Nieuwsbrief 2018 - 05


Januari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 05

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Resultaten controles riviercruisevaart
 2. Vers van de pers: Geen overgangsperiode m.b.t. explosieveiligheid
 3. Nieuwe collega: Kitty Burgers
 4. Jaarplan Inspectie SZW 2018
 5. Storage Spoofing
 6. Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ open tot en met 28 februari a.s.
 7. Binnenvaart Bulletin
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Resultaten controles riviercruisevaart

Op dinsdag 23 januari zijn de resultaten van de Europese controleactie in de riviercruisevaart van het afgelopen seizoen met Aquapol besproken. Aquapol is de internationale organisatie van nationale politie- en andere handhavingsdiensten, onder wiens verantwoordelijkheid de controleactie plaatsgevonden heeft.
Ter voorbereiding op het gesprek had Aquapol ons een beknopt rapport toegestuurd. Dit rapport bevat geaggregeerde controleresultaten waaruit conclusies getrokken worden. De onderbouwing van de conclusies ontbreekt echter grotendeels; daarvoor zijn de geleverde gegevens te abstract.
Aquapol pleit ervoor, dat ook de sector zelf maatregelen neemt, door actie te ondernemen tegen de illegaal opererende bedrijven. Maar dit kan natuurlijk alleen als bekend is om welke bedrijven het gaat.
 
Tijdens het gesprek met Aquapol is de sociaalrechtproblematiek uitvoerig besproken. Wat ons betreft is er een groot verschil tussen bedrijven die helemaal geen sociale premies afdragen voor hun werknemers, en bedrijven die wel degelijk sociale premies afdragen maar, als gevolg van onduidelijkheid in de verschillende Europese regimes, wellicht in een ander land. Aquapol was het met ons eens dat het hier om een groot probleem gaat, dat opgelost moet worden. Helaas zijn de onderhandelingen met de sociale partners en het CASS tot dusver zonder resultaat gebleven.
 
Aquapol heeft benadrukt dat zij niet actief met de pers communiceren. De tendentieuze persuitingen van afgelopen zomer waren initiatieven van de nationale inspectiediensten.
 
Afgesproken is, dat Aquapol ons een nadere analyse van de gegevens zal toesturen, zodat er beter ingezoomd kan worden op de onderliggende problematiek en een goede inhoudelijke discussie mogelijk wordt. Een vervolgafspraak is gemaakt voor 10 april.
 
Voor het komende seizoen heeft Aquapol aangegeven dat er géén aparte controleactie gericht op de riviercruisevaart zal zijn; er zullen wel controles in de riviercruisevaart plaatsvinden maar dan als onderdeel van de reguliere controles. Het komende seizoen zal Aquapol de controle op de naleving van het lozingsverbod van vuilwater intensiveren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vers van de pers:
Geen overgangsperiode m.b.t. explosieveiligheid

Deze week vergadert het ADN Safety Committee in Genève.
Vanochtend is het ADN Safety Committee niet akkoord gegaan met de door EBU/ESO voorgestelde overgangsperiode voor invoering van de wijzigingen m.b.t. explosieveiligheid bij de bouw van tankschepen. Concreet betekent dit dat schepen die gebouwd en afgeleverd worden na 30 juni 2019 moeten voldoen aan de bepalingen die gesteld zijn in het ADN 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe collega: Kitty Burgers

Ik zal mij voorstellen ik ben Kitty Burgers, 52 jaar, getrouwd, 2 kinderen (Kim en Luuk) en woon in Ridderkerk. Voordat ik bij CBRB in dienst trad, heb ik 19 jaar bij Van Neerbos Bouwmarkten BV (grootste franchisenemer van 150 Gamma’s en Karwei’s) gewerkt op het hoofdkantoor te Reeuwijk. Door reorganisatie heb ik het bedrijf moeten verlaten in 2016. Ik wilde gewoon weer aan het werk en ben toen via een bureau bij Chemgas terecht gekomen voor 6 weken.
 
Na de zomer vakantie heb ik bij het Erasmus MC gewerkt bij de afdeling Logistiek en Facilitair i.v.m. zwangerschapsverlof van een dame.
 
Per 15 januari ben ik gestart bij CBRB om samen met Wendela Andreae en Els de Haan het secretariaat te versterken. Ik heb er zin en zie er naar uit om met jullie samen te werken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarplan Inspectie SZW 2018

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2018 wil uitvoeren.

Download 'Jaarplan Inspectie SZW 2018'
Voor de sector Transport en Logistiek is als maatschappelijk effect benoemd: Bijdragen aan een sector zonder oneerlijke concurrentie tussen werkgevers; Tegengaan van verdringing van werknemers als gevolg van onderbetaling, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting en/of de inzet van schijnconstructies.
En als beoogd resultaat in 2018: Risicovolle werkgevers zijn samen met andere handhavende diensten met name de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnspecteerd en aangepakt en het inzicht in motieven tot naleving is samen met stakeholders versterkt voor het bevorderen van de naleving.

Naar boven

 

Storage Spoofing

Storage Spoofing is een verzamelterm die bedacht is voor alle vormen van verkoop van niet-bestaande opslagcapaciteiten en voorraden van grondstoffen en materialen in terminals in het Rotterdamse havengebied.

De doelgroep van deze variant van fraude zijn de (inter)nationale bedrijven die in het havengebied opslag hebben óf zoeken en alle potentiële kopers van de handel die onder valse voorwendselen vanuit die terminals aangeboden wordt, maar in de praktijk niet blijkt te bestaan.
In de wereld van nepterminals gaan miljoenen om, AD (17/11/2017)


Bekijk het dossier op de website van FERM:

Storage Spoofing

Blacklist

FERM inventariseert 'valse' websites voor de publicatie van een 'blacklist': 
ferm-rotterdam.nl/blacklist

Meldpunt

Tips, ervaringen of een geval van spoofing gespot?
Deel het via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FERM of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ open tot en met 28 februari a.s.

Innovatieve binnenvaartpartijen kunnen op dit moment een financieel steunverzoek indienen bij de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze regeling verstrekt bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot en met 28 februari 2018 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75% voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties.
Initiatiefnemers hebben tot en met 28 februari 2018 de tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op www.eicb.nl. Voor aanvullende informatie of vragen fungeert EICB als contactpersoon, telefonisch te bereiken via 010 798 9830.

Naar boven

 

Binnenvaart Bulletin

In het Binnenvaart Bulletin van januari 2018 komen de volgende punten aan de orde:
 • Samenwerking Zaanstad - Amsterdam
  één loket, één opgave, niet meer dubbel betalen, gelijke tarieven
 • Aanleg wachtplaatsen Afrikahaven
  voor 17 binnenvaarttankers en 2 tot 3 coasters
 • Verbod ontgassen van benzeen
  stand van zaken
 • BLIS: Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem
  vind eenvoudig een vrije wachtplaats
 • Ontwikkeling RiverGuide
  veiliger en slimmer varen

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven