CESNI En ES-TRIN (April 2018)


13 April 2018 - Extra nieuwsbrief CESNI en ES-TRIN

Geachte leden van het CBRB,

In deze nieuwsbrief informeren we u over enkele wijzigingen in de technische voorschriften in ES-TRIN 2017. Vanaf oktober 2018 wordt in zowel EU- als CCR-regelgeving naar deze standaard verwezen. Verder wordt in dit artikel aandacht besteed aan de aanvaarding door het CESNI Comité van ES-TRIN 2019. Beoogd is dat in deze standaard diverse oplossingen komen te staan voor knelpunten van sommige overgangsbepalingen, bijvoorbeeld het voldoen aan de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Nautisch Technische Commissie van EBU en ESO
13 april 2018

Inhoudsopgave:

 1. CESNI en ES-TRIN
 2. ES-TRIN 2017 en verdere Europese harmonisatie technische voorschriften
 3. ES-TRIN 2019 inclusief oplossingen voor knelpunten sommige overgangsbepalingen
 4. Nieuwe bepalingen voor elektrische aandrijvingen
 5. Overgangstermijnen bestaande vloot nieuwe regels elektrische installaties
 6. Oplossing knelpunt geluidseisen schepen gebouwd voor 1976
 

CESNI en ES-TRIN

Het CESNI Comité is bevoegd standaarden in de binnenvaart vast te stellen. EBU en ESO zijn erkende non-gouvernementele organisaties en nemen als waarnemer deel aan overleggen van zowel het comité als permanente werkgroepen, zoals die voor de technische voorschriften (CESNI/PT).

CESNI:

Comité Européen pour l’Élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure.

ES-TRIN 2017 en verdere Europese harmonisatie technische voorschriften

Verleden jaar heeft het CESNI comité besloten tot versie 2017 van ES-TRIN, de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. ES-TRIN is als zodanig niet bindend. Om de standaard toepasselijk te maken, kunnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de Europese Unie, andere internationale organisaties of derde landen in hun wettelijke kaders naar de standaard verwijzen.
 
Vanaf oktober 2018  zullen zowel de CCR als de EU in hun wettelijke kaders verwijzen naar ES-TRIN versie 2017. Het Reglement Onderzoek Schepen Rijn (ROSR) en de Richtlijn 2016/1629/EU bevatten dan alleen procedurele regels. De materiële inhoud, ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, staat in de standaard ES-TRIN 2017. Het secretariaat van CESNI heeft deze toelichting (CESNI/PT (18) 3) opgesteld bij de wijzigingen in de ES-TRIN 2017 ten opzichte van de versie van 2015. De wijzigingen betreffen voornamelijk de volgende gebieden :
 • uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren (aanpassing van ES-TRIN aan de verordeningen van de Europese Unie),
 • nieuwe regelgeving voor elektrische installaties,
 • aangepaste regelgeving voor in hoogte verstelbare stuurhuizen,
 • regelgeving voor traditionele schepen (Hoofdstuk 24).

ES-TRIN: 

European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ofwel  Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

ES-TRIN 2019 inclusief oplossingen voor knelpunten sommige overgangsbepalingen

Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt ES-TRIN regelmatig herzien. Op 10 april 2018 heeft het CESNI comité ES-TRIN 2019 aanvaard en wordt deze voorgesteld aan de Europese Commissie. Conform artikel 218, lid 9 VWEU is een coördinatieprocedure nodig, bedoeld om een gemeenschapsstandpunt te bepalen. In het najaar van 2018 kan het CESNI Comité definitief besluiten over ES-TRIN 2019. Deze standaard zal dan vanaf 1 januari 2020 gelden.
 
Het secretariaat van CESNI heeft een overzicht (CESNI/PT (18) 1 rev. 1) opgesteld van de wijzigingen in de ontwerptekst van ES-TRIN 2019. Enkele wijzigingen van ES-TRIN 2019 ten opzichte van ES-TRIN 2017 zijn:
 • Nieuw hoofdstuk 11 met bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen.
 • Vaststelling overgangsbepalingen hoofdstuk 10 (Elektrische apparaten en installaties) voor de bestaande vloot.
 • Vaststelling gewijzigde overgangsbepalingen betreffende geluidsnormen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976.
 • Vaststelling gewijzigde overgangsbepalingen betreffende bijboten.
 • Vaststelling gewijzigde overgangsbepalingen betreffende eisen aan het voorstuwingssysteem van passagiersschepen.
 • Vaststelling gewijzigde overgangsbepalingen betreffende vluchtwegen niet door keukens (passagiersschepen).
 • Verplichting tot automatische defibrillatoren (passagiersschepen).
Hierna volgt meer informatie over de eerste drie genoemde wijzigingen.

Nieuwe bepalingen voor elektrische aandrijvingen

Het is van belang dat regelgeving wordt aangepast aan ontwikkelingen. In ES-TRIN 2019 komen nieuwe bepalingen voor elektrische aandrijvingen van binnenschepen. Op dit moment is de impact van de nieuwe regels voor bestaande elektrische aandrijvingen onvoldoende bekend om overgangstermijnen vast te kunnen stellen. Dit kan gebeuren na een effectbeoordeling.

Overgangstermijnen bestaande vloot nieuwe regels elektrische installaties

In 2017 heeft de werkgroep CESNI/PT, na vele jaren werk, overeenstemming bereikt over de inhoud van een gewijzigd hoofdstuk voor elektrische installaties.  Deze nieuwe regels zijn opgenomen hoofdstuk 10 in ES-TRIN 2017, echter vooralsnog alleen voor nieuw te bouwen schepen. Na een beoordeling van de effecten voor de bestaande binnenvaartvloot van de wijziging van regelgeving, zijn overgangstermijnen vastgesteld. Deze overgangsbepalingen staan in ES-TRIN 2019.
 
De overgangsbepalingen van hoofdstuk 10 ES-TRIN zijn complex. Er gelden verschillende overgangsbepalingen voor schepen die gebouwd zijn voor 1983, na 1985 en na 1995. De nieuwe regels in hoofdstuk 10 gelden, conform de overgangsbepaling in artikel 32.04, niet voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd voor 1 juli 1983. Hoewel het dus een deel van de binnenvaartvloot betreft maken EBU en ESO zich zorgen over de mogelijke financiële impact voor sommige binnenvaartbedrijven. EBU en ESO zijn nog niet overtuigd van een goede balans tussen de beoogde veiligheidswinst ende kosten. Er is dan ook verzocht om een evaluatiebepaling van deze (en andere) regelgeving.

Oplossing knelpunt geluidseisen schepen gebouwd voor 1976

De afgelopen jaren is gezocht naar een oplossing voor het knelpunt ‘voldoen aan geluidseisen schepen gebouwd voor 1976’. Het onderwerp is de afgelopen jaren in vele bijeenkomsten besproken. Niet voor niets maakt het deel uit van het moratorium inzake de overgangsbepalingen. Het gaat om een knelpunt voor 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. De gekozen oplossing geeft de binnenvaartondernemers de mogelijkheid en de prikkel om het geluidsniveau van hun schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren.
Dit onderdeel van ES-TRIN is door het CESNI Comité op 10 april 2018 bij consensus aanvaard. Duitsland heeft als enige lidstaat ernstige bezwaren geuit tegen het voorgestelde protocol voor het meten van geluid bij schepen voor 1976. Bij definitieve aanvaarding van ES-TRIN 2019, na de Europese coördinatieprocedure, zal op 8 november 2018 worden gestemd bij unanimiteit. Inmiddels is dan echter een gemeenschapsstandpunt bepaald, namens alle lidstaten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Nautisch Technische Commissie van EBU en ESO
13 april 2018

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven