Nieuwsbrief 2017 - 27

*|MC:SUBJECT|*


Augustus 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 27

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Ontgassen en het ADN
  2. Controles in de riviercruisevaart
  3. Port Cyber Café
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontgassen en het ADN

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks is omschreven in ADN 7.2.3.7.
Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas/luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd.
Formeel zou men dus kunnen lezen dat het ontgassen naar een “inrichting” of “installatie” niet is toegestaan, terwijl het CDNI en overige ontgassingsverboden juist beweegt in de richting om aan een installatie te ontgassen.
Om deze ruis weg te halen en het ontgassen naar een ontgasinrichting wettelijk te regelen heeft de Nederlandse delegatie in de januarizitting van het ADN Safety Committee voorgesteld om dit binnen de internationale werkgroep ontgassen op zich te willen nemen.
Op 28, 29 en 30 maart is deze werkgroep bij elkaar gekomen, waarbij EBU/ESO ook aanwezig is geweest. Er zijn teksten opgesteld om het ontgassen naar een installatie te regelen, waarbij te denken valt aan de bescherming van schip en installatie door vlamkerende roosters, het vastleggen van afspraken in een controlelijst, het afstemmen van noodstopvoorzieningen, etc.
The document contains a summary of the fifth meeting of the informal working group on degassing of cargo tanks. The resulting amendments to the Regulations annexed to ADN can be found in the annex. Special attention is drawn to the provisions regarding degassing to reception facilities (section 7.2.3.7.2).
Gedurende de discussie omtrent de aanpassingen van wetteksten heeft de sector het idee geopperd om het proces van ontgassen visueel te ondersteunen hetgeen een positieve inbreng is geweest ten aanzien van de discussie.
Ons Nederlands ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft na deze vergadering een mediabedrijf de opdracht gegeven om het ontgassen naar een installatie middels een animatiefilm te tonen, waaraan het CBRB een grote bijdrage heeft kunnen leveren.
In het ADN-2019 zal de tekst naar alle waarschijnlijkheid zijn overgenomen.
Deze animatie is ook in Genève getoond voor o.a. de begripsvorming van de delegaties rondom ontgassen. Zie ook dit nieuwsbriefartikel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Controles in de riviercruisevaart

Momenteel vindt een internationale controleactie plaats in de riviercruisevaart. Dat deze actie zou gaan plaatsvinden was bekend; daarover is de sector eerder geïnformeerd.
 
Wij zijn echter onaangenaam verrast door het feit, dat de politie de pers heeft uitgenodigd om bij deze controles aanwezig te zijn. Dat heeft geresulteerd in een aantal krantenartikelen in onder meer Telegraaf, Algemeen Dagblad, Leeuwarder Courant, met weinig genuanceerde koppen als “Speuren naar slavenarbeid”. Ook is er via ANP in radiouitzendingen aandacht aan dit onderwerp besteed. Wij vinden deze vorm van sensatiezucht c.q. ramptoerisme ongepast omdat hiermee de sector opnieuw in een negatief daglicht wordt gezet. De intimiderende manier van controleren, waarbij een grote groep agenten in uniform aan boord komt, draagt daar evenmin aan bij.
 
Afgelopen maandag heeft een controle plaatsgevonden op een schip van een van onze leden, waarbij alles – uiteraard – in orde bleek te zijn. Wij blijven dan ook benadrukken dat wij de beweringen over “structurele ernstige misstanden” niet herkennen. Wij hebben geen enkel bezwaar tegen de controles, mits de uitvoering proportioneel is. En als er sprake is van misstanden moet daar uiteraard tegen opgetreden worden – het CBRB staat immers voor een veilige sector die opereert op een level playing field. Maar noch Aquapol noch de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de beweringen over de vermeende “structurele ernstige misstanden” tot dusver kunnen onderbouwen met feitelijke gegevens. Ook bij de controle van afgelopen maandag bleek alles in orde te zijn; ook op dat schip dus géén misstanden.
 
Wij hebben Aquapol, onder wiens verantwoordelijkheid de internationale controles plaatsvinden, hier direct op aangesproken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Port Cyber Café

Donderdag 14 september 2017
Tweede editie van het Port Cyber Café, meld je nu aan!
Café Restaurant Courzand, Courzandseweg 40 Rotterdam
16.00-18.00 uur       Moderator: Chris van 't Hof
Donderdag 14 september vindt de tweede editie van het FERM Port Cyber Café plaats. Na een geslaagde eerste editie afgelopen 20 juli focussen we dit keer op het opzetten van het informatie-beveiligingsbeleid en security awareness. 
  • Marijn van Schoote, Information Security Officer van het Havenbedrijf Rotterdam, neemt je mee door een format van een informatie-beveiligingsbeleid en geeft tips en tricks bij het maken van keuzes en het opstellen van het beleid. 
  • Maarten Timmerman, directeur van Awareways, gaat in op de belangrijkste schakel in de beveiligingsketen, de mens. Wist je dat 7 van de 10 beveiligingsincidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen? Hoe verander je gedrag en creëer je een informatie bewuste cultuur binnen jouw organisatie?  
Ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor veilig digitaal werken? En heb je behoefte aan tips, adviezen en vooral concrete handvatten van de experts die we voor de FERM Port Cyber Café’s uitnodigen?
Meld je dan nu snel aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de tweede editie, er zijn slechts 50 plekken beschikbaar! 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*