Nieuwsbrief 2018 - 31


19 juli 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 31

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Derde tijdelijke bekendmaking: gedeeltelijke stremming 3e Petroleumhaven
  2. Droogte neemt toe, veel vraag naar water. Zijn er gevolgen voor de scheepvaart?
  3. NVB-jaarcongres ‘de nieuwe stroming’
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Derde tijdelijke bekendmaking: gedeeltelijke stremming 3e Petroleumhaven

Graag brengen wij de bekendmaking aan de scheepvaart van het Havenbedrijf Rotterdam onder uw aandacht over de wijziging van de stremming van de derde Petroleumhaven.

Met ingang van 13 juli 2018, 10:00 uur is de 3e Petroleumhaven, in zuidelijke richting vanaf de lijn tussen de oeverfrontnummers 4056 en 4051 gestremd.
  • Het is verboden zonder toestemming of ontheffing van de Havenmeester van Rotterdam het gebied in of uit te varen.
  • De toestemming of ontheffing kan worden aangevraagd bij het Haven Coördinatie Centrum via VHF-kanaal 11 of via telefoonnummer 010 – 252 1000.
  • De aan de toestemming of ontheffing verbonden voorschriften dienen strikt te worden opgevolgd.
Klik hier voor het gehele verkeersbesluit bekendmaking aan de scheepvaart. Nr.104 /2018. Wijziging stremming derde Petroleumhaven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Droogte neemt toe, veel vraag naar water.
Zijn er gevolgen voor de scheepvaart?


Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart.

Er worden dan maatregelen getroffen, zoals het instellen van onttrekkingsverboden en zuinig schutten in sluizen. Als de situatie verergert kunnen watertekorten ontstaan, die besluiten nodig maken over prioritering bij het verdelen van schaars water.  


Droogtemonitor

Op 18 juli jl. heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) de droogtemonitor uitgegeven. Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen zij de droogtemonitor op. 
Het neerslagtekort is in heel Nederland de afgelopen week verder toegenomen. De verwachting is dat het neerslagtekort in de komende periode zal stijgen. Voor gebieden in Nederland waar water aangevoerd kan worden is de aanvoer van water via rivieren Rijn en Maas van groot belang.

Afgelopen week is de wateraanvoer via de Rijn gedaald tot onder het LCW-criterium voor de maand juli (code geel). 
De verwachting is dat de Rijnafvoer de komende twee weken verder zal dalen.


Voor nu minimale beperkingen voor de scheepvaart

De beperkingen voor de scheepvaart (diepgang en wachttijden bij sluizen) zijn nog minimaal. Door het inzetten van de Irenesluizen (bij Wijk bij Duurstede) voor zoetwateraanvoer is beperkte hinder voor de scheepvaart mogelijk. Rijkswaterstaat voert bij de Irenesluizen continu extra water aan om de regio van water te kunnen voorzien en verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen tegen te gaan.


Hinder zal naar verwachting toenemen

Als gevolg van de verwachte daling van de waterstanden op de Rijn en Rijntakken zal de hinder in de komende periode naar verwachting toenemen. Schippers wordt geadviseerd om de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl goed in de gaten te houden.

De hinder voor de scheepvaart door tekort aan water heeft onze aandacht. Wij houden u op de hoogte. Voor meer informatie: klik hier om de gehele droogtemonitor te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

NVB-jaarcongres ‘de nieuwe stroming’


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert het jaarlijkse congres van de vereniging in samenwerking met de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk op donderdag 1 november 2018 in Lelystad.
NVB Jaarcongres 1 november 2018 in Lelystad
Het thema van het congres is ‘de nieuwe stroming’. Nieuwe havens brengen nieuwe verbindingen tot stand. Met nieuwe kansen voor circulaire stromen en het verduurzamen van vervoersstromen. De verbindende rol van binnenhavens staat centraal in het interactieve ochtendprogramma;
  • de samenwerking met de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam;
  • de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie;
  • de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden.
In enkele mini-colleges zoomen we, vanuit de theorie en de praktijk, in op de kansen voor gebiedsontwikkeling. ’s Middags kunt u via diverse excursies kennis maken met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap.
 
Het volledige programma is te lezen op de NVB-website. Aanmelden kan via dit formulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven