Nieuwsbrief 2018 - 26


21 Juni 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 26

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Consumentenprijsindex
 2. Havenbedrijf krijgt omgevingsvergunning voor nieuwbouw Maaskade
 3. Cybermeldpunt & meldplicht IT-verstoringen
 4. Ratificatie van het CLNI 2012 en opzegging van het CLNI 1988
 5. Emissieloos varen. Hoe te realiseren voor 2030?
 6. Nieuwsbrief Transport en logistiek juni 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2018 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2017 tot april 2018 gestegen van 102,11 naar 102,48; in procenten bedraagt deze stijging 0,36%.
Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2018.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Havenbedrijf krijgt omgevingsvergunning voor nieuwbouw Maaskade

Op maandag 4 juni kreeg het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam de omgevingsvergunning (bouw) voor het vervangen van circa 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland. U kunt de omgevingsvergunning (bouw) hier inzien op en op het stadskantoor van de gemeente Rotterdam.

Nieuwbouw Maaskade

Het Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt 500 meter kade aan de Maaskade. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte deel moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.
Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw van de Maaskade op www.portofrotterdam.com/maaskade

Naar boven

 

Cybermeldpunt & meldplicht IT-verstoringen

De Havenmeester van Rotterdam stelt per 11 juni 2018 een Haven Cybermeldpunt in. Ondernemingen in het Rotterdamse havengebied worden gevraagd melding te doen van grootschalige IT-verstoringen bij hun bedrijf. Deze melding doen zij bij het Haven Cybermeldpunt. Voor bedrijven die vallen onder de Havenbeveiligingswet Verordening (EG) nr. 725/2004 of een ISPS havenbeveiligingscertificaat hebben, geldt een meldplicht.
Burgemeester Aboutaleb opende het Cybermeldpunt op 11 juni jl.
Heeft de IT-verstoring één van de drie onderstaande gevolgen? Neem dan direct contact op met het Haven Cybermeldpunt op 010-252 1005.
 • Het is niet meer mogelijk om de maatregelen uit het Port Facility Security Plan volledig uit te voeren.
 • Onderbreking van processen voor het ontvangen en vertrekken van schepen.
 • Onderbreking van de processen rondom goederenoverslag.
De melding stelt de Havenmeester en de (veiligheids)partners in staat om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het havengebied te ondersteunen.
Haven Cybermeldpunt tel.: 010-252 1005
Meer informatie en verder lezen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ratificatie van het CLNI 2012 en opzegging van het CLNI 1988

Tijdens een speciale ceremonie in de marge van de plenaire zitting van de CCR heeft Nederland de akte van goedkeuring neergelegd voor het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de lidstaten van de CCR en andere staten die al eerder dit Verdrag hebben geratificeerd of tot dit Verdrag zijn toegetreden (Luxemburg, Hongarije en Servië). De akte van goedkeuring is neergelegd bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, die door het CLNI als depositaris is aangewezen. De overige ratificatieoorkonden en aktes van aanvaarding, goedkeuring of toetreding tot het Verdrag van 2012 zullen naar verwachting in de komende maanden in Straatsburg worden neergelegd.

Na Servië in 2013, het Groothertogdom Luxemburg in 2014 en Hongarije in 2018, is nu Nederland partij geworden bij het Verdrag, dat werd aangenomen tijdens de diplomatieke conferentie op 27 september 2012. Het wordt in herinnering gebracht dat het Verdrag, dat van 27 september 2012 tot 26 september 2014 voor alle landen ter ondertekening openstond, door zeven landen werd ondertekend: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen en Servië.

Tijdens deze ceremonie hebben Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg tevens het Verdrag van Straatsburg van 1988 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 1988) opgezegd. Deze opzeggingen zullen van kracht worden op 1 juli 2019.
Van links naar rechts : dhr. Achim Wehrmann (Duitsland), dhr. Stephan Müller (Luxemburg), mw. Brigit Gijsbers (Nederland), mw. Andjelka Šimšić (Servië), dhr. Gergő Kocsis (Hongarije) en dhr. Bruno Georges (CCR)
De goedkeuring van het CLNI 2012 door Nederland en de opzeggingen van het CLNI 1988 vormen een nieuwe essentiële stap om het CLNI 2012 in werking te laten treden. Dit nieuwe verdrag is niet meer alleen op de Rijn en Moezel van toepassing. Het geografisch toepassingsgebied is uitgebreid en de aansprakelijkheidsgrenzen worden verhoogd, zodat met name passagiers die gebruik maken van de toeristische passagiersvaart een betere bescherming wordt geboden. Zoals bepaald in het Verdrag treedt het CLNI 2012 in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een periode van een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop vier staten hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben neergelegd, of op de datum waarop het Verdrag van Straatsburg van 1988 buiten werking treedt, al naar gelang welke datum de laatste is.
Het CLNI 2012 zal dus in werking treden op 1 juli 2019.

Naar boven

 

Emissieloos varen. Hoe te realiseren voor 2030?

13 Juli binnenvaart symposium
De provincies Overijssel, Fryslân en Zuid-Holland organiseren een symposium op vrijdag 13 juli over duurzaamheid in de binnenvaart, met als titel:

Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?

Waarom dit symposium over de binnenvaart?

 • De binnenvaart staat momenteel voor een grote uitdaging: Emissieloos varen.
 • Op dit moment zijn er in Nederland al havens die een korting geven van 20% op het binnenhavengeld indien een binnenvaartschip voldoet aan gestelde duurzaamheidseisen.
 • Door het inzetten van nieuwe technologieën is het reeds mogelijk duurzamer te varen.
 • Bedrijven en overheden stellen steeds hogere eisen aan de binnenvaart als het gaat om CO2 uitstoot.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een goed beeld van mogelijke innovatieve oplossingen, het transitiepad en komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

 • Waar staat de binnenvaart nu?
 • Hoe kan er met de huidige technische ontwikkelingen ingespeeld worden op de toekomst van deze onmisbare schakel in de logistieke keten?
 • Op welke manier kunnen provincies bijdragen aan de versnelling?
 • Wat is de rol van verladers die gebruik maken van de binnenvaart?
 • Zijn er andere samenwerkingsvormen nodig om te versnellen?
Het symposium vormt een onderdeel van de Elfwegentocht, een uniek evenement dat plaats vindt van 1 t/m 14 juli en wordt georganiseerd op een unieke locatie, namelijk het eiland Marchjepolle in het Tjeukemeer.  Dit wilt u niet missen!

Van 11.30 tot 16.00 willen we met u de dialoog aangaan over het bereiken van een emissieloze binnenvaart in 2030. Daarna is er de gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Naar boven

 

Nieuwsbrief Transport en logistiek juni 2018


Download de Nieuwsbrief Transport en logistiek
Inhoud:
 • Omzet transport sector groeit voor het vijfde kwartaal op rij
 • Kwartaalomzetcijfers transport
 • Export en import blijven groeien
 • Eerste groei internationaal wegvervoer sinds jaren
 • Bijna 5 procent meer geïnvesteerd in maart

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven