Nieuwsbrief 2018 - 03


Januari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 03

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Overgangsbepalingen passagiersvaart: onafhankelijke tweede voortstuwing
 2. Inwerkingtreding nieuwe goederenlijst van het CDNI!
 3. Het nieuwe Duitse voorzitterschap en zijn prioriteiten vanaf 2018
 4. Emissieloze schepen krijgen 20% korting in Amsterdam - Zaanstad
 5. Twee-jaarlijkse SVA-congres: ´Horizontale samenwerking´
 6. Hacking New Year! Van bewustzijn naar verantwoordelijkheid nemen
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Overgangsbepalingen passagiersvaart: onafhankelijke tweede voortstuwing

In de laatste CBRB-nieuwsbrief van 2017, die van 22 december, werd u geïnformeerd over de stand van zaken van het voorstel voor de tweede voortstuwing, naar aanleiding van de CESNI-PT-werkgroep in Straatsburg op 28 november.
Na een lastige discussie op 28 november, waarbij er vanuit onverwachte hoek kritische vragen werden gesteld, was uiteindelijk afgesproken dat er nog enkele tekstuele aanpassingen zouden worden doorgevoerd. Ook had de Franse delegatie een voorbehoud gemaakt voor de lenscapaciteit.
Voor de volledigheid zijn nogmaals ons oorspronkelijke tekstvoorstel en het aangepaste voorstel bijgevoegd.

Na vergelijking van beide teksten blijkt dat de aanpassingen gelukkig slechts beperkt zijn.
 • In de punten a t/m c is de brandblusinstallatie voor de “objektschutz” overeind gebleven; dat is een belangrijk punt.
 • Onder punt b is het ‘opdelen’ van geïsoleerde dieselgeneratoren in verbrandingsmotoren en generatoren eigenlijk overbodig. De aandrijfmotor plus generator vormen immers een eenheid die ofwel compleet geïsoleerd, of compleet vrijstaand is. Er zou dus volstaan kunnen worden met verwijzen naar “dieselgeneratoren”. Hoewel het apart benoemen van beide componenten derhalve overbodig is, is het op zich niet erg om het zo te laten staan; wij kunnen geen voorbeelden bedenken waarin deze specifieke formulering zou kunnen leiden tot onverwachte en ongewenste consequenties voor de sector.
 • De punten d t/m f zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Het lijkt er dus op dat we goed uit de voeten kunnen met de aangepaste tekst. Mocht u niettemin opmerkingen hebben over de aangepaste tekst, dan horen wij het graag.
 
Zojuist heeft Frankrijk laten weten, zijn voorbehoud in te trekken. Dat betekent, dat de hele CESNI-PT-werkgroep het aangepaste voorstel ondersteunt.
 
Wél is er nog een opmerking gekomen over het gebruik van de term “hoofddek” (onder punt d) in plaats van “schottendek”. Dit zal nog nader bekeken worden.
 
Op 20 februari vindt de volgende bijeenkomst van de CESNI-PT-werkgroep plaats. Dat is een belangrijke bijeenkomst, omdat dat de laatste gelegenheid is om dit voorstel aangenomen te krijgen! Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er tijdens deze bijeenkomst positief zal worden besloten, en er daarmee dus een oplossing gevonden zal worden voor dit knelpunt voor de passagiersvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Inwerkingtreding nieuwe goederenlijst van het CDNI!

De nieuwe goederenlijst van het CDNI is van kracht geworden op 1 januari 2018.

De losstandaarden werden herzien door een deskundigengroep, in nauw overleg met de erkende vakorganisaties. De huidige losstandaarden werden in veel opzichten sterk vereenvoudigd. Voor vrijwel alle goederen zal er nog maar één enkele losstandaard mogelijk zijn.

Het elektronische hulpmiddel voor de losstandaarden WaSTo (Waste Standards Tool) is sinds de zomer van 2017 online.

Ook de editie 2018 van het Verdrag is online. Hier

Het CDNI in 5 minuten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het nieuwe Duitse voorzitterschap en zijn prioriteiten vanaf 2018

Ref : CC/CP (18)01

Met ingang van januari bekleedt Duitsland voor de duur van twee jaar het voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).
Het ambt van voorzitter wordt door de heer Achim Wehrmann hoofd van de Onderafdeling Scheepvaart in het Bondsministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur en hoofd van de Duitse delegatie bij de CCR vervuld. De heer Wehrmann zal tot 31 december 2019 het voorzitterschap van de CCR waarnemen.

Gedurende deze periode neemt België het vicevoorzitterschap waar en het ambt van vicevoorzitter wordt door de heer Christophe Lechat Adjunct-Directeur, Directie Buurlanden, Ministerie van Buitenlandse zaken  en hoofd van de Belgische delegatie bij de CCR vervuld. Ter gelegenheid van de laatste plenaire vergadering van de CCR in december 2017 heeft de toekomstige voorzitter de prioriteiten van het nieuwe CCR-voorzitterschap gepresenteerd. Hierbij wordt op de volgende vijf onderwerpen gefocust:
 • 150-jarig bestaan van de Akte van Mannheim
 • Samenwerking CCR-EU
 • Praktijkgerichte en innovatievriendelijke regelgeving
 • Duurzame ontwikkeling
 • Waterweg en infrastructuur
De genoemde prioriteiten worden geconcretiseerd in de werkprogramma’s van de CCR-comités en in het kader van maatregelen die in de twee komende jaren door het secretariaat ontwikkeld worden.
Meer informatie is te vinden in het hele persbericht.

Naar boven

 

Emissieloze schepen krijgen 20% korting in Amsterdam - Zaanstad

Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. Daarmee zijn Amsterdam en Zaanstad de eerste havens van Nederland die dit nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De regeling gaat per 1 januari 2018 in.
Green Award, het certificatieprogramma voor binnen- en zeevaartschepen heeft half december een platina label geïntroduceerd voor emissieloos varen. Het programma certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van milieu laten zien dan wettelijk verplicht is. 
De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van vijf procent voor brons tot vijftien procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd. 
 
Marleen van de Kerkhof, havenmeester van Amsterdam is opgetogen over dit nieuwe label: ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen.’
 
Emissieloos varen draagt bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. De uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, en zorgt voor vermindering van luchtvervuiling.
 
Van de Kerkhof: ‘Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’
Voor meer informatie ga naar www.portofamsterdam.nl.

Naar boven

 

Twee-jaarlijkse SVA-congres: ´Horizontale samenwerking´

Thematisch congres

Het bundelen van goederenstromen levert grote  kostenvoordelen op.  Door horizontale samenwerking kunnen verladers c.q. vervoerders zendingen samenvoegen. Dezelfde hoeveelheid goederen kan met minder vrachtwagens, treinen en schepen worden vervoerd. Beter voor het milieu! Minder congestie!

In het aankomend SVA-congres, op 13 maart a.s., belichten we deze samenwerking tussen bedrijven van zowel een juridische als een bedrijfskundige kant.

Juridisch kijken we vanuit verschillende rechtsgebieden naar het thema: vervoerrecht, verbintenissenrecht, mededingingsrecht, ICT-recht, privacy-recht.

Bedrijfskundig kijken we naar de instrumenten die beschikbaar zijn om deze samenwerking tot een succes te maken. Een belangrijk instrument is informatie-uitwisseling via platforms, via de elektronische vrachtbrief, via betrouwbare koppelingen (iShare). Daarnaast draaien er proefprojecten zoals Nextrust en Compose 5PL.
 

Programma

Na een plenaire zitting met prof. dr. Goos Kant (Professor in Business Analytics aan de Universiteit van Tilburg, tevens directeur van ORTEC) kunt u kiezen uit het juridische-  of het bedrijfskundigeprogramma. Beide programma´skennen drie sessies met elk 6 sprekers.
 

Inschrijven voor het SVA-congres

Als u zich inschrijft voor 1 februari 2018, profiteert u van een aantrekkelijk early bird tarief! Voor leden van het CBRB geldt een korting van € 40,- op de normale tarieven. 
Voor meer informatie en inschrijven www.sva.nl/congres/sva-congres-2018

Naar boven

 

Hacking New Year!
Van bewustzijn naar verantwoordelijkheid nemen

Vierde Port Cyber Café: 18 januari 2018 in EIC Rotterdam


Op donderdag 18 januari vindt de vierde editie plaats van het FERM Port Cyber Café. Vanaf 15.45 uur ben je welkom, om 16.00 uur start het programma in het EIC aan de Noordzeeweg 6 te Rozenburg. Chris van 't Hof zal net als in de eerdere edities optreden als moderator. 
 

Deze editie

Hoe functioneert jouw organisatie als schakel in de kwetsbare ICT keten? Wanneer jouw organisatie wordt getroffen door een cyberaanval, hoe beïnvloedt dit de keten en hoe los je dit gezamenlijk op? Ons goede voornemen van dit jaar: neem je verantwoordelijkheid in de keten. We gaan aan tafel met enkele cruciale partners in de cyberveiligheid van de haven en bespreken hun goede voornemens.  
 

Meld je aan!

Ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor veilig digitaal werken? En heb je behoefte aan tips, adviezen en vooral concrete handvatten van de experts die we voor de FERM Port Cyber Café’s uitnodigen? Meld je dan nu aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Over FERM en de Port Cyber Cafés

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber risico’s te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. De Port Cyber Cafés zijn bedoeld om met experts uit het vak samen om in een informele setting dieper in een actueel onderwerp rond cyber security in het Rotterdamse Havengebied te duiken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven