Nieuwsbrief 2018 - 06


Januari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 06

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Special: 32e zitting van het ADN Safety Committee in Genève


Vanuit EBU/ESO heeft het CBRB met de collega’s de belangen voor het varend bedrijfsleven in de 32e zitting van het ADN Safety Committee behartigd.
Enkele belangrijke onderwerpen die besproken zijn:
  1. ADN 2019: nieuwe bouw- en bedrijfsvoorschriften inzake explosieveiligheid
  2. Het vervoer van oliezaadkoeken
  3. Blenden aan boord
  4. Verbeteringsvoorstellen leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid
  5. Constructiematerialen aan boord van ADN-schepen
  6. Discussie omtrent gebruik van dampretour tijdens het lossen
  7. Overzicht en Agenda
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ADN 2019: nieuwe bouw- en bedrijfsvoorschriften inzake explosieveiligheid

De sector heeft gepleit voor een soepele regeling bij het overgaan van het ADN-2017 naar 2019 voor nieuwbouwschepen. Dit, omdat we voorzien dat schepen die volgens de voorschriften van het ADN-2017 gebouwd worden in de tweede helft van 2018 en eventueel uitlopen door bijvoorbeeld een verlate levering van een motor, geen Certificaat van Goedkeuring kunnen verkrijgen als de opleverdatum van het schip na 01-01-2019 wordt. Het ADN Safety was, ondanks een brief die door de Secretary Generals van EBU/ESO zijn geschreven, niet ontvankelijk voor argumenten. Wel is de regulier overgangstermijn tot 30-6-2019 ook van toepassing voor de constructievoorschriften van schepen onder het ADN.

Met het Ministerie is afgesproken dat KBLNS en CBRB een informatiebrochure zullen opstellen waarin wordt aangegeven wat de hoofdlijnen zullen zijn ten aanzien van wijzigingen van het ADN in verband met de gewijzigde voorschriften rondom explosieveiligheid.
 
Palais des Nations, foto Michael Zevenbergen
 

Het vervoer van oliezaadkoeken

Er was onduidelijkheid rondom de classificatie van Palmpitschilfers onder UN 1386. In de vergadering is om uitleg gevraagd. De afzender heeft de verantwoordelijkheid om de stof juist te classificeren. Via ADN 2.2.42.1.7 bestaat de mogelijkheid voor de afzender (de opdrachtgever van het vervoer) om te bepalen of de stof aan de indelingscriteria van het ADN voldoet. In de vergadering is bepaald dat niet per sé iedere partij hoeft te worden geanalyseerd maar ook op basis van andere gegevens de indeling bepaald mag worden. De afzender is verantwoordelijk voor de juiste classificatie en het indelen van de stof. De verladend bedrijfsleven mag vertrouwen op de gegevens die door de afzender worden verschaft.
Met ILT wordt voor Nederland naar een constructieve oplossing gewerkt.
Palmpitschilfers
 

Blenden aan boord

Fetsa heeft een terugkoppeling gegeven van de internationale werkgroep blenden aan boord, waaraan EBU/ESO-vertegenwoordigers ook hebben deelgenomen. Er is toegelicht dat iedere brandstof die momenteel beschikbaar is aan de pomp per definitie een “blend” is; een mengsel van verschillende componenten. Na enige discussie blijken er nog veel vragen te zijn bij de lidstaten over de noodzaak en de praktijk van het blenden aan boord van schepen. De internationale werkgroep blenden krijgt het mandaat om deze vragen verder uit te werken en opnieuw bij elkaar te komen.  
 

Verbeteringsvoorstellen leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

EBU/ESO heeft een voorstel ingediend met meerdere tekstverduidelijkingen van het ADN. Dit omdat het voor de bedrijfstak helder moet zijn wat er bedoeld wordt, zonder dat dit te omslachtig is omschreven. Input over de inhoud van dit voorstel is opgesteld met input van een aantal ADN-opleiders in Nederland. Het voorstel is positief ontvangen. Er is verzocht het INF-document dat voor deze zitting is ingediend, met hier en daar een extra toelichting voor de delegaties, opnieuw in te dienen als working document. Het document wordt dan vertaald in het Duits, Engels, Russisch en Frans.
 

Constructiematerialen aan boord van ADN-schepen

Het voorstel rond verduidelijking van constructiematerialen in de ladingzone, dat door EBU/ESO meerdere malen is ingediend, is aangenomen.
Het voorstel zoals besproken (klik voor groter beeld)
Hiermee is een tabel opgesteld ter verduidelijking van welke materialen zijn toegestaan in de ladingzone/beschermde zone. Door het aannemen van deze tekst wordt duidelijkheid gegeven en onnodige discussies te voorkomen. Ook bijvoorbeeld het gebruik van een kunststof brandblusser wordt hiermee toegestaan, mits er aan de voorgeschreven keuringseisen wordt voldaan.
 

Discussie omtrent gebruik van dampretour tijdens het lossen

Het Nederlandse voorstel waarin het gebruik van gasretourleiding bij lossen altijd zou moeten gebruikt worden heeft tot een intense tussen de verschillende delegaties geleid.
Het Safety Committee heeft aan de Nederlandse delegatie gevraagd om voor de augustuszitting een nieuw document in te dienen en bij het opstellen CEFIC, FeulsEurope, FETSA, EBU en ESO te consulteren.
 

Overzicht en Agenda

EBU/ESO heeft een overzicht gemaakt van alle besproken documenten waarin de status van alle documenten is weergegeven: De gehele agenda is beschikbaar:
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven