Nieuwsbrief 2017 - 9


April 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 9

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. The Blue Road Dag - 10 mei 2017
  2. Rusttijden in de binnenvaart: einde aan boetes na terugzetten in exploitatiewijze
  3. Ligplaatsen Calandkanaal voorzien van Dynamisch Scheepvaart Informatiepaneel
  4. Aflossen bij Zeeland Refinery weer toegestaan onder voorwaarden
  5. Belangrijke data
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

The Blue Road Dag - 10 mei 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Rusttijden in de binnenvaart: einde aan boetes na terugzetten in exploitatiewijze

Met enkele recente uitspraken van de Raad van State is een einde gekomen aan de werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om de rusttijden in de binnenvaart te beboeten op basis van de feitelijke samenstelling van de bemanning en niet op basis van de gehanteerde exploitatiewijze.

Die werkwijze houdt het volgende in. Een schip vaart in exploitatiewijze B (continuvaart). Tijdens een controle wordt geconstateerd dat de voor die exploitatiewijze voorgeschreven minimumbemanning niet aan boord is. Voor die onderbemanning en/of onderkwalificatie wordt een forse boete opgelegd. Vervolgens beoordeelt ILT, in het kader van de controle op naleving van de rusttijden, welke exploitatiewijze past bij de wel aanwezige bemanning. Dat is dan, logischerwijze, exploitatiewijze A2 (semi-continuvaart) of exploitatiewijze A1 (dagvaart). In die exploitatiewijzen moet de ononderbroken rusttijd van zes respectievelijk acht uren buiten de vaartijd worden genoten. Omdat er in exploitatiewijze B vanzelfsprekend niet buiten de vaartijd kan worden gerust (het schip vaart continu), is in zo’n geval steeds sprake van overtreding van de rusttijden, zelfs als de bemanningsleden het voorgeschreven aantal uren rust genieten. Ook daarvoor ontvangen zowel de werkgever als de gezagvoerder hoge boetes.

Die praktijk stuit in de binnenvaart op groot verzet en wordt als een onaanvaardbare dubbele beboeting ervaren: eerst een boete wegens onderbemanning of onderkwalificatie op basis van de in het vaartijdenboek genoteerde exploitatiewijze B, om vervolgens in exploitatiewijze te worden teruggezet naar A2 of A1 en te worden beboet wegens het niet in acht nemen van de voor die exploitatiewijzen toepasselijke rusttijden. En dat terwijl (hoogstwaarschijnlijk) geen sprake zou zijn van overtreding van de bemanningsvoorschriften indien ook bij de toetsing daarop van exploitatiewijze A2 of A1 was uitgegaan.

Namens een aantal beboete werkgevers en gezagvoerders heeft Marius van Dam deze werkwijze met succes aangevochten. Op 29 maart jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat voor die werkwijze een wettelijke grondslag ontbreekt. Er is alleen sprake van een overtreding als een gedraging strijdig is met een voorschrift dat op de wet is gebaseerd. Een straf (in dit geval: een bestuurlijke boete) mag slechts worden opgelegd indien de overtreding en de straf bij of krachtens een aan de verweten gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven. Kort gezegd: geen strafbaar feit en geen straf zonder voorafgaande wet (legaliteitsbeginsel). Niet de samenstelling van de bemanning, maar uitsluitend de exploitatiewijze is blijkens de regelgeving bepalend voor de rusttijden van de bemanning. De samenstelling van de bemanning is ook niet bepalend voor de vraag welke exploitatiewijze van toepassing is. De werkwijze van ILT is gebaseerd op de door haar gehanteerde Werkinstructie rusttijden binnenvaart, maar die niet gepubliceerde Werkinstructie is geen wettelijk voorschrift.

Boetes voor het overtreden van de rusttijden mogen dus niet langer worden opgelegd op basis van een fictieve exploitatiewijze die is afgeleid van de feitelijk aanwezige bemanning. De werkelijk gehanteerde exploitatiewijze is beslissend. Dat bespaart de binnenvaart flink wat boetes.

U kunt via navolgende links van de uitspraken kennis nemen (12 en 3).

Geschreven door Peter van Dam op 12 april 2017.
Bron: Van Dam & Kruidenier Advocaten

Naar boven

 

Ligplaatsen Calandkanaal voorzien van Dynamisch Scheepvaart Informatiepaneel

Het gebruik van een Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel (DSIP) zorgt voor een efficiënt gebruik en meer flexibiliteit in beschikbaarheid van ligplaatsen.

In dit filmpje over een pilot met een DSIP in de haven van Rotterdam, waarbij een overslag- en ligplaats kunnen worden afgewisseld, kunt u de voordelen zien.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten dat ligplaats nemen door bepaalde categorieën schepen aan de in het Calandkanaal gelegen ligplaatsen tussen de oeverfrontnummers 5365 ,5364 en 5362, slechts wordt toegestaan indien dit ligplaats nemen plaats vindt in overeenstemming met de op het DSIP getoonde verkeerstekens, bijkomende tekens en nadere aanduidingen. Zie voor de motivatie en meer informatie deze bekendmaking aan de scheepvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aflossen bij Zeeland Refinery weer toegestaan onder voorwaarden

Bijgaande willen wij u informeren over de mogelijkheden om af te lossen wanneer u langszij steigers ligt of kan komen te liggen van Zeeland Refinery (“ZR”), het voormalige Total-Vlissingen.

Begin 2016 ontvingen wij een brief met de aankondiging van ZR dat aflossen van scheepspersoneel langzij de steigers van ZR niet meer is toegestaan, vanwege het feit dat er regelmatig werd geconstateerd dat bemanningsleden de terminalregels niet respecteerden, voornamelijk in de PBM-sfeer.

Hierop hebben de brancheverenigingen de koppen bij elkaar gestoken en eerst een brief verzonden aan de directie van ZR met het verzoek dit bespreekbaar te maken in plaats van eenzijdig een verbod af te kondigen.

Op 12 juli 2016 heeft een overleg plaats gevonden bij ZR met hun directie en vertegenwoordigers van de brancheverenigingen.  ZR gaf aan dat zij een Risico Analyse hadden uitgevoerd rondom aflossen en er te veel risico’s aanwezig blijven. Hierop heeft het varend bedrijfsleven geanticipeerd. Naast een inhoudelijke verduidelijking van de bereidwilligheid van de sector om de huisregels te willen respecteren maar aan te dringen op een opening om aflossen mogelijk te blijven maken, is er afgesproken om een proefaflossing te houden en deze te evalueren.

Interstream Barging BV is bereid gevonden om medewerking te verlenen aan de proefaflossing, waarna CBRB/BLN hebben voorgesteld na het gesprek om een procedure op te stellen onder welke voorwaarden veilig afgelost kan worden.

Deze procedure is besproken en akkoord bevonden door ZR, voor de binnentankschepen betekent dit dat, mits de voorwaarden worden gehanteerd er vanaf 1 april 2017 weer afgelost mag worden bij ZR.

De procedure is beschikbaar in het Nederlands en is door BLN/CBRB ook vertaald in het Duits en Engels:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Belangrijke data:

21 april : IAG Explosionsschutz
27 april : Koningsdag (CBRB gesloten)
9 mei :    Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
10 mei :  the Blue Road Dag
9 / 10 / 11 mei : Maritime Industry 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven