Nieuwsbrief 2018 - 22


9 Mei 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB Agenda
 2. CBRB Jaarverslag 2017
 3. EBU voorzitter wil Marshallplan kleinere schepen
 4. Vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart nu te gebruiken!
 5. Geactualiseerd stappenplan (her)registratie NVWA
 6. Terugkoppeling gevaarlijke stoffen EBU/ESO
  1. Internationale werkgroep “Loading on top” (blenden aan boord)
  2. Internationale werkgroep “Stoffen”
 7. Beurs Maritime Industry 2018
 8. Centraal Overleg Vaarwegen stuurt brandbrief naar minister over slechte staat sluis Weurt
 9. Voortgang oordeelvorming Rapport Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave
 10. Alle hens aan dek! Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
 11. Kijkje in de toekomst van smart shipping
 12. Binnenvaart opent Centre of Excellence
 13. Uitnodiging ONL Ondernemersdag en bekendmaking MKB-Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB Agenda

Kantoor

10 mei Hemelvaartsdag
11 mei CBRB gesloten
17 – 18 mei IVR congres
18 mei CTGG projectgroep binnenvaart

Beurs Maritime Industry 2018

Deze wilt u niet missen, schrijf u snel in:
29 mei bijeenkomst Explosieveiligheid
31 mei bijeenkomst Branche RI&E
Zie meer bijeenkomsten...
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB Jaarverslag 2017

Ook in 2017 heeft het CBRB zich gericht op de speerpunten veiligheid, duurzaamheid, personeel en ketenpositie.

Op het gebied van technische regelgeving is veel tijd besteed aan nieuwe regels voor elektrische installaties, de overgangsbepalingen passagiersvaart en certificering van drijvende werktuigen. Deze regels blijken in de praktijk ook voor technische diensten van binnenvaartondernemingen bijzonder complex te zijn. (...)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EBU voorzitter wil Marshallplan kleinere schepen

De nieuwe voorzitter van de European Barge Union (Europese Binnenvaart Unie ofwel EBU) Paul Goris wil zich sterk maken voor de kleinere schepen in de binnenvaart. “Het zijn juist die kleinere schepen die de kleinere vaarwegen – zoals die in Brabant – zo waardevol maken. Om die vloot te behouden en zelfs uit te breiden is volgens mij een Marshallplan nodig voor de kleinere schepen.”

Paul Goris (r) en Hendrik-Jan van Engelen in het Provinciehuis in Den Bosch.

Paul Goris is behalve consultant, voorzitter van het CBRB en de EBU ook lid van de Raad van Advies van MCA Brabant.

Bij de foto: Paul Goris (r) en Hendrik-Jan van Engelen in het Provinciehuis in Den Bosch. “Samen de schouders zetten onder de modal shift.”
Bron: MCA Brabant
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart nu te gebruiken!

Al sinds jaar en dag bestaan de Algemene Voorwaarden voor het Personenvervoer.
Binnen deze Algemene Voorwaarden vallen twee sets van voorwaarden, namelijk:
 • De Personenvervoerscondities voor de binnenvaart van het CBRB en de VNPR; en
 • De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De Algemene Voorwaarden en Personenvervoerscondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ‘90 en waren daarom toe aan een herziening.
In een aantal stappen heeft het CBRB dit vormgegeven. Allereerst is de ledengroep Personenvervoer om input gevraagd. Daarna heeft een jurist de beide documenten doorgenomen en getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.
 
Na een intensief traject is de vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart gereed en klaar om te gebruiken. Eerder waren het drie onderdelen, nu is het één geheel geworden.
De Ledengroep Personenvervoer heeft de voorwaarden en condities al mogen ontvangen per mail. Zij hebben ook een uitleg ontvangen van wat er zoal is gewijzigd ten opzichte van de oude voorwaarden en condities; en waar zij op moeten letten bij het gebruik van de nieuwe voorwaarden en condities.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Geactualiseerd stappenplan (her)registratie NVWA

Ruim drie jaar geleden informeerden we u middels deze brief over de herregistratie bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Onlangs is gebleken dat er nog steeds ondernemingen zijn die te maken hebben met transport van veevoeders, maar die niet zijn geregistreerd bij de NVWA. Zowel bevrachting als vervoerders moeten geregistreerd zijn.
 
Tevens is gebleken dat de brief van het CBRB nog steeds als handig stappenplan wordt gebruikt voor het (her)registreren bij de NVWA. De NVWA verandert regelmatig haar structuren en formulieren en daardoor zijn enkele links in het stappenplan van drie jaar geleden verouderd geraakt. Daarom is de brief van destijds geactualiseerd.
 
Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd, kunt u in deze brief lezen hoe u, uw onderneming kunt (her)registreren bij de NVWA. Hierin staat ook uitgelegd wanneer er sprake is van herregistratie, registratie of géén registratie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling gevaarlijke stoffen EBU/ESO

Internationale werkgroep “Loading on top” (blenden aan boord)

Den Haag 24 april 2018

Op 24/4 jl. vond de 2e vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep “Loading on top”.  In deze vergadering waren vertegenwoordigers aanwezig van EBOTA (Europese vereniging van oliehandelaren), FETSA (Europese branchevereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven), FuelsEurope (Europese branchevereniging van de petroleumindustrie), vertegenwoordigers van de Haven Rotterdam en Amsterdam en mijn persoon mocht de EBU en ESO vertegenwoordigen.

In de werkgroep zijn een aantal vragen behandeld en beantwoord, die in de januarizitting van het ADN Safety Committee zijn gesteld. Vragen betroffen onder andere; “om welke stoffen gaat het precies” en “wat is het maatschappelijk voordeel”?

Als binnenvaart hebben vanaf het begin al aan actief meegeschreven aan een voorstel om blenden aan boord te ‘reguleren’. Wij zijn van mening dat wij onze opdrachtgevers prima kunnen faciliteren op een veilige manier in een praktijk die al 40 jaar veilig plaats vindt. Wel is het van belang dat de vervoerder van tevoren de juiste informatie krijgt, alle stoffen op de Scheepsstoffenlijst zijn vermeld en iedere vorm van een reactie van stoffen onder elkaar is uitgesloten. Door een goede regulering is de operatie ook beter te handhaven en transparanter. De binnenvaart begrijpt dat zeker met de aankomende energietransitie, de logistiek flexibel moet zijn met bijvoorbeeld een velerlei aankomende hoeveelheid varianten aan (bio) brandstoffen.

De havenbedrijven hebben een brief geschreven waarin het voorstel om blenden aan boord te reguleren, wordt ondersteund omdat het hier om een marktbehoefte gaat, die Nederland graag in de zeehavens blijft vervullen.

Dit is allemaal verwoord in het verslag van de werkgroep, dat voor 1 juni als working document naar Geneve zal worden gestuurd en beschikbaar worden gesteld in het Engels, Frans, Duits en Russisch.

Het was jammer en opmerkelijk dat niet een van de lidstaten heeft deelgenomen aan deze werkgroep vergadering. Dit wellicht omdat de praktijk van blenden vaak in de zeehavens plaats vindt en dit voor landen zonder zeehavens een ‘ver van m’n bed show’ zou kunnen zijn, hoewel te stellen is dat iedere reguliere brandstof (benzine, diesel/gasolie en stookolie) per definitie een mengsel betreft. En wat vaak vergeten wordt in de discussie, is dat deze stoffen  via compatibiliteitslijsten ter voorkoming van ontgassingen ook ‘over elkaar heen’ geladen. Op molecuulniveau gebeurt er in feite hetzelfde met de “ingrediënten” van deze brandstoffen.

Het officiële verslag van deze werkgroep vergadering zal later worden verspreid.

Internationale werkgroep “Stoffen”

Berlijn, 25/26 april 2018

Op 25 en 26 april j.l. vond de vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep “Stoffen”. In deze vergadering is gesproken over een aantal verbeteringen met name in Tabel C.

Deze vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid, CEFIC (Europese vereniging van chemische industrie), FuelsEurope, en EBU/ESO.

Er is onder andere gesproken over opmerking 27 en 29 in Tabel C kolom 20, de juiste vervoersnaam al dan niet in hoofdletters, de correctie van de uitleg van de explosie-ondergroepen in de definitie, en de indeling voor het vervoer van sludge door binnenschepen (deze stof zal een eigen positie krijgen in Tabel C als 4e variant onder UN 3082). Hiernaast is er gesproken over de tekst van Multilaterale Overeenkomst 18 en opmerking 44 en de aanpassing van “F” (floater) bij enkele posities onder UN 3295.

Vanuit EBU/ESO hebben we in deze vergadering onze expertise ter beschikking gesteld, meegedacht in het belang van onze leden ten aanzien van de wijzigingen, samengewerkt met andere partijen en hiernaast is het voor ons belangrijk om een moment van lobby te vinden voor diverse (andere) dossiers.

Het officiële verslag van deze werkgroep vergadering zal later worden verspreid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Beurs Maritime Industry 2018

Het CBRB staat daar samen met de volgende organisaties: BVB, BTB, BND en EICB op de binnenvaartstand (F101).

Uitgelichte bijeenkomsten:
29 mei bijeenkomst Explosieveiligheid
29 mei Alle hens aan dek!
30 mei Innovation Lab en de toekomst
30 mei IVR informatiebijeenkomst
31 mei bijeenkomst Branche RI&E
Bekijk het hele beursprogramma...
 

Centraal Overleg Vaarwegen stuurt brandbrief naar minister over slechte staat sluis Weurt

Sinds enkele jaren ondervindt de binnenvaart regelmatig hinder van herstelwerkzaamheden  door achterstallig onderhoud aan de sluizen bij Weurt. In de eerste vier maanden van 2018 zijn er al tientallen stremmingen en/of beperkingen bij het sluizencomplex geweest. De sluis verkeert in zijn geheel in slechte staat en er spelen tal van problemen.
 
Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer op het gebied van infrastructuur samenwerken, heeft haar ernstige zorgen geuit over de situatie bij Weurt richting minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Het COV vraagt de minister de situatie in Weurt grondig te onderzoeken, de problemen te inventariseren en deze vervolgens op zo kort mogelijke termijn op te lossen. Zo kunnen we het CO2-gunstige vervoer voor de lange termijn blijven waarborgen, zonder stagnatie.
 
Jaarlijks passeren rond de 30.000 vrachtschepen het sluizencomplex. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas. Wordt de doorvaart belemmerd, dan moeten schepen fors omvaren. De bereikbaarheid van de Maasbestemmingen en robuustheid van het systeem staat onder druk door het vele oponthoud, waardoor de binnenvaart en de logistiek economische schade oplopen.
 
Het COV vertrouwd erop dat de minister het belang van vervoer over water richting Zuid-Nederland onderkent en voldoende budget gereserveerd heeft, om dit soort onverwachte maar urgente situaties aan te pakken, zodat een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voortgang oordeelvorming Rapport Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie gevaarlijke stoffen van CBRB en BLN-Schuttevaer (inclusief verschillende beleidsadviseurs) samen met leden van de stuurgroep van PZI op maandag 7 mei bijeen gekomen om de operationele impact van het rapport te bespreken.
 

Werkgroep

De aanwezigen hebben besloten om op korte termijn een werkgroep te vormen om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Deze uitgebreide RIE zal speciaal gericht zijn op navigatie-werkzaamheden, met name wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (open water, mist, storm etc.). In de werkgroep  zullen varende ondernemers uit de tankvaart als uit de droge lading, commissieleden en PZI leden, alsmede beleidsadviseurs Veiligheid /gevaarlijke stoffen en nautische zaken vertegenwoordigd zijn. Ook zal er gelegenheid zijn voor verladers om deel te nemen.
 

Officieel standpunt over het rapport zelf

Naast de werkzaamheden en de uitkomst van de bovengenoemde werkgroep zullen de branches een formeel antwoord formuleren aan het ministerie over de aanbevelingen en conclusies in het rapport.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Alle hens aan dek!

Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 29 mei a.s. aanwezig te zijn bij de presentatie van de strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’. Deze presentatie zal plaats vinden in de Evenementenhal in Gorinchem, vergaderzaal 4, voorafgaand aan de beurs Maritime Industry.

In het gangboord wordt erover gesproken; het aantal vacatures in vakbladen en op sociale media lijkt alleen maar te stijgen en de vergrijzing neemt toe. De vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is groot en zal alleen maar toenemen als we niks doen. Daar moeten oplossingen voor komen, zowel voor de korte als voor de langere termijn! Een gezamenlijke aanpak is daarbij de enige aanpak die werkt.
 

Presentatie van de Strategische Arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’

Op initiatief van Bureau Voorlichting Binnenvaart en in samenwerking met een breed scala aan stakeholders waaronder ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale partners en de overheid, is een strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ opgesteld. In deze agenda is de missie geformuleerd en zijn beloftes opgenomen, waar we ons als branche aan gaan houden en waarmee we met u aan de slag willen om het personeelstekort aan te pakken. Op een effectieve manier gericht op de urgentie nu, maar ook rekening houdend met de toekomst. Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 29 mei a.s. aanwezig te zijn bij de presentatie van deze agenda. Met de betrokken stakeholders zal tevens een intentieverklaring ondertekend worden om de afspraken te bekrachtigen.
 

(Op)leiden of (op)lijden?

Uiteraard staat de wereld in de tussentijd niet stil en worden al goede stappen gezet met lopende acties. Voorafgaand aan de presentatie van de agenda wordt één van deze actiepunten toegelicht, namelijk de verbetering van de praktijkopleiding. Door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt een workshop gegeven ter verbetering van de begeleiding door praktijkopleiders in de BPV (Beroeps Praktijk Vorming). SBB neemt je mee in de wereld van het opleiden in de praktijk door kort stil te staan bij onderwerpen als persoonlijke begeleiding, veiligheid, proeve van bekwaamheid, beoordelen etc. Met deze informatie kan iedere leerling aan boord op de beste manier opgeleid worden en wordt voor u leiden ook geen lijden.
 

Programma

U bent op 29 mei vanaf 10.00 uur welkom in vergaderzaal 4 in de Evenementenhal Gorinchem. Het programma start om 10.30 uur en duurt tot 13.00 uur. We sluiten af met een netwerksnack. Aansluitend kunt u gelijk de beurs Maritime Industry 2018 bezoeken (registratie verplicht).
 

Aanmelden

Deelname is gratis, we verzoeken u wel van tevoren aan te melden. Aanmelden kan t/m vrijdag 25 mei. Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska van der Starre via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Bas Struijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kijkje in de toekomst van smart shipping

In deze nieuwsbrief blikken we terug op (internationale) evenementen over slimme scheepvaart, kijken we vooruit naar interessante ontwikkelingen op het gebied van emissieloos varen en volgen we de werkzaamheden van verschillende ‘smart shippers’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart opent Centre of Excellence


Binnenvaart Centre of Excellence; schip en ondernemer centraal
Op 7 mei is het Binnenvaart Centre of Excellence officieel geopend. De gemeente Zwijndrecht stelt een locatie ter beschikking op het Zwijndrecht Innovation Park.  Hier gaan projecten, workshops en innovatie-activiteiten plaatsvinden, bedoeld voor alle ondernemers in de binnenvaart. Burgemeester Schrijer en wethouder Kreukniet hebben symbolisch de sleutel overhandigd aan enkele prominente binnenvaartondernemers.
(Fotograaf: Cees van Meerten – Fotoexpressie)
Van links naar rechts: Sjoerd Vollebregt – Voorzitter Economic Development Board, Ben Maelissa – Directeur Danser Group, Gerard Deen – Directeur Deen Shipping, burgemeester Dominic Schrijer – gemeente Zwijndrecht, wethouder Robert Kreukniet – gemeente Zwijndrecht.
In samenspraak met regio en Havenbedrijf Rotterdam is de vlag geplant in Zwijndrecht. In het centrum aan de Lindtsedijk 14b te Zwijndrecht bundelen ondernemers hun kennis. Het schip staat centraal en er wordt geconcentreerd op thema's als duurzaamheid, automatisering en scholing. Concrete projecten worden door teams van ondernemers opgepakt. Zij werken nauw samen met kennisinstellingen, innovatiecentra en branchestructuren. Het Binnenvaart Centre of Excellence verkleint zo de afstand naar kennisinstellingen en overheden.  

De eerste drie projecten hebben zich reeds aangediend. Cofano, STC, Deen Shipping en Universe Shipping presenteerden hun ideeën tijdens de openingsbijeenkomst. Momenteel werken ondernemers nieuwe ideeën uit die zijn verankerd in de regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland.
Volgens Gerard Deen (Deen Shipping) en Ben Maelissa (Danser Group) voorziet het centrum in een duidelijke behoefte. 'Wij willen als ondernemers op informele wijze kennis uitwisselen over zaken die ons in de dagelijkse praktijk bezighouden. Over de beslissing welke brandstof we gaan gebruiken. Over de automatisering van schip en ladingdata. Over technische regelgeving en de consequenties voor onze bedrijfsvoering. En over het personeel van de toekomst. Dat dit in onze eigen binnenvaartregio plaatsvindt is een belangrijke plus, want hier gebeurt het.'

De Economic Development Board, gemeente Zwijndrecht en de ondernemers staan achter dit initiatief. Deal Drecht Cities speelt een ondersteunende en enthousiasmerende rol. Met vragen en ideeën over projecten kunt u terecht bij manager Cees-Willem Koorneef via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-23693774.

Naar boven

 

Uitnodiging ONL Ondernemersdag en bekendmaking MKB-Agenda


Donderdag 31 mei, 16:00 tot 19:30 uur
World Trade Center,
582 Prinses Beatrixlaan
2595 BM Den Haag
Er is maar een beperkt aantal plaatsen, meld u snel aan via deze link.

Beste Ondernemer,
Op 31 mei 2018 vindt de Ondernemersdag plaats in Den Haag, hierbij wordt dé MKB-Agenda bekend gemaakt en overhandigd aan het kabinet. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is uitgenodigd om de agenda in ontvangst te nemen.
Zowel de Ondernemersdag als de MKB-Agenda is een coproductie tussen ONL en haar partners. De participanten van ONL en alle ondernemers die aangesloten zijn bij de partners van ONL zijn van harte welkom op de Ondernemersdag 2018. Naast de bekendmaking van de MKB-agenda zullen er inhoudelijke sessies zijn over de toegang tot financiering en belastingen voor het MKB. Ook is er de gelegenheid om met politici, ondernemers en financiers kennis te maken.

Programma:
16:00 uur - inloop
16:30 uur - Plenair programma, met bekendmaking MKB-agenda
17:30 uur - Deelsessies:
Deelsessie 1: MKB en Financiering
Deelsessie 2: MKB en Belastingen
18:30 uur - Netwerkborrel

Mocht u met de auto komen dan is parkeren mogelijk in de parkeergarage van het WTC. Het adres van de parkeergarage is: 
Pr. Marijkestraat 57,
2595 AM Den Haag

Aanmelden kan via de volgende link. Het evenement is gratis en er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-onl-ondernemersdag-en-bekendmaking-mkb-agenda-45897816605 
We kijken er naar uit u donderdag 31 mei te zien.
Met ondernemende groet,

Hans Biesheuvel & Mirjam Bink
Founders ONL voor Ondernemers
www.onl.nl

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven