Nieuwsbrief 2018 - 30


12 Juli 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 30

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Weer een belangrijke mijlpaal voor harmonisatie technische voorschriften binnenschepen
  2. De tijd dringt voor het aanvragen van account bij BICS voor het elektronisch melden
  3. Opleiding Bevrachter Binnenvaart - nu ook modulair te volgen!
  4. Nieuwe collega: Laura Meijer
  5. Tweede Kamerlid laat zich informeren over issues binnenvaart
  6. Belevingsmonitor Binnenvaart: Geef uw mening!
  7. Een nieuwe instructie toezicht en handhaving binnenvaart
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Weer een belangrijke mijlpaal voor harmonisatie technische voorschriften binnenschepen

Deze week is een belangrijke mijlpaal bereikt met de verwijzing naar ES-TRIN 2017/1 in EU-wetgeving. Met deze publicatie van de Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie (EU) 2018/970 is weer is een stap gezet naar verdere harmonisatie van de technische voorschriften  voor binnenschepen. Vanaf oktober 2018 staan in de ‘Rijn-regelgeving’ (ROSR) en ‘EU-regelgeving’ (Richtlijn (EU) 2016/1629) alleen nog procedurele regels. Voor de materiële inhoud, ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, wordt in beide wettelijke kaders verwezen naar de standaard ES-TRIN versie 2017.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De tijd dringt voor het aanvragen van account bij BICS voor het elektronisch melden

Vanaf 1 december 2018 gaat de elektronische meldplicht op de Rijn voor tankschepen gelden. Dat betekent dat alle binnenvaarttankers vóór die tijd een account moeten aanvragen bij BICS, het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem, en de software moeten installeren.
Foto: BicSmail nummer 8

Tankers

Elektronisch melden is al verplicht voor de containerbinnenvaart. Daar werkt het systeem naar volle tevredenheid. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft besloten om de elektronische meldplicht uit te breiden naar de tankvaart. De Nederlandse wateren die onder het BPR vallen, zullen naar verwachting snel volgen.
Elektronisch melden wordt vanaf 1 december 2018 verplicht voor alle tankers, ongeacht het type en de ladingsoort die ze vervoeren. Het gaat dus niet alleen om schepen met ADN-lading, maar om alle schepen met vast ingebouwde ladingtanks. Ook poedertankers (bijvoorbeeld voor cement) en melktankers vallen eronder.
 
Er is één uitzondering: bunkerboten die de binnenvaart bedienen. Maar de bunkerboten die in de zeehavens zeeschepen van brandstof en smeerolie voorzien, moeten zich straks ook elke reis elektronisch melden.
 

Nog ruim 900 tankers moeten zich aanmelden

Van de circa 1.600 tankers die in het Rijngebied varen, zijn er begin juli 2018 pas 668 aangemeld bij BICS. De tijd dringt voor degenen die nog geen account hebben. Het is zaak om dat tijdig aan te vragen via www.bics.nl. Dat is nodig om elektronisch te kunnen melden met BICS of een ander meldprogramma.

Er is een maximum aan het aantal accounts dat per maand kan worden uitgegeven. Indien veel schepen pas na de zomer een aanvraag doen en BICS op hun computer installeren, bestaat de kans dat niet iedereen tijdig, dus vóór de invoeringsdatum van 1 december, geholpen kan worden. Laat het dus niet op het laatste moment aankomen, maar regel het tijdig.
Lees verder in de laatste BICS mail: Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Telematica Binnenvaart

Naar boven

 

Opleiding Bevrachter Binnenvaart - nu ook modulair te volgen!

Dé CBRB en BLN Schuttevaer erkende opleiding voor professionals in de binnenvaart. Nu ook modulair te volgen!
In de bevrachtingswereld is veel behoefte aan innovatie, imagoverbetering en kennis van de binnenvaart. De regelgeving is sterk toegenomen op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen. Zaken als aansprakelijkheid, goede logistiek, efficiënte ICT en communicatie zijn van groot belang. In verband met de vergrijzing verlaat veel belangrijke kennis de branche en het ontbrak tot voor kort aan een gedegen, praktijkgerichte opleiding voor werkgevers en (nieuwe) werknemers. 

Heb jij behoefte aan uitgebreide kennis over de belangrijkste onderwerpen binnen de binnenvaart? Dan is de opleiding Bevrachter Binnenvaart, waar je ook een of meerdere modules van kunt volgen, geschikt voor jou! Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer en Inholland Academy hebben gezamenlijk de opleiding Bevrachter Binnenvaart opgezet. De opleiding is ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe collega: Laura Meijer

Op 2 juli jl. ben ik gestart als communicatie medewerker bij het CBRB. Maar wie ben ik? Ik ben Laura Meijer, ben 31 jaar oud en woon op het mooie eiland van Dordrecht met mijn man Rudy, zoontje Sepp en twee katten Frits & Joep. Met mooi weer kom ik graag op het Groothoofd van Dordrecht, waar de Beneden Merwede, Oude Maas en de Noord samen komen (u waarschijnlijk wel bekend).
Mijn grote hobby is volleyballen, maar daarnaast loop ik ook hard, lees ik graag boeken en vind ik het heerlijk om oude meubels weer hip te maken (opknappen en verven).

Ik ben al bijna 10 jaar werkzaam in de communicatie branche bij verschillende organisaties (Observator Group, Center Parcs en de Lotto), waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan over het schrijven en redigeren van teksten en online communicatie (websites, nieuwsbrieven, social media).
Maar ook het organiseren van beurzen, begeleiden van communicatie projecten, opzetten en ontwikkelen van folders, brochures e.d. zijn geen onbekende werkzaamheden voor mij.

Met veel zin en enthousiasme ga ik aan de slag bij het CBRB. Ik hoop dat ik samen met u en de collega’s van het CBRB mooie dingen kan gaan oppakken, ontwikkelen en neerzetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tweede Kamerlid laat zich informeren over issues binnenvaart

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) organiseert al jaren werkbezoeken om relevante personen, zoals Kamerleden te informeren over de mogelijkheden die de binnenvaart biedt. Op 10 juli heeft het CBRB, samen met BVB en evofenedex, een gezelschap met onder meer Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf geïnformeerd over een aantal voor de binnenvaart belangrijke issues. De groep werd ontvangen bij de MCS-containerterminal in Meppel en het bezoek werd afgerond met het varen op een containerschip naar Zwartsluis. Er was volop ruimte voor discussie. Met name de congestie in de zeehavens en de gevolgen hiervan voor het achterland is uitgebreid besproken. Maar ook andere belangrijke zaken, zoals de brughoogten, arbeidsmarkt en bijdragen van de binnenvaart aan het halen van klimaatdoelstellingen passeerden de revue.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Belevingsmonitor Binnenvaart: Geef uw mening!

Deze zomer kunt u een SMS en/of e-mail van I&O Research verwachten met een uitnodiging om deel te nemen aan de Belevingsmonitor Binnenvaart. In opdracht van Rijkswaterstaat en provincies voert I&O Research onderzoek uit naar de tevredenheid van binnenvaartschippers over de vaarwegen in Nederland. Rijkswaterstaat en provincies waarderen uw deelname. Met behulp van uw mening en die van collegaschippers wordt in kaart gebracht hoe de binnenvaart de vaarwegen beleeft, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, informatievoorziening en stremmingen. De resultaten worden o.a. gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.
Wij bevelen u van harte aan om uw mening te geven!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met www.ioresearch.nl

Naar boven

 

Een nieuwe instructie toezicht en handhaving binnenvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 5 juli jl. de instructie ‘toezicht en handhaving binnenvaart: Binnenvaartwet (Bvw) en Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv)’ uitgegeven. De ILT  heeft het CBRB de gelegenheid gegeven om input te geven op deze instructie. Veel van onze punten zijn in de instructie verwerkt.

Deze instructie bevat aanwijzingen voor de toezichthouders van de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet (Aw) met betrekking tot het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De instructie is daarnaast bedoeld om de onder toezicht staande te informeren over de rechten en plichten van toezichthouder, de werkwijzen en de mogelijke interventies.
 

Veranderingen

Deze instructie kent enkele veranderingen. Zo is in de instructie meer de nadruk gelegd op de afwegingen van de toezichthouder hoe te reageren op een overtreding. De vraag welke interventie er moet worden toegepast staat hierbij centraal. Bij de interventies (waarschuwing, boeterapport, bestuursdwang, stilleggen schip) worden handvatten gegeven aan de toezichthouder om de meest passende interventie te kiezen.

Een andere belangrijke verandering is dat niet de gezagvoerder en de eigenaar/exploitant een boeterapport krijgen. Er wordt alleen een boeterapport aan de eigenaar/exploitant gegeven tenzij de overtreding duidelijk aan de gezagvoerder is te wijten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de handhaving van de Binnenvaartwet en in hoofdstuk 5 staat de handhaving van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven