Nieuwsbrief 2018 - 07


Februari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 07

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Branche RI&E
  2. Beantwoording zienswijzen en invoering exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam uitgesteld
  3. CDNI hoorzitting december 2017
  4. Congres Topsector Logistiek 29 maart 2018: “De Winst van Duurzaamheid”
  5. Binnenvaartpaviljoen op het Martime & Offshore Career Event (MOCE)
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Branche RI&E

Refererend naar eerdere communicatie over de Branche RI&E willen wij u hierbij informeren dat de digitale tool inmiddels in gebruik is genomen waarmee u eenvoudig de Branche RI&E Binnenscheepvaart kunt gebruiken om een RI&E op de stellen.
De Werkgroep ARBO van CBRB & KBLNS en een aantal van onze leden hebben enthousiast meegewerkt aan de pilotversie waarna waardevolle feedback is gekomen om de RI&E-tool goed werkend en nuttig voor de sector te kunnen maken. Inmiddels hebben de eerste leden de inloggegevens ontvangen en zijn aan de slag gegaan in de applicatie. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat dit een mooie tool is geworden en de ondernemer goed kan faciliteren om eenvoudig de arbeidsrisico’s systematisch in kaart te brengen en middels een Plan van Aanpak structureel te kunnen blijven werken aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid.
 

Gratis account voor CBRB-leden

Graag willen wij een account voor u met toegang tot deze tool aanbieden, waarbij u, als lid van het CBRB hiervan gratis gebruik kunt maken.
Hiervoor kunt u een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin:
  • Lid (bedrijfsnaam)
  • Naam lid/ contactpersoon voor RI&E-tool
  • Emailadres, te gebruiken voor account Branche RI&E Tool

Hoe werk het?

Indien u zich per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. hiervoor aanmeldt zal er voor gezorgd worden dat u op korte termijn een account toegezonden krijgt en aan de slag kunt met de digitale RI&E.
Bij het verstrekken van het account zal een korte gebruikshandleiding worden meegeleverd zodat u aan de slag kunt.
 

Meer informatie over de Branche RI&E

Mocht u meer informatie willen over de RI&E kunt u terecht op www.cbrb.nl/arbo, op www.rie.nl of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Beantwoording zienswijzen en invoering exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam uitgesteld

Om het aantal vaarbewegingen te reguleren en overlast voor de omgeving te beperken op het Amsterdamse havenwater, ligt er bij de gemeente Amsterdam een beleidsvoornemen om exploitatievergunningen voor havenwater in Amsterdam (opnieuw) in te voeren. Het CBRB heeft in juli 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inspraak en een zienswijze ingediend. Destijds informeerden we u hierover via deze nieuwsbrief.
Het Amsterdamse havenwater (www.portofamsterdam.com)
De beantwoording van de zienswijzen werd in november voorgelegd aan het college van B&W. De streefdatum, van 1 januari 2018, voor invoering van het exploitatievergunningstelsel havenwater, is toen al uitgesteld. Inmiddels is bekend geworden dat het college de beantwoording van de zienswijzen niet in behandeling kan nemen, omdat het beleid voor het exploitatievergunningenstelsel havenwater nog niet definitief vastgesteld kan worden. Dit is nog niet mogelijk omdat er voor gekozen is om het definitieve beleid op te stellen in samenloop met de herziening voor het beleid op het binnenwater, dat proces loopt momenteel nog.

In deze brief vindt u een uitgebreidere toelichting. Zodra er meer bekend is informeren we u hierover.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CDNI hoorzitting december 2017

Bij de hoorzitting over het CDNI verdrag op 14 december 2017 is door EBU en ESO voorafgaand een ‘position paper’ ingediend.
Op verzoek van de CCR is tijdens de hoorzitting kort (drie minuten) een toelichting van het bedrijfsleven gegeven over deel C ‘overig bedrijfsafval’ van het CDNI verdrag. De toelichting over de uitbreiding van het lozingsverbod voor passagiersschepen van 12 tot 50 passagiers is namens de EBU gegeven (zie: cpc18_01nl). Namens EBU en ESO is de mening van het bedrijfsleven over de beschikbaarheid van ontvangstinrichtingen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval toegelicht (zie: cpc18_02nl).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Congres Topsector Logistiek 29 maart 2018:

“De Winst van Duurzaamheid”

Op 29 maart 2018 organiseert de Topsector Logistiek in het Philips Stadion in Eindhoven het congres “De Winst van Duurzaamheid”. Ook dit jaar zal LINc, onder de titel “Containerbinnenvaart: synchromodaliteit avant la lettre” daar een sessie verzorgen.

Een efficiënt achterlandnetwerk leidt tot duurzaamheid

“Duurzaamheid” staat of valt niet alleen met schonere motoren en minder emissies, maar óók met slimmere logistiek. De containerbinnenvaartsector biedt al jarenlang een coherent samenhangend en fijnmazig achterlandnetwerk van inland terminals, die een knooppunt vormen tussen binnenvaart en wegvervoer – en steeds vaker ook spoorvervoer.

Gebruikmaking van de binnenvaart betekent, door de schaalgrootte, lage vervoerskosten en overige toegevoegdewaarde-activiteiten op de inland terminals, dat vervoers- en productieprocessen van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Dat leidt tot efficiencyverbetering bij de verlader. “Synchromodaliteit avant la lettre”, dus. Een efficiënter logistiek proces leidt tot minder onnodige vervoersbewegingen en daarmee tot verduurzaming. Niet voor niets is 2018 uitgeroepen tot European Year of Multimodality.
Wij willen met verladers in gesprek over manieren om hun supply chain te optimaliseren en tegelijkertijd te verduurzamen. Deelnemen: www.aanmelder.nl/topsectorlogistiek
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaartpaviljoen op het Martime & Offshore Career Event (MOCE)

Eind december is het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) door Rutger Dees van Navingo benaderd met een voorstel voor een gezamenlijke binnenvaartpresentatie op het Maritime & Offshore Career Event (www.moce.biz) op 28 maart aanstaande. Navingo organiseert dit event.

De binnenvaart is op deze beurs vaak wat ondervertegenwoordigd. Samen met Rutger kwamen wij op het idee om een 'binnenvaartpaviljoen' in te richten, waar diverse binnenvaartbedrijven de krachten kunnen bundelen en zich gezamenlijk kunnen presenteren aan de doelgroep. Voordeel van deze gezamenlijke presentatie is dat we ons als binnenvaart beter kunnen profileren, gebruik kunnen maken van elkaars kennis, elkaar kunnen versterken in de presentatie van de binnenvaart (denk aan inzet van divers promotie-/beeldmateriaal, VR bril, etc.), meer aandacht kunnen trekken en meer reuring kunnen brengen in het paviljoen, etc. Een ander voordeel is dat de kosten voor de deelnemers op deze wijze aantrekkelijk zijn. 

Het gaat om een paviljoen van circa 5x7 meter met hierop 6-9 statafels voor de deelnemende bedrijven (aan te kleden naar wens) en een achterwand (inclusief bergruimte achter deze wand) met ruimte voor individuele profilering en indien gewenst een beeldscherm voor het afspelen van foto's en films. 

Als bijlage stuur ik de conceptofferte van MOCE mee, met hierin nadere specificaties van het aanbod. Het gaat hier om een basisaankleding. Qua aankleding kan dit verder uitgebreid worden, maar dan gaan de kosten ook omhoog. In de offerte is uitgegaan van minimaal 6 tot maximaal 9 deelnemers. Kosten € 1.495,- per deelnemer inclusief btw.

Wij vinden het een aantrekkelijk aanbod om een keer te ervaren hoe het is om ons als binnenvaartondernemers/organisaties gezamenlijk te profileren en te kijken wat de impact voor een ieder is. We hopen dat u er ook zo over denkt en met ons mee wil doen aan dit event.  

Graag hoor ik uiterlijk 8 februari van u of u hiervoor belangstelling heeft. Deze datum is vrij hard, zodat uw organisatie nog meegenomen kan worden in de communicatie van MOCE voorafgaand aan het event, de zogenaamde ‘branding campaign’ (zie offerte). Mochten we na 8 februari niet voldoende deelnemers hebben dan zullen wij verder niet ingaan op de offerte.

We kunnen ons voorstellen dat u nog vagen heeft of eventueel eigen wensen. Belt u ons gerust met uw vragen/suggesties. Details over de aankleding en individuele profilering kunt u ook bespreken met Rutger Dees van Navingo, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">'+addy_text51640+'<\/a>'; //-->  of mobiel: 06 47037416. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (BVB)

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven