenoord
  5. Start de bouwwerkzaamheden van de Maasdeltatunnel
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwe instructie vanuit ILT met betrekking tot de afgifte van voorlopige certificaten!


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wijzigt het beleid met betrekking tot de afgifte  van binnenvaartcertificaten. Het doel van deze nieuwe koers is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen. Er zijn harde deadlines en geen voorlopige certificaten meer.

In dit artikel over de nieuwe koers binnenvaartcertificaten en dit artikel over een nieuwe Beleidsregel Binnenvaart in eerdere CBRB-nieuwsbrief informeerden we u al. Deze zomer heeft ILT een instructie aan alle certificerende instellingen opgesteld met daarin kaders aangaande dit onderwerp. Deze instructie gaat al op 1 september 2018 in werking.

Alle inspecties (inclusief nacontrole) afgerond voor verloop certificaat van onderzoek
De instructie van ILT komt er kortweg op neer dat alle inspecties (inclusief nacontrole) uitgevoerd moeten zijn voordat het lopende certificaat van onderzoek afloopt. Een voorlopig certificaat mag alleen nog maar afgegeven worden ten bate van het kunnen innemen en het administratief wijzigen van het certificaat. Dit zal voor veel scheepseigenaren wennen zijn en kan in de komende periode ook tot wat dilemma’s of problemen leiden. Veel binnenvaartondernemers zijn er in de afgelopen decennia aan gewend geraakt om tot aan het einde van de looptijd van het certificaat te wachten met de inspecties.

Er is wel een overgangsbepaling voor reeds lopende dossiers, waarbij de aanvraag voor 1 september is ingediend. Voor hen geldt nog een uitzondering tot 1 april 2019 en mag het dossier nog op de thans bekende wijze behandeld worden.

Om de scheepseigenaren tegemoet te komen en geen verlies in looptijd van het certificaat te laten leiden heeft ILT eerder dit jaar al de mogelijkheid geboden om de afloopdatum van het reeds lopende certificaat als basis te laten gelden voor het bepalen van de geldigheid van het nieuwe certificaat. Dit in plaats van de inspectiedatum van het casco. Wel is het zo dat het casco niet meer dan een jaar voor afloop van het lopende certificaat geïnspecteerd mag zijn. 
Tip: neem tijdig voor het aflopen van uw certificaat van onderzoek contact op met uw certificerende instelling of klassebureau.
Op de website van NBKB kunt u meer lezen over de Instructie aan Certificerende Instellingen met instructies over o.a.: certificaatplicht, geldigheidsduur certificaten, hoe om te gaan met verlopen certificaten bij her-certificatie, overgangstermijnen voor reeds in behandeling zijnde her-certificeringen, beperking afgifte van voorlopige certificaten en klaarblijkelijk gevaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Geef uw mening in de Belevingsmonitor Binnenvaart!


Wat vindt u als schipper van de Nederlandse vaarwegen? Hoe veilig vindt u de vaarwegen? Wat is uw mening als het gaat om de bediening van bruggen en sluizen? 

De Belevingsmonitor Binnenvaart wordt in opdracht van Rijkswaterstaat en provincies uitgevoerd onder Nederlandse beroepsschippers. Met behulp van uw mening en die van collega’s wordt in kaart gebracht hoe binnenvaartschippers de vaarwegen ervaren en waarderen als het gaat om kwaliteit, veiligheid, bediening van bruggen en sluizen, en voorzieningen. De resultaten worden o.a. gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Deelnemers maken kans op een van de 10 VVV-bonnen van €70,-. Meedoen kan tot zondag 16 september. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Het is mogelijk dat u al een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor het onderzoek. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft u dit niet opnieuw te doen.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door (gratis) te bellen naar 0800-4050602.

Naar boven

 

The European Inland Waterway Transport (IWT) Platform is looking for a secretary innovation and greening


The newly established European IWT platform, a joint project by the European Barge Union (EBU) and the European Skippers’ Organisation (ESO) is looking for a Secretary Greening and Innovation for its Brussels-based office. This new position will be fulfilled in close cooperation with the coordinator and the Secretary Generals of the establishing organisations EBU and ESO.

They are looking for a secretary who will manage the innovation and greening committee of the European IWT platform. The committee will be established to accelerate greening and innovation in inland shipping. The secretary reports to the coordinator of the platform. He/she will be responsible to coordinate the different activities and projects carried out within the committee.

Click here to read the complete profile for this new position
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #2BAADF;font-weight: normal;text-decoration: none;" target="_blank">European Barge Union

Naar boven

 

Afmeervoorziening duwbakkenligplaatsen Brienenoord

Er wordt in de haven van Rotterdam hard gewerkt aan uitbreiding van ligplaatsen voor duwbakken. Bij het Eiland van Brienenoord komen vijf ligplaatsen waar duwbakken veilig kunnen afmeren. De huidige ankerplaats ‘Strekdam’ wordt vervangen door nieuw aan te leggen duwbakkenligplaatsen.

In de nieuwe situatie kunnen de duwbakken afmeren aan een drijvend afmeersysteem, bestaande uit geleidepalen met drijvende remmingswerken en bolders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Start de bouwwerkzaamheden van de Maasdeltatunnel


Deze week starten de eerste werkzaamheden voor de bouwwerkzaamheden van de Maasdeltatunnel, tot nu toe bekend als de Blankenburgtunnel. De komende periode worden BPR-borden geplaatst en gele boeien neergelegd aan noord en zuidoever om het werkgebied te markeren. Hierdoor wordt de vaarweg versmald, de vaargeul blijft intact.
Zie ook dit bericht aan de scheepvaart.

De aannemer start begin september met de aanleg van de Maasdeltatunnel tussen km raai 1016 en 1017. De eerste weken bestaan de werkzaamheden uit het verwijderen van de krib aan noordoever inclusief lichtopstand, baggerwerkzaamheden aan de noordoever, het heien van kistdammen aan de noordoever. Vanaf december worden de bagger- en heiwerkzaamheden naar de zuidoever verplaatst. Er zal werkverkeer ter plaatsen zijn, ook op spudpalen. Passerende vaart dient hier rekening mee te houden.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 1

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven