Nieuwsbrief 2018 - 25


14 Juli 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 25

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Week van de RI&E
 2. ADN 2019 - Explosieveiligheid
 3. Branche RI&E en Arbocatalogus
 4. Databank met interpretaties toepassing technische voorschriften
 5. Nieuwe koers binnenvaartcertificaten
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E-instrumenten en de sociale partners. Het CBRB is ook dit jaar supporter, we besteden daarom deze week extra aandacht aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op onze website en o.a. via Twitter. Meer informatie hierover staat elders in deze nieuwsbrief en op onze website.
Deze vierde Week van de RI&E heeft als thema:


Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de bedrijfscontinuïteit. Verzuim als gevolg van werk, zowel op de korte als de lange termijn, is grotendeels te voorkomen door risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen tegen deze risico’s.

Laat uw medewerkers op een prettige en veilige manier werken en zie het terug in uw productiviteit! Maak gebruik van de activiteiten en aanbiedingen tijdens de Week van de RI&E.

Links:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2019 - Explosieveiligheid

Verslag van de presentatie op 29 mei 2019 tijdens de beurs Maritime Industry
Michael Zevenbergen (CBRB) presenteerde namens KBLNS en CBRB de wijzigingen van het ADN -2019 ten aanzien van explosieveiligheid en overhandigde het eerste exemplaar van de Brochure explosieveiligheid voor de sector via een live-verbinding met Straatsburg.

Wijzigingen ADN-2019

De belangrijkste wijziging is dat het ADN 2019 wordt geharmoniseerd met de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid. Deze harmonisatie heeft vele vergaande gevolgen voor zowel de droge lading als voor de tankvaart. Naast wijzigingen in constructievoorschriften zijn er ook wijzigingen in de bedrijfsvoorschriften van het ADN.
 

Explosiebescherming

Er wordt onder andere een nieuwe definitie van explosiebescherming geïntroduceerd. Om hieraan te voldoen moeten organisatorische en technische maatregelen worden genomen. De organisatorische maatregelen komen overeen met de omschrijving van ATEX 153, bijvoorbeeld: het vastleggen van explosiegevaarlijke gebieden (zone 0, 1 of 2). De technische maatregelen zijn overgenomen van ATEX 114. Een voorbeeld daarvan is: het gebruik van inrichtingen en apparaten waarvan is aangetoond dat zij geschikt zijn voor gebruik in explosiegevaarlijk gebied.
 

Zone-indeling tankschepen

De grootste wijziging voor tankschepen is gebaseerd op de zone-indeling.
Deze is van toepassing op tankschepen waarvan de scheepsstoffenlijst stoffen bevat waarvoor conform 3.2.3.2 Tabel C kolom (17) explosiebescherming is vereist. Uit het ADN 2019 zijn er drie mogelijkheden te halen om een tankschip te bouwen dat aan de eisen voldoet. Een nieuw fenomeen is de introductie van de veiligheidswand, feitelijk een alternatief voor overdruk.
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Brochure Explosieveiligheid

De Nederlandse vertaling van het ADN-2019 zal naar verwachting rond april 2019 gereed zijn. Om te voorkomen dat ondernemers met een schip in aanbouw tussen wal en schip vallen, hebben CBRB en KBLNS  het voortouw genomen om een Brochure op te stellen waar, als voorschot op de aankomende wijzigingen, de belangrijkste wijzigingen zijn genoemd.
 
Ook is er aandacht besteed aan de overgangsbepalingen en aflooptermijnen hiervan voor bestaande schepen.
De brochures zijn opgesteld door René Overveld (ESO/EBU) en Klaas den Braven (adviseur BLN) en Michael Zevenbergen (CBRB) en tot stand gekomen met medewerking van Lloyd’s Register, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Gevaarlijke Lading

Overhandiging brochure

Nadat het eerst exemplaar door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in ontvangst is genomen zijn er vragen uit de zaal beantwoord. Na afloop konden alle deelnemers een Brochure droge lading en/of tankvaart meenemen.

Meer informatie

De wijzigingsvoorstellen ADN 2019 zijn beschikbaar op de website van het ADN Safety Committee van de UNECE. Meer informatie is te vinden in het verslag en bijlage van de 32e ADN Safety Committee bijeenkomst, inclusief het overzicht van de voorgenomen wijzigingen in het Engels.
De brochures zijn gratis verkrijgbaar bij de brancheverenigingen. Op de websites van het CBRB en BLN  is uitgebreidere informatie te vinden met gedetailleerde wijzigingen (104 pagina’s). De brochure die is opgesteld is hier feitelijk een samenvatting van.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Branche RI&E en Arbocatalogus

CBRB en BLN-Schuttevaer presenteren vernieuwde branche RI&E, interactieve tool en arbocatalogus op Maritime Industry

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) instrument
Op 31 mei hebben Michael Zevenbergen (CBRB) en Erwin Tijssen (KBLNS) gezamenlijk de digitale RI&E tool gepresenteerd die het een ondernemer gemakkelijker maakt om de branche RI&E binnenscheepvaart uit te voeren en bijbehorend Plan van Aanpak op te stellen.     
Er werd een demonstratie gegeven van de werking van dit programma, dat KBLNS en CBRB voor hun leden hebben laten maken. Door de branche RI&E uit te voeren voldoet een ondernemer aan de wettelijke plichten van de Arbowet.
Kijk ook eens op de website: cbrb.nl/arbo.
Arbocatalogus
Daarnaast werd de vernieuwde Arbocatalogus gepresenteerd, waar de werkgroep Arbo hard aan heeft gewerkt. De Arbocatalogus biedt tips en ‘best practices’ hoe arbeidsrisico’s in de sector kunnen worden aangepakt.  Men kan een Arbocatalogus als encyclopedie zien met adviezen en voorbeelden hoe praktisch risico’s kunnen worden beheerst.
Na de presentatie zijn er diverse vragen uit de zaal beantwoord.
Branche RI&E binnenscheepvaart
Sinds december 2016 is er een vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart beschikbaar.
Voor de binnenvaartbranche is er een RI&E ontwikkeld die, rekening houdend met de verschillende scheeps- en ladingtypen, erkend is door het Steunpunt RI&E Instrumenten.
RI&E verplicht, onbekend maakt onbemind?
Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers als uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet). Vanuit de zaal  kwam naar voren dat het nog niet bij iedereen helder is dat een werkgever verplicht is een RI&E uit te voeren. Om deze reden brengen we dit graag nog eens onder de aandacht.
In de bijlage treft u het “5 3 8 van de Arbowet”; een overzicht van de basisartikelen rond de RI&E en werkgeversplichten uit de arbeidsomstandighedenwet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Databank met interpretaties toepassing technische voorschriften

De technische voorschriften voor binnenschepen zijn complex. Niet voor niets heeft het CBRB hier tijdens een themabijeenkomst in 2017 aandacht aan besteed. Sinds enkele jaren is er deze databank voor interpretatievraagstukken. De databank bevat de vragen en opmerkingen waarvoor de bevoegde organen een antwoord of conclusie overeengekomen zijn. De databank moet gezien worden als een commentaar bij de technische voorschriften en is juridisch niet bindend.
Sinds enkele jaren is er deze databank voor interpretatievraagstukken.
Wet = bepalend
Uiteraard kan de databank kan de regelgevende teksten niet vervangen. In de databank kan alleen aanvullende uitleg worden geboden. De onderliggende regelgeving legt op objectieve wijze vast aan welke technische voorwaarden de schepen moeten voldoen om een certificaat van onderzoek te verkrijgen. De bepalingen van de regels moeten duidelijk, precies en begrijpelijk zijn voor het doelpubliek, namelijk de Commissies van Deskundigen, de scheepswerven, erkende deskundigen en experts en scheepseigenaren.

Belang goede formulering en kennis van beoogde doelstellingen
Aan de hand van de werkzaamheden in werkgroepen, workshops of hoorzittingen kan worden vastgesteld of de personen waarvoor de bepalingen bestemd zijn, deze goed begrijpen en indien nodig kan de formulering van de bepalingen worden verbeterd. De voorschriften zijn goed geformuleerd  als de Commissie van Deskundigen bij het vaststellen van de conformiteit met de voorschriften geen grote struikelblokken tegenkomen. Een goede formulering draagt wezenlijk bij aan het waarborgen van de veiligheid in de binnenvaart. Afgezien hiervan moet gedocumenteerd worden welke veiligheidsdoelstellingen door een voorschrift beoogd worden. Dit is noodzakelijk om de intenties van de wetgever te kunnen begrijpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe koers binnenvaartcertificaten


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wijzigt het beleid met betrekking tot de afgifte  van binnenvaartcertificaten. Het doel van deze nieuwe koers is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen. Er zijn harde deadlines en geen voorlopige certificaten meer.
Het CBRB informeerde u al eerder over deze nieuwe koers in dit artikel in een CBRB-nieuwsbrief.
Wat verandert er?
 • Meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen
 • Brief van de ILT wanneer het certificaat verloopt
 • Certificaten doorlopend geldig
 • Alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
Deze veranderingen zijn relevant voor alle schepen die een binnenvaartcertificaat hebben of nodig hebben. Zie ook deze informatie van ILT.

Alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
Zonder een geldig certificaat kan er geen gebruik worden gemaakt van de  overgangsbepalingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten voor het verkrijgen van een nieuw certificaat. Het op deze wijze toepassen van het recht op overgangsbepalingen is nieuw. Daarom wordt het tot 1 februari 2020 toegestaan, met een certificaat dat niet langer dan één certificaatperiode is verlopen aanspraak op overgangsbepalingen te maken. De geldigheidsduur wordt dan gerekend vanaf de datum van de droogzetting.

Nieuwe certificaatplicht per 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe certificaatplicht (indien nog niet gecertificeerd) voor:
 • drijvende werktuigen ongeacht de lengte
 • pleziervaartuigen van 20 meter lengte of langer
 • pleziervaartuigen waarvan het product van lengte x breedte x diepgang meer dan 100 m3 is
Is uw vaartuig nog niet gecertificeerd? Lees dan dit eerder in de CBRB-nieuwsbrief geplaatste artikel, deze flyer van ILT en deze informatie op de website van ILT.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven