Nieuwsbrief 2018 - 29


29 Juni 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 29

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Wijzigingen ADN 2019 Explosieveiligheid
  2. Afloop van de geldigheid van de losverklaring 2014 vanaf 30 juni 2018
  3. Informatie stremming westsluis Weurt
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Wijzigingen ADN 2019 Explosieveiligheid

Michael Zevenbergen presenteerde names KBLNS en CBRB de wijzigingen van het ADN-2019 ten aanzien van explosieveiligheid tijdens de beurs Maritime Industry (op 29 mei 2018).
 

Wijzigingen ADN-2019

De belangrijkste wijziging is dat het ADN 2019 wordt geharmoniseerd met de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid. Deze harmonisatie heeft vele vergaande gevolgen voor zowel de droge lading als voor de tankvaart. Naast wijzigingen in constructievoorschriften zijn er ook wijzigingen in de bedrijfsvoorschriften van het ADN.

Brochure Explosieveiligheid

De Nederlandse vertaling van het ADN-2019 zal naar verwachting rond april 2019 gereed zijn. Om te voorkomen dat ondernemers met een schip in aanbouw tussen wal en schip vallen, hebben CBRB en KBLNS het voortouw genomen om een Brochure op te stellen waar, als voorschot op de aankomende wijzigingen, de belangrijkste wijzigingen zijn genoemd.
De brochures voor droge lading en tankvaart kunt u aanvragen via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De complete achtergrondinformatie is nu, voor de liefhebber, beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Afloop van de geldigheid van de losverklaring 2014 vanaf 30 juni 2018

Het uitvoerend secretariaat en de verdragsluitende partijen van het CDNI vestigen de aandacht van de gebruikers en de bevoegde autoriteiten op het feit dat de geldigheid van het oude model van de losverklaring (Aanhangsel IV van de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag) op 30 juni 2018 afloopt.

In 2017 werd een nieuw model van de losverklaring ingevoerd om rekening te houden met het concept van de verenigbare transporten, waarvoor het niet nodig is de schepen tussen twee opeenvolgende ladingen te wassen.

Dit concept is in het Verdrag opgenomen in aanvulling op de eenheidstransporten. Beide dragen bij tot de afvalpreventie door de noodzaak van het reinigen en het vegen van het schip tussen twee ladingen terug te brengen.

Het model van de losverklaring 2017 is online beschikbaar in Word- en Pdf-formaat.

De losverklaring 2014 mag nog tot en met 31 december 2018 als bewijs worden voorgelegd aan de controleautoriteiten.

Het CDNI in 5 minuten. 
De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor de binnenvaartoperators.
 

Informatie stremming westsluis Weurt

De renovatie van de schuiven in de Waaldeur en de reparatie van de schuifgeleiding van 1 schuif van de Middendeur zijn afgerond.
 
Tijdens de renovatie van de Waaldeur zijn scheuren aan de onderzijde van de deur geconstateerd. Deze schades dienen vanuit (scheepvaart- en constructieve) veiligheid meteen te worden hersteld.
 
Op dit moment voert de aannemer de voorbereidende werkzaamheden uit voor de reparatie van de scheuren.
Voor deze onvoorziene noodreparatie moet o.a.:
  • Een hangende steiger aan de onderzijde van de sluisdeur worden bevestigd
  • een folieconstructie worden geplaatst om te voorkomen dat schadelijke verfdeeltjes in het oppervlaktewater terecht komen
  • verflagen worden verwijderd
  • nader (magnetisch) onderzoek om de exacte schade aan de sluisdeur te kunnen vaststellen
  • laswerkzaamheden worden uitgevoerd
  • ontmanteling van de steiger
De bovengenoemde volgtijdelijke werkzaamheden moeten onder moeilijke omstandigheden (boven water, onder de sluisdeur) worden uitgevoerd waarbij er strenge veiligheidseisen gelden. De steigerbouwer heeft ook uitgebreide constructieberekeningen moeten opstellen.
Daarnaast zijn er eisen vanuit de milieuwetgeving (geen schadelijke stoffen in het oppervlaktewater) waarbij goedkeuring van de milieu-inspectie moest worden verkregen.
De bovengenoemde werkzaamheden moesten worden geregeld vlak voor de bouwvakvakantie waarbij de aannemers druk bezig zijn met lopende werkzaamheden.
 
De werkzaamheden zullen volgens de huidige planning naar verwachting tot en met zondag 15 juli duren. Uit het nader onderzoek (uitslag waarschijnlijk donderdag 5 juli) kan de schade exact worden bepaald en meer duidelijkheid worden gegeven over de duur van de herstelwerkzaamheden.
De huidige planning gaat uit van reparatie van 5 scheuren van de grote knieschotten. Het is niet uitgesloten dat het schadebeeld ernstiger blijkt dan we nu (alleen visueel) hebben kunnen vaststellen. In dat geval zijn uitgebreidere reparaties nodig en kan de stremming nog langer doorlopen.
 
De waterstand was tot afgelopen weekend op een niveau dat alle scheepvaart (met een wachttijd van circa 1 uur) door de oostsluis kon worden geschut.
Vanaf afgelopen weekend is de waterstand flink aan het zakken: vanochtend is de waterstand sluis Weurt NAP+ 6,11m waardoor de diepgang circa 40 cm minder is. De verwachting is dat de waterstand steeds verder daalt: zodanig dat beladen schepen waarschijnlijk binnenkort (vanaf ca volgende week) niet meer door de oostsluis kunnen.
 
Op dit moment zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om de westsluis buiten de werktijden van de aannemer (= van 19.00 – 07.00 uur) open te stellen voor de scheepvaart. Het is niet zeker of dit mogelijk is op een veilige manier.
Het gaat dan om beladen schepen met een maximale lengte van 110 m (halve kolk). In alle gevallen zullen er (strenge) voorwaarden aan verbonden zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven