Nieuwsbrief 2018 - 09


Februari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 09

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Update rond het vervoer van oliezaadkoeken – Palmpitschilfers (“PKE”)
  2. Verslag van het ADN Safety Committee
  3. Opleiding ‘Succesvol binnenvaart ondernemer 1’ definitief van start,
    inschrijven kan nog!
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Update rond het vervoer van oliezaadkoeken – Palmpitschilfers (“PKE”)

Verwijzend naar eerdere nieuwsbrieven rond het thema vervoer van Palm Kernel Expeller (“PKE”) willen wij hierbij graag een update over dit dossier geven:
- Nieuwsbrief 2018 - 06
- Nieuwsbrief 2017 - 36
- Nieuwsbrief 2017 - 29
- Nieuwsbrief 2017 - 14
- Nieuwsbrief 2017 - 04
De grote vraag bij het vervoer van PKE betreft: Is het een gevaarlijke stof, of niet? We nemen u hierbij even mee terug in de tijd en beschrijven wat er de afgelopen periode heeft plaats gevonden.
Palmpitschilfers of Palm Kernel Expeller (PKE)

ADN Safety Committee zitting augustus 2017

In augustus 2017 heeft de EBU/ESO (overkoepelende Europese binnenvaartorganisaties) getracht om het vervoer van PKE op tafel te krijgen bij het ADN Safety Committee in Geneve, middels het indienen van document INF.28. Vanwege de beperkte tijd in deze vergadering is het document helaas niet aan bod gekomen. Als bijlage bij het INF.28 zat de rapportage van 9 ladingen PKE, die door de PTB (Physikalische Technischen Bundesanstalt, het “TNO”  van Duitsland) zijn onderzocht op broei (middels een zgn. “N-4-test”). De uitslagen hiervan waren negatief en dit betekent dat deze ladingen niet onder ADN-voorwaarden hoefden te worden vervoerd.
 
Wel is door gesprekken duidelijk geworden dat er verschil in perceptie zat tussen Nederland en Duitsland ten aanzien van het toepassen van het voorschrift ADN 2.2.42.1.7, waarbij de afzender van de stof mag verklaren dat de stof niet aan de indelingscriteria van voor zelfontbranding vatbare vaste stoffen van de Klasse 4.2  voldoet. Het Duitse Ministerie en Duitse handhavende diensten hebben zich op het standpunt gesteld dat de afzender verantwoordelijk is voor de classificatie en als deze afzender verklaart dat de stof niet onder het ADN valt, is het daarmee afgedaan.  
In Nederland was de bevoegde autoriteit op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen (ILT) van mening dat een afzender dit wel kan verklaren, maar ook moet kunnen onderbouwen en kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een N-4 test uit te voeren op de desbetreffende partij.
 

Overleg in Nederland

Het Comité van Graanhandelaren, Nevedi en CBRB hebben een gesprek gehad en een presentatie gegeven over het vervoer van PKE, bij het RIVM (namens het Ministerie van IenW).
Hierbij werd aangegeven dat de sector graag tot duidelijkheid komt over de indeling van de stof, waarbij uit beschikbare data van vervoerde PKE bleek dat de stof geen gevaarlijke stof is volgens de indelingscriteria. De omstandigheden tijdens het vervoer over de binnenwateren zijn geheel anders dan in het zeevervoer (reisduur, lading- en omgevingstemperatuur, statische druk door ruim/ladinghoogte). Het is een gegeven dat onder de IMSBC-code de stof is ingedeeld onder UN 1386. Ook is het een gegeven dat de indelingscriteria voor de zeevaart deels kunnen afwijken van deel 2, Classificatie van het ADN, ADR, RID.
Het Ministerie heeft begrip voor het verzoek tot opheldering en is bereid mee te denken. De zienswijze op handhaving ligt bij ILT.
 
Ondertussen is het nieuws binnengekomen via ILT dat het zeeschip met PKE dat zij in augustus 2017 hebben bemonsterd en N-4-testen hebben laten uitvoeren door TNO, ook negatief zijn uitgekomen. ILT is bereid mee te praten en mee te denken aan een praktische, transparante en handhaafbare oplossing.
 

Overleg graanhandelaren en binnenvaartvertegenwoordiging en Genevezitting januari 2018

Na deze vergadering zijn vertegenwoordigers van EBU/ESO rond de tafel gegaan met vertegenwoordigers van de internationale graanhandel en diervoerders, Het Comité van Graanhandelaren, Nevedi, OVID en Verein der Getreidehändler. Gezamenlijk is standpunt bepaald en opnieuw hebben EBU/ESO een document ingediend voor de januarizitting van het ADN Safety Committee in Geneve. Er is feitelijk de cruciale vraag gesteld in INF.23, hoe mag/moet ADN 2.2.42.1.7 worden toegepast? In de vergadering is gevraagd of een “N4-test” voor iedere lading zou moeten worden uitgevoerd om aan te tonen of het al dan niet een gevaarlijke stof betreft. De woordvoerder van de Duitse delegatie (werkzaam bij de PTB) gaf duidelijk aan dat niet iedere ‘batch’ moet worden getest (zie verslag van deze vergadering, Chapter V, deel C, sub 8). Productexperts en importeurs beschikken over zoveel andere data zoals olie en vocht% maar ook bijvoorbeeld de herkomst van de palmpitschilfers die hiertoe informatie kan geven. Zij kunnen op basis van hun ervaring de stof hierdoor op verantwoorde wijze indelen.
 

En nu verder? In overleg met ILT

Met ILT is gesproken hoe veilig vervoer van PKE, zonder aan de voorschriften van het ADN te hoeven voldoen, op een verantwoordelijke en inzichtelijke manier kan worden geborgd.
Momenteel wordt onderzocht of PKE onder REACH valt en of er een koppeling gemaakt kan worden vanuit een REACH-Safety Data Sheet, conform Rubriek 14.
Hoewel opmerkelijk dat de indelingscriteria voor de zeevaart (IMSBC) en ADN/ADR/RID van elkaar verschillen, komt het vaker voor dat de stof door de afzender anders is ingedeeld. Indien de afzender voor de binnenvaart (ADN) anders indeelt als voor de zeevaart (IMSBC) ziet men dat ook terugkomen in een actuele Safety Data Sheet.
De sector is zich er van bewust geworden dat er een probleem op hoog indelingsniveau naar voren is gekomen, maar gaat er nog steeds vanuit, dat men binnen afzienbare tijd tot een duidelijke richtlijn kan komen, waarmee ook de markt uit de voeten kan.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
 

Verplaatsen van het probleem

Er is in de sector waargenomen dat ontvangers van deze stoffen soms het vervoer per binnenvaartschip mijden en per vrachtwagen laten aanleveren.
Dit betreft een ontwikkeling die niet gewenst is en het ‘helpt’ ook niet. In het geval dat de stof is ingedeeld  als gevaarlijke stof geldt dit zowel voor ADN, ADR en RID exact hetzelfde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verslag van het ADN Safety Committee

Het officiële verslag van de 32e zitting van het ADN Safety Committee is beschikbaar gekomen: Of voluit:
Report of the Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN Safety Committee) on its thirty-second session
Michael Zevenbergen heeft eerder uitgebreid verslag gedaan over de 32e zitting, zie hiervoor: CBRB Nieuwsbrief 2018 - 06 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opleiding ‘Succesvol binnenvaart ondernemer 1’ definitief van start, inschrijven kan nog!

De opleiding ‘Succesvol binnenvaart ondernemer 1’ gaat dinsdag 20 februari definitief van start bij Inholland Academy! Het is nog mogelijk om in te schrijven tot en met aanstaande vrijdag 16 februari.

Inholland Academy biedt in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer aan. Leden van de brancheorganisaties krijgen € 500,- korting.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier: www.inholland.nl/academy/opleidingen/.../succesvol-binnenvaart-ondernemer/
Ter promotie van de opleiding is er een filmpje gemaakt, die u hieronder kunt bekijken:
Promotiefilmpje Inholland Academy opleiding 'Succesvol binnenvaart ondernemer 1'
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of opleidingsadviseur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven