Nieuwsbrief 2017 - 10


April 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 10

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugkoppeling IAG Stoffen en IAG Explosionsschutz, 19 - 21 april, Berlijn
  1. C11-Problematiek stoffen met >10% benzeen
  2. Vlamkerende roosters: investering van ca. € 33 mln voor de tankvaart van tafel
  3. Dampretourplicht bij lossen
  4. Explosionsschutz-Zonekonzept
 2. The Blue Road Dag - 10 mei a.s.
 3. Digitale gastvrijheid in havens
 4. Flyer binnenvaart-onderwijsaanbod en leerwegen
 5. Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Terugkoppeling Internationale Arbeitsgruppe (IAG) Stoffen en IAG Explosionsschutz, 19/20 en 20/21 april, Berlijn

 

C11-Problematiek stoffen met >10% benzeen

Door een van onze leden, die regelmatig aardgascondensaat vervoert, is eerder in dit jaar gebleken dat met de nieuwe scheepsstoffenlijst ADN-2017, een aantal posities waren vervallen en niet meer vervoerd konden worden in een ADN type C tanker met watersproei-inrichting (C 2 2 3). Dit zou voor onze sector en voor het verladend bedrijfsleven zeer grote impact hebben en komt door een foutieve, ogenschijnlijk kleine wijziging van de indeling van enkele N.e.g –posities in Tabel C, zoals UN 1268, 1863 en 3295 met meer dan 10% benzeen.

EBU/ESO hebben op 1 maart een brief (Eintragungen in Tabelle C im ADN 2017) geschreven aan het ADN Safety Committee en aangedrongen op overleg op korte termijn, immers anders zouden vele stoffen niet meer met C-tankers vervoerd kunnen worden en in een (niet bestaand type) C11-schip of een G-tanker moeten worden vervoerd. Ook de industrie heeft sterk aangedrongen op overleg. In de IAG Stoffen is dit onderwerp op de agenda gezet en besproken.

De Werkgroep was unaniem van mening dat er een fout in het ADN 2017 is gemaakt. Deze fout zal met onderbouwing in de augustuszitting van het ADN Safety Committee verder besproken worden. Het voorstel vanuit de Werkgroep Stoffen zal zijn om in ADN 3.2, Tabel C, 16 posities toe te voegen voor stoffen met meer dan 10% benzeen. Hierbij komt een extra aantekening dat deze posities uitsluitend gebruikt mogen worden als de dampdruk bekend is. Indien de dampdruk niet bekend zou zijn, mag de stof alleen in een C11 schip worden vervoerd.

Overheden zullen waarschijnlijk in de augustuszitting van het ADN Safety Committee een Multilaterale Overeenkomst (MO) afspreken. Voor de tussenperiode van 1-7-2017 tot de ondertekening van deze MO (september/oktober?) wordt door de betrokken nationale overheden een “Düldungsregelung” oftewel een gedoogregeling getroffen. Het resultaat is dat stoffen zoals Aardgascondensaat, PyGas en dergelijke stoffen in een tankschip, type C 2 2 met sproeileiding zal mogen worden blijven vervoerd.

Hoe werkt een vlamkerend rooster?
Bekijk het volgende animatiefilmpje op de site van Flammer Gmbh en zie hoe een vlamkerend rooster explosiedoorslag verhindert.

Vlamkerende roosters: investering van ca. € 33 miljoen voor de tankvaart van tafel!

Door een vereenvoudiging in Tabel C werd het gevolg dat voor schepen, waarmee men dezelfde stoffen wilde blijven vervoeren als vóór 1-1-2017 bij het vernieuwen van Klasse zouden moeten investeren in andere typen vlamkerende roosters (IIB). Hiervoor is in het najaar van 2016 MO-18 opgesteld, waarmee uitstel is verkregen tot vernieuwen van Klasse ná 31-12-2018.

In de augustuszitting van het ADN Safety Committee hebben EBU/ESO document INF.21 ingediend en de olie-industrie INF.22. Hierin werd aangetoond dat de wetswijziging overtrokken is en investeringen in vlamkerende roosters met kleinere spleetwijdtes in veel gevallen onnodig zijn. Een aantal stoffen zijn ook getest.

CBRB/BLN hebben, met onafhankelijke ATEX-experts een werkgroep gevormd en gezamenlijk een document opgesteld en via EBU/ESO ingediend en verdedigd bij de IAG Stoffen in Berlijn. Dit document (Proposal for the assignment of explosion – subgroups IIB) heeft er voor gezorgd dat het probleem IIB-IIB3 grotendeels is opgelost. In Tabel C zullen de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: bij de meeste betrokken stoffen komen dubbele posities, waarbij de tweede met een nieuwe voetnoot “44”, waarbij het vlamkerend rooster IIB3 wordt voorgeschreven i.p.v. IIB. Een aantal stoffen (ca. 20 -met name zuivere- stoffen, zoals genoemd onder punt G in het EBU/ESO-document) blijven nog over en zullen getest moeten worden, waaronder ETBE. Samengevat blijft het voor de bestaande schepen mogelijk de meeste stoffen te blijven vervoeren.

Dit resultaat is gerealiseerd door de goede voorbereiding, documenten en de niet te onderschatten samenwerking EBU/ESO met de olie-industrie en medewerking van de Nederlandse delegatie van IenM/RIVM.
 

Dampretourplicht bij lossen

Het eventueel aansluiten van een gasafvoerleiding bij het lossen is besproken en zal duidelijker worden beschreven in het ADN-2019. De verplichting voor de walinstallaties om hetzelfde vlamkerende rooster aan te bieden als het schip moet hebben, is besproken en zal eveneens worden gewijzigd; dit wordt geregeld in de vergunning van de terminal en niet door het ADN.
Naar verwachting zal dit allemaal over genomen gaan worden tijdens de meeting van het ADN Safety Committee in augustus.


Explosionsschutz-Zonekonzept

In de werkgroep Explosionschutz zijn in deze sessie alleen tekstuele wijzigingen besproken, waaronder voorstellen vanuit de brancheverenigingen CBRB/BLN. Deze wijzigingen zullen dan als INF.-document ingediend worden in Geneve. Waarschijnlijk worden in januari 2018 alle wijzigingen met betrekking tot explosieveiligheid definitief goedgekeurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

The Blue Road Dag - 10 mei 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Digitale gastvrijheid in havens

10 mei a.s. om 18.30 uur - tijdens The Blue Road dag 2017

In de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is adequate informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Tijdens het NVB-congres op in 2016 riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, de havens dan ook op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen.
 
Er zijn meerdere vraagstukken bij de optimalisatie van informatie-uitwisseling in de keten. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Bureau Telematica en Binnen Netwerk Diensten hebben de handen ineen geslagen en zullen tijdens de Blue Road dag op 10 mei aandacht besteden aan het belang van digitale gastvrijheid in havens.
 
Eerder dit jaar is aan havenbeheerders en havengebruikers gevraagd wat verstaan wordt onder digitale gastvrijheid in havens.  Dit is een samenvatting van de reacties:
 • Aanmeldsysteem binnenschepen
 • Inningsysteem binnenhavengelden
 • Ligplaatsinformatie zoals beschikbaarheid en in toekomst mogelijkheid tot reservering
 • Regelgeving haven zoals Havenbeheersverordening, binnenhavengeldverordening en binnenhavengeldtarieven.
 • Informatie over faciliteiten zoals walstroom, wifi, drinkwatervoorziening, afvalafgifte, bunkermogelijkheid, auto-afzetsteiger, arts en ziekenhuis, bevoorrading, enz.
 • Nautische informatie zoals dimensies, capaciteit
Nodig is bundeling, uniformering en digitalisering van de versnipperde informatie van operationele en functionele aspecten van havens. Uiteindelijk moet dit onderdeel uitmaken van een bredere context van data delen binnen een platform van binnenvaart en haven, met als doel een efficiënte en betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 
Uitvoering van het project digitale gastvrijheid in havens voorziet niet alleen in een behoefte aan informatie, het levert ook een administratieve lastenverlichting op, draagt bij aan de veiligheid in havens, en een betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 
Ries Bode, voorzitter van BTB en Lijdia Pater – De Groot, secretaris van de  NVB hopen u te ontmoeten bij de Blue Road dag. In dit programma van de Blue Road dag is te lezen waar u ons kunt vinden. Tot 10 mei!

Naar boven

 

Flyer binnenvaart-onderwijsaanbod en leerwegen


Om leerlingen, zij-instromers en overige belangstellenden te informeren heeft het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) een handige flyer ontwikkeld met het huidige binnenvaart onderwijsaanbod en de diverse leerwegen. "Het is een aantrekkelijk beroep: vrij, avontuurlijk en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water, maar hebt daarnaast ook goede vrijetijdsregelingen. Het is één van de weinige beroepen waar je horizon ieder moment verandert en je hebt een goed carrière perspectief. In Nederland zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor een beroep in de binnenvaart. In het MBO heb je twee opleidingstrajecten, BOL of BBL. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het overgrote deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg, dat betekent een combinatie van werken en leren. Naast het vmbo en mbo zijn er ook zij-instroomtrajecten voor volwassenen ontwikkeld."
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading

Dinsdag 9 mei aanstaande organiseren Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met Rijkswaterstaat tijdens op de vakbeurs Maritime Industry een masterclass "behandeling restlading droge lading” volgens het CDNI deel B en specifiek het scheepsafvalstoffenbesluit. De sessie duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en is inclusief lunch. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De masterclass wordt ondersteund door verladersorganisatie EVO, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.
Wilt u antwoord op vragen als:
 • Wat is de inhoud van het scheepsafvalstoffenbesluit?
 • Op wie is het besluit van toepassing?
 • Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden
 • Behandeling van praktijksituaties
Meld u dan vandaag nog aan via deze link >>> aanmelden masterclass
Deelname is interessant voor
 • Bevrachters
 • Coöperaties
 • Ladingontvangers
 • Overslaginstallaties
 • Varende ondernemers
 • Vervoerders
 • Verladers
 • Handhavers
Kosten
De Masterclass is gratis toegankelijk voor leden van brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB. Niet-leden worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor hen kost deelname € 50,00
Schrijf u in voor deelname via deze link >>> aanmelden masterclass
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven