Nieuwsbrief 2018 - 16


6 April 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 16

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Vergadering ledengroep Droge Lading en Duwvaart
 2. Agenda
 3. Scheepvaartkrant: Florerende riviercruisevaart geeft ook ongemakken
 4. CDNI-Verdrag versie 2018
 5. Bijeenkomst werkgevers Bpf Rijn- en Binnenvaart
 6. EBU Event 2018 - Registration still open!
 7. Geen bediening Rozenburgsluis
 8. Werkzaamheden Royerssluis Antwerpen
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Vergadering ledengroep Droge Lading en Duwvaart

Op 29 maart hebben de groepen droge lading en duwvaart gezamenlijk vergaderd.
(Zie agenda).
Het was een aangename bijeenkomst die werd besloten met een lopend buffet in het ‘Deltahotel’ te Vlaardingen. Door het verkeersinfarct in Rotterdam was het voor sommigen jammer genoeg niet mogelijk de vergadering bij te wonen.

De besproken onderwerpen waren onder andere:

‘Shareship’

De heer Lennart Rommens heeft uitgelegd wat ‘Shareship’ zou kunnen betekenen voor bevrachters. Minder CO2 uitstoot door het vermijden van (lege) vaarkilometers. Digitalisering van facturen en laad- los documenten. Het efficiënter maken van processen.

In essentie is ‘Shareship’ het betrekken van gebruikers in drie stappen: ontzorging van gebruikers, het inzetten van tools zoals een real-time dashboard, inzicht bieden in het hele verloop van het transport tot en met de facturatie.
 

KNRM

De heer Edward Zwitser heeft de KNRM, opgericht in 1824, in het zonnetje gezet. De kernwaarden waar de KNRM nu nog voor staat zijn essentieel en ingebracht door de oprichters. Alles wat zij doen is om niet (dus gratis).
Boten worden nog steeds bemand door vrijwilligers. Het is geen overheidsinstantie, het is een stichting. Het KNRM motto is: ‘Als de overheid het niet doet, dan doen wij het’. Ook voor de binnenvaart is het een buitengewoon belangrijk instituut. Het lijntje tussen de beroepsbinnenvaart en de KNRM is er.

‘Kolenfonds’

Er is kort gesproken over het door de vakbeweging voorgestelde kolenfonds. Het fonds zou opgericht moeten worden voor de werknemer die door het verminderde gebruik van kolen ontslagen zou worden. De aanwezigen zien geen direct verband met bevrachtingen van binnenschepen. Het is, ook voor bevrachters, een gegeven dat de kolentransporten in de komende tijd zullen verminderen.

Duitse vaarwegen

Het onderhoud van Duitse vaarwegen is niet op orde. Vooral de problemen op het Wesel-Datteln kanaal waarbij bolders op sluizen niet gebruikt kunnen en mogen worden zijn groot. Ook voor bevrachters leveren deze beperkingen veel last op. Schepen komen niet op tijd aan en de logistiek inplannen is tijdrovend en onzeker. Voor bedrijven die schepen ingehuurd hebben is het ook een financiële schadepost. Het CBRB zal met de BDB, onze Duitse zusterorganisatie, hierover contact opnemen. (zie ook CBRB nieuwsbrief 15/2018).

Ferm

De geplande presentatie over cybersecurity kon niet doorgaan wegens het ontbreken van medewerker(s) van ‘Ferm’ bij de vergadering.

Wvttk

Verder zijn er kort nog enkele onderwerpen zoals het ADN, de in te voeren AVG en de bevrachtingsvoorwaarden (BV2016) kort besproken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Agenda

Naar boven

 

Scheepvaartkrant: Florerende riviercruisevaart geeft ook ongemakken

In de Cruise Special van de Scheepvaartkrant van 3 april 2018 staat op pagina 49 een interview met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Peter Wagemakers. Zij vertellen hierin over de riviercruisevaart.
Lees het volledige artikel op pagina 49 van de Scheepvaartkrant nummer 882 + Cruise Special.
 

Naar boven

 

CDNI-Verdrag versie 2018

Er zijn exemplaren van het CDNI-verdrag 2018 beschikbaar. U kunt in het bezit komen van een uitgave, door dit vóór 11 april as. aan ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze voor u bestellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bijeenkomst werkgevers Bpf Rijn- en Binnenvaart

Aangesloten werkgevers en administratiekantoren zijn van harte welkom op 8 mei in Zwijndrecht.
Op dinsdag 8 mei 2018 organiseert het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart een informatiebijeenkomst voor werkgevers en administratiekantoren. Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur een update over actuele ontwikkelingen bij het pensioenfonds. AZL, de pensioenuitvoerder van het fonds, geeft een toelichting op de pensioenaangifte. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. Alle aangesloten werkgevers en administratiekantoren zijn van harte uitgenodigd.
 
Waar gaat het over?
Het pensioen van medewerkers is belangrijk. Daarom is het van belang dat werkgevers en administratiekantoren de processen die bij pensioenadministratie horen, correct en tijdig uitvoeren. Zo kan het pensioenfonds de juiste pensioenopbouw en de premie voor de medewerkers berekenen.
 
Programma en aanmelden
De bijeenkomst duurt van 12.30 tot 17.30 uur en vindt plaats bij BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320 in Zwijndrecht. Aangesloten werkgevers en administratiekantoren kunnen zich aanmelden via de website van het pensioenfonds. Dat kan tot en met vrijdag 4 mei 2018.

Naar boven

 

EBU Event 2018 - Registration still open!

Did you already register?

Dear Madam, Sir,
We are pleased to invite you to our annual Inland WaterwayTransport (IWT) Event with high level speakers and pannelists.
IWT plays a major role in the multimodal transport chain. We will discuss the potential and challenges of our sector with a.o.  
 • Hendrik WÜST, Minister of Transport of the State of North Rhine-Westphalia
 • Henrik HOLOLEI, Director General European Commission, DG MOVE 
 • Achim WEHRMANN, President Central Commission for the Navigation on the Rhine (CCNR) and Director Shipping Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, Bonn
 • Paul GORIS, President EBU
Looking forward to welcoming you! 

Theresia Hacksteiner
Secretary General 

View full program

Register for the event

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU

Naar boven

 

Geen bediening Rozenburgsluis

Vanwege diverse werkzaamheden, waarbij de Rozenburgsluis stroomloos gemaakt moet worden, wordt deze niet bediend op de volgende data:
 • Van maandag 23 april tot en met donderdag 26 april 2018
  tussen 08:30 uur en 16:30 uur;
   
 • Van dinsdag 01 mei tot en met donderdag 03 mei 2018
  tussen 08:30 uur en 16:30 uur.
Reserve: Maandag 07 mei 2018 van 08:30 uur tot 16:30 uur.

Zie ook dit bericht aan de scheepvaart.

Naar boven

 

Werkzaamheden Royerssluis Antwerpen

Op 15 februari 2018 is de Royerssluis buiten dienst gesteld voor een periode van 2 maanden tot 15 april 2018. Tijdens deze periode van buitendienststelling wordt de fietsveiligheid op en rond de Royerssluis verbeterd en wordt een grootschalige data- en meetcampagne opgezet om zowel de impact op de binnenvaart alsook op het landverkeer in kaart te brengen en de noodzakelijk inspecties en boringen uit te voeren.
Afbeelding: De sluis gezien vanaf het westen, met Royersbrug in half-geopende toestand (link) - 9 maart 2008
© IIVQ | Tijmen Stam / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)
Midden april zal de sluis weer geopend worden. Om een veilig fietsverkeer over de sluis te kunnen blijven garanderen, zullen vanaf dat moment tijdens de spitsuren spertijden gehanteerd worden. Het Havenbedrijf Antwerpen had daarbij de volgende spertijden voorgesteld: 
 • van 06:30 - 09:00 
 • van 13:15 - 13:45 
 • van 15:30 - 18:00 
Op donderdag 29 maart heeft een delegatie van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) overleg gevoerd met het Havenbedrijf Antwerpen waarbij de voorgestelde spertijden uitgebreid besproken zijn.
 
Aan de hand van een eerste analyse van de huidige metingen (landzijde – waterkant) en de argumentatie van het KBV had de werkgroep een aantal suggesties geformuleerd. Deze suggesties werden besproken in het daaropvolgend Permanent Overleg Binnenvaart (POB).

De havendirectie en het KBV hebben het volgende afgesproken:
 • Alle spertijden in het weekend worden niet ingevoerd (afgeschaft)
 • Spertijden in de week tussen 13.15 en 13.45 worden niet ingevoerd (afgeschaft)
 • Aanpassingen aan de ochtend- en avondspertijd zijn gelet op de beperkte monitoringsdata vooralsnog niet mogelijk, een evaluatie wordt voorzien na 1 maand effectieve spertijden
 • Impact van beperkte spertijden (flexibilisering) op basis van de getijdentafel voor landverkeer en binnenvaart wordt verder onderzocht
 • I.v.m. de evaluatie van de avondspertijden zal het Havenbedrijf bij de metingen voortaan ook kijken naar de doorstroom van het wegverkeer voorbij de Royerssluis
 • Het Havenbedrijf zal streven naar het optimaal schutten, met aandacht voor het proces net voor de aanvang van een spertijd
 • Het Havenbedrijf zal in samenspraak met het KBV opportuniteiten bekijken om bijkomende wachtplaatsen te voorzien op de Schelde
Het volgende overleg zal op 16 april plaatsvinden. 
 
Om een goede dataset op te bouwen verzoekt het Havenbedrijf Antwerpen de binnenvaart nogmaals om deel te nemen aan de meetcampagne.
De binnenvaart wordt verzocht om over de periode van 15 maart 2018 tot 15 mei 2018 (1 maand tijdens de buitendienststelling en 1 maand na de buitendienststelling) data op het bijgevoegde invulformulier bij te houden en wekelijks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen. Op deze manier kan het Havenbedrijf een vergelijkende analyse maken ten behoeve van de renovatie van de Royerssluis.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|*