Nieuwsbrief 2018 - 35


24 augustus 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 35

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Voor de binnenvaart zeer belangrijke onderwerpen besproken met minister van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Meer duidelijkheid over het verhalen van schade bij verstoringen infrastructuur
 3. Opleiding Bevrachter Binnenvaart en modules gaan binnenkort van start, schrijf u nog snel in!
 4. Bericht aan de scheepvaart: afmeerverbod Nieuwe Maas / Strekdam
 5. Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
 6. FERM Port Cyber Café - 6 september 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Voor de binnenvaart zeer belangrijke onderwerpen besproken met Minister van Infrastructuur en Waterstaat


Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft samen met de Europese Binnenvaart Unie (EBU) gesproken met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op 16 augustus jl. spraken Paul Goris (voorzitter CBRB), Robert Kasteel (directeur CBRB) en Theresia Hacksteiner (Secretaris Generaal EBU) met minister Cora van Nieuwenhuizen over een aantal voor de binnenvaart zeer belangrijke onderwerpen:
 • De vergroening van de binnenvaart
 • Europese aanpak met betrekking tot regelgeving, subsidie mogelijkheden, e.d.
 • De problematiek van de container congestie in de zeehavens, met name in Rotterdam
Lees het gehele verslag van deze onderwerpen op de website van het CBRB.

Het was een open en constructief gesprek. De minister, het CBRB en de EBU zitten op één lijn waar het gaat over het geven van extra impulsen voor de ontwikkeling van de binnenvaart. De minister heeft toegezegd zich voor de genoemde onderwerpen, zowel Europees als nationaal in te zetten en blijft op kort termijn in gesprek met het CBRB en de EBU. Het CBRB werkt dan ook graag mee aan een actief beleid op het gebied van de vergroening, modal shift en infrastructuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Meer duidelijkheid over het verhalen van schade bij verstoringen infrastructuur


Samen met ondernemersorganisaties Evofenedex, TLN, Kon. BLN-Schuttevaer en de ASV heeft het CBRB alle overheden opgeroepen om de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen per direct toe te passen, in het bijzonder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Deventer. Lees hier het bericht van de vijf ondernemersorganisaties.


Handleiding Nadeelcompensatie

De Handleiding Nadeelcompensatie beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel. Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele maatregelen, zoals het opbreken van straten of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Daardoor kan schade worden toegebracht worden. Dergelijke schade wordt in het algemeen niet vergoed: iedereen wordt wel eens met schade van zulke werkzaamheden geconfronteerd. Echter, indien een bedrijf of persoon verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op nadeelcompensatie ontstaan. Dan worden de nadelen van het overheidsoptreden namelijk erg ongelijk verdeeld en wordt het gelijkheidsbeginsel bij het dragen van publieke lasten geweld aangedaan.

Het is vaak niet eenvoudig te bepalen of een bedrijf of een burger in aanmerking komt voor schadevergoeding. Overheden hanteren sterk uiteenlopende regels voor toekenning van nadeelcompensatie, of hebben hiervoor soms in het geheel geen beleid. Deze onduidelijkheid is ongewenst. Het leidt ertoe dat burgers en bedrijven soms aanvragen voor nadeelcompensatie indienen terwijl die geen kans maken en soms aanvragen achterwege laten die wel kansrijk zijn. Voor overheden leidt dit tot nodeloze kosten van behandeling van kansloze of onvoldoende onderbouwde aanvragen. Het resultaat is dat voor overheid, burgers en bedrijven de kosten voor het indienen en beoordelen van nadeelcompensatie onnodig hoog zijn. Het komt voor dat daaraan meer geld wordt uitgegeven dan er aan nadeelcompensatie wordt toegekend.


Doelen Handleiding Nadeelcompensatie:

 1. Meer eenvoud en duidelijkheid. Daartoe introduceert de handleiding een relatief eenvoudige methode van berekening van nadeelcompensatie waarmee een snelle beoordeling van de kansen op succes mogelijk wordt.
 2. Meer uniformiteit. Indien deze methode door vele overheden wordt gehanteerd, leidt dat tot meer uniformiteit en krijgt men niet meer bij ieder bestuursorgaan met een ander systeem te maken.
 3. Vroegtijdig contact tussen overheid en belanghebbenden bij (voorgenomen) infrastructurele maatregelen. In de praktijk blijkt dat met tijdig contact en goed overleg veel hinder en schade kan worden voorkomen.
Zo had de gemeente Deventer, door tijdig en adequaat te communiceren met de schepen die achter de gestremde sluis liggen schade kunnen voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opleiding Bevrachter Binnenvaart en modules gaan binnenkort van start, schrijf u nog snel in!

Dé CBRB en BLN Schuttevaer erkende opleiding voor professionals in de binnenvaart. Nu ook modulair te volgen
Binnenkort gaat de gehele opleiding Bevrachter Binnenvaart definitief van start. Ook de losse modules zullen van start gaan.
 • Inschrijven voor de gehele opleiding is nog mogelijk tot uiterlijk dinsdag 4 september
 • Inschrijven voor de losse modules is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de specifieke module
Meer informatie over de verschillende modules, de startdata en de kosten per module of voor de gehele opleiding zijn hier te vinden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Freya Brands - Diepeveen

Naar boven

 

Bericht aan de scheepvaart 

Nieuwe Maas / Strekdam - Afmeerverbod


Vanaf maandag 20 augustus 05:00 uur tot en met vrijdag 5 oktober 2018 18:00 uur is de duwbakken ligplaats Strekdam gelegen tussen kilometerraai 995,3 en 996 buiten gebruik vanwege werkzaamheden. Op de genoemde locatie wordt een drijvende steiger gemaakt voor het afmeren van duwbakken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatie Centrum: telefoonnummer 010-2521000 of VHF kanaal 11

Naar boven

 

Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal

Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt vanaf heden voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diepte (MGD) vastgesteld. Reden hiervoor is dat tussen Millingen en Loevestein meerdere vaarroutes mogelijk zijn. Met de minst gepeilde diepte bepaalt de scheepvaart hoeveel lading zij kunnen vervoeren.

Een deel van de scheepvaart op de Waal vaart niet over de hele Waal, maar neemt een route via het Maas-Waalkanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal of via St. Andries naar de Maas. De minst gepeilde diepte binnen het rivierdeel Millingen –Loevestein hoeft niet altijd van toepassing te zijn op deze routes. Met de huidige lage waterstanden is de scheepvaart daarom gebaat bij MGD’s op meerdere plekken.


Drie vakken in plaats van één

Vanaf maandag 20 augustus stelt Rijkswaterstaat minst gepeilde diepten beschikbaar voor de Waal voor de rivierdelen Millingen tot Maas-Waalkanaal, Maas-Waalkanaal tot Amsterdam-Rijnkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal tot Loevestein. Door deze extra informatie over de vaardiepten kan de scheepvaart beter bepalen hoeveel lading vervoerd kan worden op hun route.


Droogteperiode

Rijkswaterstaat zet extra patrouillevaartuigen in om de MGD’s te peilen. De extra service wordt vanaf 20 augustus verleend, zolang de droogte en de lage waterstanden aanhouden.
De minst gepeilde diepten zijn terug te vinden op www.vaarweginformatie.nl en Teletekst pagina 720.

Naar boven

 

FERM Port Cyber Café - 6 september 2018

Meldt u nu aan voor de nieuwe editie Port Cyber Café op donderdag 6 september 2018 in Theater Walhalla Rotterdam georganiseerd door FERM, onderdeel van Port Cyber Resilience Programma.

Ook in de zomer is het Havenbedrijf alert op cyberrisico's in de Rotterdamse haven. Het volgende Port Cyber Café staat in het teken van cyber en de justitiële keten. Vertegenwoordigers van de Politie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaan in gesprek tijdens deze editie. Zij zullen aangeven wat precies hun bevoegdheden zijn als het gaat om bijv. cybercrime, welke maatregelen zij momenteel treffen en hoe zij u kunnen helpen in geval van een cybercrime. En uiteraard is er voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Details
 • Locatie: Theater Walhalla, Foyer, ingang: Veerlaan 11, Rotterdam.
 • Inloop vanaf 15:45 uur. Start 16:00 uur, einde 18:00 uur.
Kijk op de website van FERM voor meer informatie of meldt u zich vast aan voor 6 september via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven